Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Gudrun Boysen (1939 - )
Boysen, Gudrun Margrethe

*1939, professor.

*5.4.1939 i Lille Utterslev, Utterslev sg.

Forældre: proprietær Nis Peter B. (1899-1949) og proprietær Sigrid Ingeborg Olsen (1900-89).

~15.5.1964 med læge Troels Johan Dahler Kardel, *3.11.1940 i Slagelse, s. af dommer Johan Andreas K. og jurist Ingeborg Dahler.

Børn: Maria (1972), Sakina (1974).

Danmarks første kvindelige professor i neurologi GB er et sjældent rummeligt menneske, som naturligt har formået at forene det jordnære og robuste med en idealistisk indstilling og en sans for videnskab, venskaber og kunst. Hendes vej er gået fra slægtsgården på Lolland via Sorbonne i Paris til medicinstudiet ved Kbh.s Universitet og videre gennem den fornemme Mayo Clinic i USA, til en overlægestilling og et professorat.

Opvæksten i Lille Utterslev var stærkt præget af moderen, der oprindelig havde ønsket at læse jura og havde studeret et år på Sorbonne. Da GB var ti år, døde faderen, og moderen overtog driften af gården og ansvaret for fire børn. Under sin gymnasietid i Nakskov malede GB oliebilleder. Hun ville være skuespiller og fattede interesse for sammenlignende litteraturstudier. Den kvindelige læge i den amerikanske forfatter Hemingways Hvem ringer klokkerne for? ansporede dog hendes ønske om at gøre gavn for samfundet og bidrog til at vække hendes interesse for lægegerningen. Efter nysproglig studentereksamen i 1957 fra Nakskov Gymnasium blev hun au pair-pige på et vinslot i Frankrig. Senere samme år slog hun sig ned i Paris for at studere kunst og historie, og 1958 begyndte hun at læse medicin i Kbh. Her mødte hun en musisk medstuderende Troels Kardel, som i 1964 blev hendes mand. De fik senere de to døtre. I 1966 bestod hun med bravur såvel den danske lægevidenskabelige eksamen som den amerikanske eksamen for udenlandske læger.

Som ung kursuslæge på Rigshospitalets kirurgiske afdeling blev GB i 1967 ansat ved Kredsløbslaboratoriet. Miljøet var uortodokst, og hun befandt sig godt på dette sted, hvor den navnkundige hjerneforsker ◊Niels A. Lassen tog initiativ til måling af hjernens blodgennemstrømning under operationer på patienter med forsnævring af halspulsårerne. Det blev herefter muligt at kortlægge sammenhængen mellem hjernens blodforsyning og nervecellernes elektriske aktivitet, og GB kastede sig over forskning inden for området. På baggrund af sine arbejder kunne hun i 1973 forsvare afhandlingen Cerebral Hemodynamics in Carotid Surgery for den medicinske doktorgrad ved Kbh.s Universitet. Afhandlingens centrale forskningsfund blev bekræftet ved samtidige studier ved den højt ansete Mayo i Rochester, USA, hvor hun 1973-74 fik en neurologisk efteruddannelse af højeste kvalitet. I en ekstremt mandsdomineret verden vakte GB opsigt som den eneste kvindelige foredragsholder ved videnskabelige seminarer. I 1977 blev hun anerkendt som speciallæge i neurologi. Fra 1980 har hun været overlæge i neurologi, først på Rigshospitalet til 1992, siden på Hvidovre Hospital 1993-98 og fra 1998 på Bispebjerg Hospital. I 1993 blev hun professor efter at have været konstitueret professor 1989-91. Hendes hovedinteresse inden for neurologien har været forebyggelse og behandling af svigt i hjernens blodforsyning. Denne interesse har afspejlet sig i en lang række videnskabelige arbejder samt i hendes mange bestyrelsesposter for internationale neurologiske selskaber. Hun har været en af de ganske få neurologer i Danmark, der seriøst har beskæftiget sig med forebyggelse af hjernelidelser. Sammen med kollegaen Ewa Lindenstrøm har hun påvist risikofaktorer for blodprop eller blødning i hjernen: rygning, alkoholisme, højt blodtryk, manglende motion, især hos kvinder, samt p-piller med højt østrogenindhold.

GB har altid været en pålidelig støtte for andre kvinder, der har ydet væsentlige indsatser inden for forskellige områder. Hun har været engageret i Rehabiliteringscentret for Torturofre og var 1984-97 medlem af centrets bestyrelse. 1989-91 var hun formand for Dansk Neurologisk Selskab. Siden 1994 har hun været medlem af bestyrelsen for Center for Hjerneskade på Amager. Hun har modtaget en række hædersbevisninger og legater, bl.a. Tagea Brandts Rejselegat i 1994. I 1985 holdt Kbh.s Universitet 100-års fest for Danmarks første kvindelige læge ◊•Nielsine Nielsen. I festtalen plæderede GB for, at kvindelige læger skulle godtgøres for deres moderskab således, at hver fødsel blev sidestillet med tre videnskabelige artikler. Hendes indlæg, der efterfølgende blev publiceret i Ugeskrift for Læger, gav anledning til en del debat.

Foto i KB.

Gunilla Öberg

 
Professioner
Akademikere · Læger · Professorer · Doktorer · Forskere · Overlæger
 
Organisationer
Hvidovre Hospital · Bispebjerg Hospital · Rigshospitalet (se Frederiks Hospital) · Dansk Neurologisk Selskab · Center for Hjerneskade · Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims - RTC
 
Emneord
Medicin · Neurologi · Udenlandske uddannelser · Hjerneskader
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon