Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Lisbet Bryske (1585 - 1674)
Bryske, Lisbet

1585-1674, godsejer, slægtebogsforfatter.

*14.10.1585 på Dallund, Søndersø sg., †4.12.1674 i Vejle.

Forældre: Eiler B. (1541-1614) og Gertrud Iversdatter Lunge (1543-1614).

~6.10.1605 med godsejer Mogens Krabbe, *2.7.1576 på Vegeholm, Skåne, †17.2.1614 i Kbh., s. af Niels K. og Berete Skave.

~28.8.1616 med godsejer Henrik Bille, †3.3.1655 på Tirsbæk, Engum sg., s. af Knud B. og Hilleborg Gyldenstierne.

Børn: Anne (1606), Niels (1608), Lisbeth (1609), Iver (1611), Birthe, Mogens (1617), Knud, Eiler (1622), Vibeke (1624), Gjertrud, Knud (1627), Hilleborg, Steen (1630).

LB er kun kendt af eftertiden for sit store og omfattende genealogiske arbejde, der tilsyneladende fyldte det meste af hendes liv. Hun skrev både slægte- og våbenbøger. Hun forsøgte sig også med oversættelser fra tysk af religiøs litteratur, nemlig af en postil og af Det gyldne Klenodie, som imidlertid begge er gået tabt. Selv skrev hun en kort opsummering af sit eget liv i en af våbenbøgerne. Heri kunne hun stolt berette, at hun trods høj alder, omfangsrig læsning og skrivning og megen gråd ikke havde brug for briller. Til hendes sorger hørte tabet af hendes børn. LB overlevede de fleste af sine i alt 13 børn. Derudover anførte hun, at hun og Henrik Bille lod opføre et hospital i Engum sogn for fire fattige, og at hun, efter at svenskerne havde brændt det af i 1657, genopførte det. Trods sin korthed virker levnedsbeskrivelsen, som om den er skrevet af en kvinde, der i sin høje alderdom med tilfredshed kunne se tilbage på et langt og gudfrygtigt liv og ærlige og kærlige ægteskaber.

Slægtebøgerne eksisterer i to afvigende hovedgrupper, den ene udgående fra Lungeslægten tilbage til 1450’erne og den anden med udgangspunkt i Thottslægten, men også med omtale af andre slægter. Inden for begge grupper er der bevaret flere eksemplarer, der dog afviger indbyrdes i såvel omfang som oplysninger og tilskrivninger. De mest betydningsfulde håndskrifter ligger i dag i Karen Brahes Bibliotek under Landsarkivet for Fyn og i Landsarkivet i Lund. I de fleste af de versioner, der er blevet til inden LBs død, har hun selv skrevet hele stykker eller tilføjet kommentarer. Hertil kommer, at en lang række navngivne personer fra perioden ved forskellige tilskrifter også har sat deres præg på de enkelte slægtebøger. Flere af LBs egne kommentarer lader ane, at hun havde planer om en fuldstændig omskrivning af et eller flere af håndskrifterne. Også våbenbøgerne, hvoraf de fleste er kolorerede, eksisterer i flere versioner. I mindst en af dem har LB selv udført tegningerne. Det overleverede materiale viser desuden, at hun blev konsulteret i genealogiske spørgsmål. LB arvede Tirsbæk og Skerrildgård ved Vejle efter sine forældre og oprettede hovedgården Bryskesborg, nu Williamsborg, hvis oprindelige hovedbygning blev ødelagt under svenskekrigene.

 

Personalhistorisk Tidsskrift 9.r.IV, 1931.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Vibeke A. Pedersen

 
Professioner
Godsejere · Adelige · Forfattere
 
Organisationer
 
Emneord
Slægtsforskning
 
Tidsperioder
1600-tallet
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon