Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Maria Bojesen (1807 - 1898)
Bojesen, Maria

1807-98, institutbestyrer, forfatter.

*11.12.1807 i Odense, †20.2.1898 på Frbg.

Forældre: købmand Johan Marcus Weiss (ca. 1772-1818) og Mette Sophie Møller (ca. 1779-1856).

~23.2.1833 med kaptajn Ernst Frederik B., *2.5.1800 i Svendborg, †23.2.1835 under forlis ved Norge, s. af stiftsfysikus Boe B. og Johanne Dorothea Ryge.

MB var næstældst i en søskendeflok på fem, fire piger, der alle blev lærerinder, og en dreng, der blev præst. Sammen med sin ældste søster Christiane B. havde MB i nogle år et pigeinstitut i Fåborg, hvortil de knyttede en “Legeskole”, det første danske forsøg på at holde børnehave. I 1833 søgte og opnåede MB bevilling til pigeskolehold i Kbh. Samme år var hun blevet gift, og hun var samtidig begyndt at studere fransk hos en af universitetets professorer. Hun var således fra sin ungdom en for sin tid sjældent emanciperet kvinde, selverhvervende og gift kone under uddannelse. I 1835 forliste hendes mand under en sejlads ud for Norge, et tab, MB havde svært ved at komme over. Hendes tidligere sognepræst biskop ◊J.P. Mynster anbefalede hende da at besøge en gammel forhenværende lærerinde, der trængte til hjælp. Og konfronteret med virkelig nød fandt MB, hvad der senere skulle blive hendes kald: at virke for bedre forhold i alderdommen for enlige kvinder, specielt for tidligere lærerinder. Foreløbig drev hun en privat pigeskole til 1848, hvorefter hun opbyggede en lille dannelsesanstalt for unge piger, der ønskede at blive lærerinder. Her vejledte hun aspiranter til den institutbestyrerprøve, som Kbh.s skoledirektion havde oprettet i 1845, og senere til lærerindeeksamen, og hun hører således sammen med •Annestine Beyer og ◊•Natalie Zahle hjemme blandt de første pædagogpionerer, der forsøgte at skabe en målrettet boglig uddannelse for kvinder.

MBs arbejde med opdragelse og undervisning medførte, at hun oversatte en del børne- og ungdomsbøger fra engelsk, bedst kendt i dag er Robin Hood. I 1852 udsendte hun efter en rejse til England pjecen Nogle ord om Queen’s College, landets første kvindeseminarium. Hendes hovedværk var den over tusind sider store lærebog Rejse igjennem Danmark, 1856. Værket, en gennemgang af Danmarks historie og geografi, blev almindeligt anerkendt og benyttedes til undervisning, og det indbragte hende i 1860, så vidt vides som den første kvinde, medaljen Ingenio et arti og den tilsvarende svenske Litteris et artibus. Sandsynligvis stod ◊•Grevinde Danner med sin omfattende interesse for pigeopdragelse bag tildelingen. I øvrigt blev MBs arbejdskraft mere og mere viet velgørenhed. I 1863, da Diakonissestiftelsen oprettedes, udsendte hun en pjece om diakonissesagen, og i årene efter allierede hun sig med kvinder som ◊•Jutta Bojsen-Møller og maleren ◊•Elisabeth Jerichau Baumann om stiftelsen af Foreningen til Lærerinders Understøttelse. For at skaffe startkapital gennemrejste MB Frankrig, England og Skotland, og ved en basar indbragte salget af de værdigenstande, hun havde hjembragt, 10.000 kr., en i datiden imponerende sum. Foreningen blev stiftet i 1867, men da MB var uenig med de andre stiftere om princippet for forsørgelse, måtte hun forlade bestyrelsen. De ønskede understøttelse, mens MB i dette som i andre forhold fulgte sit motto: Hjælp til Selvhjælp. Året efter lykkedes det hende at samle interesse og midler nok til oprettelse af Forsørgelsesforeningen for Lærerinder, der økonomisk hvilede på princippet om selvforsikring fra ungdommen gennem små løbende indbetalinger og en høj forrentning. I 1878 var MB medstifter af Hvilehjemmet for Lærerinder på det dengang landlige Frbg. Såvel forsørgelsesforeningen som hvilehjemmet stod under kgl. protektion. MB stiftede sammen med sine søstre og broderen, der alle var ugifte, et legat, der ved den sidstes død tilfaldt forsørgelsesforeningen. På hendes grav på Frbg. Kirkegård rejste kolleger og elever en mindesten.

MB var en ilter person, med en god forstand og en legendarisk arbejdsevne, som hun bevarede langt op i alderdommen. Hun har næppe været let at samarbejde med, og hun havde ingen tilknytning til de øvrige grupper omkring etableringen af den første lærerindeuddannelse. Ikke desto mindre har hun ydet en pionerindsats i forbindelse med kvindelig læreruddannelse og i spørgsmålet om enlige kvinders betryggelse af deres alderdom.

A. Gutfeld: Fru Maria Bojesens Liv og Virksomhed, 1900. Adda Hilden: Lærerindeuddannelse, 1993.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Adda Hilden

 
Professioner
Lærere · Institutbestyrere · Oversættere
 
Organisationer
Foreningen til Lærerinders Understøttelse · Forsørgelsesforeningen for Lærerinder · Hvilehjemmet for Lærerinder
 
Emneord
Pigeskoler · Seminarier · Hædersbevisninger · Udlandsophold · Filantropi · Forberedelseskurser
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1850'erne · 1860'erne · 1870'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon