Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Aase Bredsdorff (1919 - 2017)
Bredsdorff, Aase Dilling

*1919, biblioteksinspektør.

*20.1.1919 i Hillerød.

Forældre: vognmand Hjalmar Dilling Larsen (1892-1972) og Jessie Petra Marie Thomsen (1893-1987).

~20.3.1940 (b.v.) med lektor Viggo Vilhelm B., *24.2.1918 i Kbh., s. af lektor Kaj Christian Bramhelft B. og Gønna Erhard-Frederiksen.

Børn: Nils (1946), Anders (1948).

Året efter studentereksamen i 1937 fra Frederiksborg Statsskole blev AB bibliotekarelev ved Kbh.s Kommunes Biblioteker, fra 1940 såkaldt ekstraordinær elev, og efter endt uddannelse ansat som bibliotekar 1944. Under Besættelsen tog hun aktivt del i modstandsbevægelsen og var medlem af Frit Danmarks bibliotekargruppe. Hendes særlige interesseområde blev tidligt børnebiblioteksarbejdet, hvilket var oplagt, da hun i det kbh.ske bibliotekssystem arbejdede sammen med den fremragende formidler af litteratur til børn ◊•Helga Mollerup. AB videreuddannede sig inden for børnebiblioteksområdet og blev i 1948 souschef ved Kbh.s Kommunes Biblioteker. Hun deltog meget aktivt i organisatorisk arbejde, bl.a. var hun 1954-64 formand for Danmarks Biblioteksforenings Børnebogsudvalg, ligesom hun 1956 og 1961 sad i udvalget vedrørende Børnebogsugen, som hun også var formand for 1966 og 1971. Her som alle andre steder, hvor hun havde mulighed for at tale både børnebøgernes og børnebibliotekernes sag, ydede hun en stor indsats.

Gennem mange år kom man, når det drejede sig om børnebiblioteksarbejde, ikke uden om AB, idet hun var inde i den mindste krog af arbejdet. Det var derfor fuldt rimeligt, at hun i 1957 blev ansat i Statens Bibliotekstilsyn som bibliotekskonsulent med børnebiblioteksarbejdet som særligt område. I denne stilling beviste hun, at hun besad et fornemt organisatorisk talent. I 1965 avancerede hun til biblioteksinspektør, en af de centrale og indflydelsesrige stillinger i bibliotekssystemet, som indtil da havde været forbeholdt mænd. Denne stilling bestred hun frem til 1981. I samme lange tidsrum underviste hun i børnebiblioteksarbejde på Danmarks Biblioteksskole, dels på grunduddannelsen, dels på de særlige videreuddannelseskurser for børnebibliotekarer. Hun sad desuden i en lang række af de nævn og udvalg, som behandlede og belyste problemer vedrørende børns læsning og biblioteksforhold. AB spillede også med på den internationale scene. Hun blev tidligt aktiv i den internationale biblioteksorganisation International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) og i International Board on Books for Young People, hvor det ikke er det biblioteksorganisatoriske, men bøgerne, det drejer sig om. Her arrangerede hun møder og bidrog til organisationernes forskellige tidsskrifter, bl.a. Library Service to Children og IFLA Journal. Gennem sin lange karriere tog hun på et utal af områder en lang række initiativer, hvorfor hun havde en selvfølgelig plads i alle komitéer, der arbejdede med at forbedre biblioteksbetjeningen for børn.

ABs udstråling var stor, og ingen i hendes nærhed kunne derfor være i mindste tvivl hverken om hendes engagement og kærlighed til bøgerne og børnene eller hendes vilje til at føre sine idéer igennem. Hun har udgivet Lærebog i biblioteksteknik, 1959. I 1940 blev hun gift med kollegaen Viggo B., med hvem hun fik to sønner. Som pensionist har hun sammen med sin mand udført et værdifuldt frivilligt arbejde for Amnesty International. Ved sin afsked 1981 modtog hun hædersprisen Danmarks Skolebiblioteksforenings Boghylde og festsskriftet Børn, bøger, biblioteker.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Mette Winge

 
Professioner
Bibliotekarer · Fagkonsulenter
 
Organisationer
Københavns Kommunes Biblioteker · Danmarks Biblioteksforening · Danmarks Biblioteksskole · Statens Bibliotekstilsyn
 
Emneord
Børnebøger · Børnebiblioteker · Forvaltning · Stat
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Frederiksborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon