Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Else-Marie Boyhus (1935 - )
Boyhus, Else-Marie

*1935, historiker.

*20.12.1935 i Nykøbing F.

Forældre: amtsrådssekretær Tage Mikkelsen B. (1904-74) og Sørine Skøtt (1904-85).

~25.1.1958 med lektor Finn Ragn-Hansen, *16.1.1934 på Frbg., s. af civilingeniør Leo Hansen og Agnes Ragn.

Børn: Henrik (1965), Hanne (1968).

EMB voksede op i et embedsmandshjem, der stillede sig positivt over for hendes ønske om at læse historie, en beslutning, hun tog, da hun var 11-12 år gammel. I 1954 blev hun nysproglig student fra Nykøbing Katedralskole og i 1963 mag.art. i historie ved Kbh.s Universitet. I studietiden var hun 1955-61 ansat på Nationalmuseet ved redaktionen af Danmarks Kirker, og allerede inden hun havde taget sin afsluttende eksamen, udnævntes hun 1963 til museumsinspektør og leder af Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Frilandsmuseet i Maribo. EMB tilhører den første generation af universitetsuddannede, der omkring 1960 blev ledere af lokalmuseer, og hun var en af dem, der markerede sig stærkest ved udstillings- og foredragsvirksomhed.

Ved at fokusere på den lokale dagligdag, især kvindernes, skabte EMB nybrydende udstillinger over emner som hverdagen under Besættelsen, og med afsæt i den for landsdelen vigtige sukkerproduktion belyste hun roepigernes og landarbejderkonernes vilkår. Samtidig indtog hun en nøgleposition i det museumsorganisatoriske arbejde som den første formand 1977-81 for det nyoprettede Statens Museumsnævn. Her støttede hun decentraliseringsbestræbelserne og var en varm fortaler for de små lokalmuseer. Hun engagerede sig også i internationalt samarbejde; 1976-89 var hun medlem af den danske UNESCO-nationalkommission, 1979-88 af UNESCOs mellemstatslige komité vedrørende tilbageføring af kulturelle værdier til oprindelseslandet, 1993-97 af Rådet for Europæisk Politik og fra 1995 af bestyrelsen for Demokratifonden. I forbindelse med sine mange foredrag rundt om i landet kom EMB i kontakt med højskolekredse, og hun blev klar over, at hendes historiesyn og pædagogik var i overensstemmelse med den folkelige oplysningstradition, som den danske folkehøjskole hviler på. I 1989 valgte hun at skifte spor og forlod museet i Maribo for at blive lærer på Krogerup Højskole og 1991-97 redaktør af Højskolebladet. Siden har hun arbejdet som freelancehistoriker.

EMB har et stort lokal- og kulturhistorisk forfatterskab bag sig, centreret om Lolland-Falster og den lokale sukkeroeproduktion, bl.a. Sukkerroer, 1973, og Sukkerfabrikken Nykøbing 1884-1984, 1984. Desuden har hun publiceret talrige bøger om gastronomiske emner, nævnes kan Grisen – en køkkenhistorie, 1968, og Grønsager – en køkkenhistorie, 1996. Fra 1987 har hun været medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi og af Landbrugshistorisk Selskab. Hun har modtaget adskillige hædersbevisninger for sit eminente formidlingstalent, fx. Landbrugets Kulturpris 1994 og Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris 1996.

Foto i KB.

Ritt Bjerregaard (red.): Strikkeklubben, 1990. Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbog, 1995.

Kirsten-Elizabeth Høgsbro

 
Professioner
Akademikere · Museumsinspektører
 
Organisationer
Lolland-Falsters Stiftsmuseum · Frilandsmuseet i Maribo · Statens Museumsnævn · UNESCO-nationalkommissionen · Demokratifonden · Rådet for Europæisk Politik · Krogerup Højskole · Højskolebladet · Det Danske Gastronomiske Akademi · Landbrugshistorisk Selskab
 
Emneord
Museer · Historie · Kulturhistorie · Lokalhistorie
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon