Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Agnete Bræstrup (1909 - 1992)
Bræstrup, Agnete Meinert

1909-92, læge.

*10.7.1909 i Berlin, †7.11.1992 i Kbh.

Forældre: professor ◊Theodor Emil Thomsen (1883-1948) og Astrid Caroline Lysholm (1883-1974).

~15.8.1936 med overlæge Povl Andreas Wimpffen B., *8.3.1908 i Fredensborg, Asminderød sg., †22.2.1981 i Kbh., s. af advokat Tycho Cosmus W. B. og forfatter ◊•Inger Andrea Bentzon.

Børn: Lise Lotte (1937), Kirsten (1939), Claus (1945).

AB blev student fra Øregård Gymnasium i 1927, studerede herefter medicin ved Kbh.s Universitet og blev færdiguddannet som læge i 1935. Allerede under studierne var hun på flere studieophold i England og USA og igen som færdiguddannet 1936-37. I de følgende år arbejdede hun på afdelinger for børnesygdomme og sukkersyge og virkede herefter som skolelæge i Kbh.s kommune 1948-62 og Gentofte kommune 1954-70. Desuden var hun 1947-49 ansat ved Mødrehjælpen. I 1940’erne publicerede hun en række videnskabelige undersøgelser, især om børnesygdomme og sukkersyge, og 1944 udgav hun sammen med Eli Laudrup Moderne Sukkersygekost. Fra sidst i 1940’erne skiftede emnerne for ABs videnskabelige arbejder og publikationer til kvindeproblemer og fertilitet, herunder specielt svangerskabsforebyggelse og svangerskabsafbrydelse. Hun introducerede bl.a. i 1960’erne en metode til at sammenligne abortfrekvenser, som blev internationalt anerkendt. I 1948 var hun blandt initiativtagerne til Danske Kvinders Nationalråds (DKN) kommission om enlige mødre, hvis betænkning Den enlige Moder udkom 1953. Sammen med bl.a. •Annie Schondel publicerede hun undersøgelsen Københavnske Husmødres Miljø og almene Tilstand i Ugeskrift for Læger 1954. I 1963 var hun redaktør af tobindsværket Fra kvinde til kvinde, og hun udgav bøgerne De to køn, 1963, og Ungdom og samliv, 1967.

ABs organisatoriske og praktiske indsats tog udgangspunkt i kvindelige lægers forsøgsprojekt 1947-49. Det bestod i fremskaffelse af pessarer, vejledning i svangerskabsforebyggelse på klinikker og tilrettelæggelse af kurser for læger og sygeplejersker om svangerskabsforebyggelse. I den forbindelse blev der for første gang i Danmark sat en plakat op, som gav oplysning om familieplanlægning, et kontroversielt emne på det tidspunkt. Plakatens budskab var, at “Ønskebørn skaber gode Hjem.” Under og efter dette projekt var AB den centrale person i kampen for at få Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) til at opgive sin modstand mod inddragelsen af læger i oplysning om familieplanlægning. Også fra visse kredse i Mødrehjælpen og fra danske katolikker mødte hendes synspunkter modstand. Selvom forsøgsprojektet udløb i 1949, fortsatte aktiviteterne blandt flere kvindelige læger. Debatten førte også til, at Justitsministeriet i 1950 nedsatte en kommission til undersøgelse af Svangerskabsloven fra 1937. På dette tidspunkt var svangerskabsafbrydelse ulovlig, medmindre indgrebet blev foretaget for at afværge en truende fare for kvindens liv, ligesom adgang til vejledning i svangerskabsforebyggelse var begrænset og informationsniveauet lavt.

ABs tidligt udviklede socialpædagogiske engagement prægede hendes indsats som bestyrelsesmedlem i Kvindelige Akademikere 1937-46 og i DKN 1946-51, hvor hun arbejdede intensivt for kvinders og mænds ligestilling. Som formand for Danske Kvindelige Lægers Klub 1946-55 og med støtte fra internationale familieplanlægningsorganisationer tog hun initiativ til oprettelse af en dansk organisation, der skulle fremme oplysning og forskning om ansvarligt forældreskab, herunder udbrede kendskabet til forsvarlige svangerskabsforebyggende metoder. I planlægningen af organisationen deltog bl.a. repræsentanter for DADL, Danmarks Apotekerforening og Justitsministeriet. Udvalgets arbejde resulterede 1956 i stiftelsen af Foreningen for Familieplanlægning (FF) med AB som formand, en post, hun varetog med ildhu indtil 1983. Hendes evner for strategisk planlægning, fremsynethed og samfundsmæssige engagement samt evne til at skabe gode relationer til medierne gjorde hende velegnet til at stå i spidsen for FF.

Foreningens første initiativ blev afholdelse af kurser i familiekundskab sammen med Danmarks Lærerforening, ligesom AB straks arbejdede for genetablering af klinikker for vejledning i svangerskabsforebyggelse. En grundtanke i hendes virksomhed var, at en god seksualundervisning i skolen kunne forebygge ulykkelige tildragelser senere hen og gøre både unge og voksnes seksualliv mere harmonisk. En væsentlig del af FFs virksomhed i de følgende år kom derfor til at bestå i udarbejdelse af undervisningsmaterialer til brug i skolerne. Særlig originalt var en flonelstavle med figurer af kønsorganerne og tilhørende teksthæfte, udarbejdet af AB. I 1961 blev hun medlem af Seksualoplysningskommissionen og tog herigennem initiativ til en undersøgelse af unge mænds seksuelle adfærd. Arbejdet blev senere overdraget til sexolog ◊Preben Hertoft og udkom i 1968 som disputats.

Allerede fra begyndelsen blev FF optaget som medlem af International Planned Parenthood Federation (IPPF), og AB deltog med stort engagement i de internationale aktiviteter, først og fremmest i udviklingslandene. 1969-71 var hun præsident for IPPF. Hendes internationale interesser, især inden for socialmedicin og familieplanlægning, blev ligeledes udfoldet i samarbejde med Udenrigsministeriets afdeling for udviklingsbistand Danida. Særlig intensivt førtes kampen mod de illegale aborter gennem liberalisering af lovgivningen og ved udbredelse af vejledning om svangerskabsforebyggende midler.

AB var fast i sine meninger, stædig i diskussioner og benyttede en fænomenal hukommelse for detaljer til at bekæmpe modstanden mod sine idéer. Hun havde endvidere en veludviklet økonomisk sans, som medvirkede til, at FF blev en velfungerende paraplyorganisation for foreninger med interesse i familieplanlægning og beslægtede emner. I størstedelen af sit faglige liv kæmpede hun for kvinders ret til at bestemme, hvor mange børn de ville have, og for kønnenes ligeværd. Det var hendes mål, at alle børn skulle være velkomne, og at seksualiteten skulle være et område for inderlighed, ømhed og nydelse. Hun var livet igennem tilhænger af fri abort og medvirkede til, at Danmark fik loven om fri abort i 1973. Internationalt gjorde hun gældende, at familieplanlægning skulle integreres i alle landes sundheds- og socialsystemer, samt at traditionelle religiøse og juridiske barrierer mod fødselskontrol skulle bekæmpes. Efter at have trukket sig tilbage fra formandsposten i 1983 fortsatte hun med at følge interesseret med i FFs, nu Sex og Samfund, aktiviteter og udvikling. AB blev udnævnt til æresmedlem af FF i 1983 og blev ridder af Dannebrogordenen i 1966.

Foto i KB.

Kirstine Borum (red.): I Nielsines fodspor, 1984. Ugeskrift for Læger 3/1993, 5/1993.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Mogens Osler

 
Professioner
Akademikere · Læger · Skolelæger
 
Organisationer
Danske Kvinders Nationalråd (se Dansk Kvinderåd) · Danske Kvindelige Lægers Klub (se Danske Kvindelige Lægers Forening) · Foreningen for Familieplanlægning (se Sex og Samfund) · Kvindelige Akademikere · International Planned Parenthood Federation · Seksualoplysningskommissionen
 
Emneord
Medicin · Børnesygdomme · Diabetes · Familieplanlægning · Prævention · Seksualoplysning · Abort · Hædersbevisninger · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Tyskland
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon