Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margrete Bredsdorff (1871 - 1958)
Bredsdorff, Margrete

1871-1958, højskoleforstander.

*12.8.1871 i Kbh., †9.6.1958 smst.

Forældre: oberst Laurits Christian Lunn (1842-1908) og Anna Laurentze Cosmine Frederikke Resch (1851-1934).

~17.4.1900 med højskoleforstander ◊Thomas Vilhelm Birkedal B., *9.11.1868 i Odense, †2.7.1922 på Roskilde Højskole, Himmelev sg., s. af sognepræst Morten Thomsen B. og Marie Christophora Birkedal.

Børn: ◊Morten (1901), Harald (1902), Poul (1904), Johannes (1906) Knud (1908), ◊Elias (1912).

MBs barndomshjem tilhørte et konservativt officers- og godsejermiljø og havde tætte forbindelser til farbroderen, godsejer Sigismund Lunn på Knabstrupgård ved Holbæk. Hun blev uddannet på N. Zahles Skole, men fik ikke den lærerindeuddannelse, hun havde ønsket sig, da uddannelse var forbeholdt hendes fire brødre. Forældrene havde sluttet sig til den gammelgrundtvigske kirkelige retning, men et højskoleophold for MB, som var på tale, var alligevel for fremmed for hjemmet og dets kreds, også under indtryk af tidens stærke politiske modsætninger mellem Højre og Venstre.

Det var som privatlærerinde i maleren ◊Viggo Pedersens hjem, at MB først mødte den folkelige grundtvigianisme og besøgte en højskole, og da hun flyttede med familien til Hillerød, traf hun sin senere mand Thomas B., der var lærer på Frederiksborg Højskole. Sammen oprettede parret, der giftede sig i 1900, Roskilde Højskole i 1907. Da havde hun allerede født fire børn, og som hun senere skrev, så var det “en stor Byrde at blive Husmoder paa en Højskole, naar man selv har Børn. I det lange Løb blev jeg vel alligevel mere Mor end Højskolemor; men der kommer let en Splittelse i ens eget Sind”. Som højskolemoder ledede hun husholdningen, økonomi og madplan, med 20 piger ansat. Desuden underviste hun på sommerskolen pigerne i kvindehygiejne og håndarbejde. Umuligheden af at forlige sin egen families konservative standpunkter med sin mands radikale politiske synspunkter var en stor omkostning for den slægtsbevidste MB, der var stærkt bundet til sin families traditioner og samtidig ubrydeligt loyal mod sin mand.

Da Thomas B. døde i 1922, videreførte MB i en årrække skolen som grundtvigsk folkehøjskole med først ◊Anders Vedel, dernæst ◊Jens Rosenkjær og fra 1927 sin kun 26-årige søn Morten B. som medforstander. Hendes dilemma mellem at være moder og højskolemoder, mellem slægtsfølelse og grundtvigsk folkeoplysning, kom i denne periode måske til udtryk i hendes holdning til den senere forstander for Rødding Højskole ◊Hans Lund. Som betingelse for at blive forstander for Roskilde Højskole havde han nemlig i 1922 stillet krav om, at hun skulle trække sig helt ud af dens ledelse. Det kunne hun ikke; hun måtte holde på skolen, indtil den ældste søn kunne overtage den. I 1930 måtte hun med sorg sælge skolen til AOF (Arbejdernes Oplysningsforbund), der videreførte den som arbejderhøjskole. Hun flyttede derefter til Kbh., hvor hun levede resten af sit liv som pensionist.

MB var en højt begavet, meget smuk kvinde med et unervøst gemyt. Hendes udprægede selvbevidsthed byggede både på egne fortjenester og på slægtens position og traditioner. I sin splittethed mellem slægt og ægtemand var hun den loyale hustru, og hun kæmpede efter hans død for, at hans livsværk i grundtvigsk folkeoplysning kunne fortsættes af hendes søn. I 1923 udgav hun et udvalg af ægtefællens foredrag og artikler under titlen Thomas Bredsdorff.

Foto i KB.

Povl Bagge (red.): Danske Hjem ved Aarhundredeskiftet, 1947-53. N. Olav Nielsen (red.): Minder fra Folkehøjskolen, 1944.

Gunhild Nissen

 
Professioner
Skoleledere · Forstandere
 
Organisationer
Roskilde Højskole
 
Emneord
Højskoler
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon