Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Marie-Louise Buhl (1918 - 2006)
Buhl, Marie-Louise

*1918, museumsoverinspektør.

*2.3.1918 i Randers.

Forældre: grosserer Otto Richard B. (1880-1958) og Martha Henriette Frederiksen (1885-1976).

~19.8.1954 med professor ◊Poul Jørgen Riis, *26.5.1910 i Århus, s. af vinhandler Svenning Christian Poulsen R. og lærer Elisabeth Sophie Kirstine Jørgensen.

Adoptivbørn: Thomas (1941).

MLB vidste allerede som niårig, at hun ville være ægyptolog. Hun tog studentereksamen fra Gentofte Statsskole 1938 og blev i 1944 som den første kvinde magister i ægyptologi. Det følgende år modtog hun Kbh.s Universitets guldmedalje for en østerlandsk-filologisk afhandling. Hun fik sin arkæologiske uddannelse 1946-48 på studieophold i Chicago og i Philadelphia. 1951-52 deltog hun i sin første udgravning i Ægypten. Hun blev dr.phil. 1959 på afhandlingen The Late Anthropoid Stone Sarcophagi, en systematisk gennemgang af et stort materiale. Disputatsen er i de senere år blevet genstand for øget opmærksomhed blandt ægyptologer, der har taget de menneskelignende sarkofager op til fornyet behandling. 1946-85 var MLB ansat på Nationalmuseets Antiksamling, hvor hun 1951 udnævntes til inspektør og 1961-81 var overinspektør, i øvrigt museets første og eneste kvindelige.

Det er ikke alene ægyptologien, der har været MLBs arbejdsområde; også Fønikien, Palæstina og Persien har spillet en stor rolle for hendes videnskabelige engagement. Sideløbende med sit museumsarbejde har hun fra 1951 undervist i nærorientalsk arkæologi på Kbh.s Universitet, 1966-80 som lektor. 1973-83 var hun tillige censor i ægyptologi. Hun har været gæsteforelæser ved tyske og amerikanske universiteter. I perioden 1958-63 deltog hun i de af hendes mand ledede arkæologiske ekspeditioner til Fønikien, i 1961 var hun selv med i ledelsen. Hun har derudover været på talrige studierejser til Italien, Grækenland, den nære Orient, Iran og Irak. I begyndelsen af 1970’erne var hun på flere studieophold ved det franske arkæologiske institut i Beirut.

MLB var en aktiv overinspektør på Antiksamlingen, og hun arbejdede meget for, at den skulle tegne sig i den offentlige bevidsthed, både ved spektakulære erhvervelser og ikke mindst gennem særudstillinger og nyopstillingen i 1985. Hun har været medlem af talrige udvalg og komitéer, såvel danske som internationale, fx var hun i 1975 formand for Komitéen for de Danske Udgravninger i Karthago, og 1994-96 af UNESCOs internationale komité for arkæologiske udgravninger i Beirut. 1980 blev hun korresponderende medlem af Deutsches Archaeologisches Institut og i 1981 af Dansk-Iransk Selskabs bestyrelse. Hendes videnskabelige forfatterskab er omfattende. Ud over disputatsen kan fremhæves Shiloh, 1969, om de danske udgravninger i Palæstina, skrevet sammen med professor ◊Svend Holm-Nielsen, samt Sukas VII, 1982, og Sukas X, 1996, om nærorientalsk keramik fra forskellige perioder.

MLB har i en årrække været med til at repræsentere den højeste sagkundskab i Danmark inden for nærorientalsk arkæologi, og det er ikke mindst takket være hendes indsats, at dette område i 1968 blev udskilt som et selvstændigt fag, hvori der kunne tages magisterkonferens. Hun fik Tagea Brandts Rejselegat 1982, og 1977 blev hun ridder af Dannebrogordenen.

Foto i KB, Nationalmus.

Kirsten-Elizabeth Høgsbro

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Doktorer · Museumsinspektører
 
Organisationer
Dansk-Iransk Selskab · Københavns Universitet · Komitéen for de Danske Udgravninger i Karthago · Nationalmuseet · UNESCO
 
Emneord
Ægyptologi · Arkæologi · Museer · Udlandsophold · Feltarbejde · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon