Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Sophie Brahe (1556 eller 1559 - 1643)
Brahe, Sophie Ottesdatter

1556 eller 1559-1643, lærd.

*22.9.1556 eller 24.8.1559 på Knutstorp, Skåne, †1643 i Helsingør.

Forældre: godsejer, rigsråd ◊Otte B. (1518-71) og ◊Beate Bille (1526-1605).

~1579 med godsejer Otte Thott, *1543, †23.3.1588 på Eriksholm, Skåne.

~21.3.1602 med Erik Lange, *27.5.1553 på Engelsholm, Nørup, sg., †1613 i Prag.

Børn: ◊Tage (1580).

Der er usikkerhed om SBs fødselsår. Traditionen siger 1556, men broderen ◊Tycho B. nævner et sted, at hun var 14 år i 1573 og altså født ca. 1559. Oplysningerne om hendes horoskop kan dække datoer i begge disse år. Hun var født ind i de højeste cirkler. Hendes fader og flere af hendes brødre var rigsråder, og hendes moder blev dronning ◊•Sophies hofmesterinde. Men det var hendes ældste broder, astronomen Tycho B., der især blev bestemmende for hendes livsbane. Allerede i 1573 hjalp hun ham med hans astronomiske observationer, og lige til hans død var de meget nært knyttet til hinanden, ikke mindst i deres fælles opposition mod familien, der ikke kunne anerkende naturvidenskab som en passende beskæftigelse for adelige, mindst af alt for kvinder. De få bevarede breve mellem dem vidner om den fortrolige tone, de har haft indbyrdes.

I 1579 blev SB gift med Otte Thott til Eriksholm. Han døde i 1588, hvorefter hun drev godset for sin søn Tage Thott. Enkestanden gav hende større frihed til at dyrke sine videnskabelige interesser, men allerede som gift frue synes hun at have været kendt for at “distelere”, dvs. foretage kemiske eksperimenter. Hendes interesser omfattede spagyrisk kemi, dvs. medicinfremstilling i paracelsisk tradition, astrologi/astronomi, slægtsforskning og havekunst. Hendes have på Eriksholm var berømt. Tycho B. beretter med slet skjult stolthed, at han selv vejledte hende i havekunst og kemi, men frarådede hende at studere astrologi, hvorefter hun selv lærte sig faget ud fra tysk videnskabelig litteratur og latinske bøger, som hun for egen regning fik oversat. Latin kunne hun ikke, selvom hun snuste til det som barn. Som enke blev hun en hyppig gæst på Uraniborg. Alene fra året 1590 kender vi til 13 kortere eller længere besøg. Her indgik hun som et respekteret medlem i det videnskabelige miljø, hvor hun gik under navnet Urania efter astronomiens muse. Broderen tog hende så alvorligt som forsker, at han planlagde at medtage et brev fra hende med beskrivelse af hendes videnskabelige virksomhed og diskussion af visse astronomiske spørgsmål i andet bind af sine Astronomiske Breve, som dog aldrig udkom. Hverken dette brev eller andre naturvidenskabelige skrifter fra hendes hånd er bevaret, men ◊Ole Borch skal have ejet hendes kemiske skrifter, som efter sigende var både lærde og omfattende. Noget tyder på, at hun også har udfyldt en rolle i det sociale liv omkring broderen, som hans hustru som ikke-adelig ikke kunne udfylde.

På Hven mødte SB den adelige alkymist Erik Lange. Fra foråret 1590 dannede de to fast par, men allerede i 1592 måtte han forlade landet på grund af gæld, hvorefter han flakkede om i Nordtyskland på jagt efter mæcener til sit guldmageri. Fra denne periode stammer Tycho Brahes latinske digt Urania Titani, 1594, et fiktivt brev i Ovids stil fra SB, Urania, til Lange, Titan. Det raffinerede digt giver en solidarisk psykologisk skildring af hendes længsel, håb og tvivl. Det har tidligere været antaget, at hun selv havde skrevet digtet eller, da hun ikke kunne latin, et dansk forlæg til det, men begge antagelser savner grundlag. Tycho B. omtaler selv digtet som sit eget værk. Litteraturhistorikeren ◊Hans Brix har tilskrevet hende en dansk vise, der beskriver en situation med visse mindelser om hendes. Hypotesen kan langtfra bevises og svækkes af, at den til dels bygger på ligheder med Urania Titani, som netop ikke er skrevet af SB. I 1599 opsøgte hun selv Lange i Tyskland, og i de følgende år finder vi hende både i Hamburg og i Holsten, vistnok mest alene. I 1602 blev de gift i Eckernförde, hvor de på det tidspunkt boede sammen i yderste fattigdom. I et langt brev til søsteren Margrete B. fra samme år beskriver hun, hvordan hun selv ikke havde et helt par strømper til brylluppet, og brudgommens tøj måtte indløses hos pantelåneren. Brevet er et enestående personligt dokument, et vældigt opgør med hele familien, som hun anklager for ikke at ville være hende bekendt og for at flå hende økonomisk, skrevet med malende detaljer og sine steder en barsk humor. I 1608 var Lange i Prag, og han døde sammesteds i 1613.

Senest i 1616 slog SB sig ned i Helsingør, hvor hun boede til sin død i 1643. Fra denne periode stammer hendes bevarede genealogiske arbejder, den store slægtebog på over 900 sider, renskrevet i 1626, men med senere tilføjelser, og en række kopibøger, bl.a. med en omfattende korrespondance fra andre slægtsforskende adelsdamer. Slægtebogen har været betegnet som et højdepunkt i renæssancens danske slægtsforskning. Også i disse arbejder møder vi i glimt hendes livfulde fortællekunst. Som kvindelig forsker betegner SB noget nyt i nordisk historie. Hendes naturvidenskabelige aktiviteter var et brud på såvel stands- som kønsnormer, men blev mulige ved en kombination af personlig stædighed og aktiv støtte fra Tycho B., der selv som forsker havde haft held til at bryde med de adelige konventioner. Især brevet til Margrete B., hvor hun på intet tidspunkt går på kompromis, viser, hvorfor Tycho B. med beundring taler om hendes “animus invictus”, ubøjelige sind.

Afbildet på forældrenes epitafium i Kågeröd Kirke, Skåne. Mal. på Gavnø.

F.R. Friis: Sofie Brahe Ottesdatter, 1905. Peter Zeeberg: Tycho Brahes “Urania Titani”, 1994.

Privatarkiv i Universitetsbiblioteket i Lund.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Peter Zeeberg

 
Professioner
Adelige · Lærde kvinder
 
Organisationer
 
Emneord
Slægtsforskning · Naturvidenskab · Astronomi
 
Tidsperioder
1500-tallet · 1600-tallet
 
Regioner
Sverige
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon