Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Karin Kjølbro (1944 - )
Kjølbro, Karin Ranvá

*1944, afdelingsleder, politiker.

*27.3.1944 i Klaksvík sg.

Forældre: direktør Poul Nolsøe K. (1917-77) og Turið Thomsen (*1918).

~7.11.1966 (b.v.) med landslæge Høgni Debes Joensen, *12.10.1944 i Kbh., s. af landslæge ◊Hans D.J. og sygeplejerske Louise Vang. Ægteskabet opløst 1985.

~25.1.1999 med kaptajn Ørvur Thomassen, *10.12.1943 i Kbh., s. af skomager Joen Michael Isak T. og Sunneva Gøthe.

Børn: Brynhild (1968), Bergtóra (1971), Hanus (1973).

KK er kaldt den non-provokative provokatør. Hun er blevet en central skikkelse i færøsk samfundsliv i kraft af, at hun inden for de etablerede institutioner har medvirket til at flytte grænser for det offentliges ansvar for velfærdspolitik og for øget kvindelig deltagelse i det offentlige liv. 1978 var hun blandt de første kvinder, der blev valgt til Lagtinget, og hun er en af de første socialrådgivere på Færøerne. Hun blev tidligt bevidst om såvel sociale forskelle som det nationale spørgsmål. Hendes farfader ◊J.F. K. havde grundlagt en købmands- og rederivirksomhed, som siden 1915 havde været altdominerende i Klaksvík. Som tiårig oplevede hun den såkaldte Klaksvíkstrid, hvor byen gjorde oprør mod, hvad der blev opfattet som overformynderi fra den danske stats repræsentanter i Kbh. og Tórshavn.

Efter studentereksamen fra Føroya Studentaskúla (Færøernes Gymnasium) i 1963 blev KK socialrådgiver på Den Sociale Højskole i Kbh. 1968. Som nyuddannet kom hun til at introducere denne profession på Færøerne. Hun blev ansat ved Statens Åndssvageforsorg til at planlægge hjemrejsen for 120 færøske udviklingshæmmede, som havde været på institutionen Rødbygård på Lolland det meste af deres liv. Initiativet var dansk. Myndighederne på Færøerne havde ringe interesse for socialpolitik. Den færøske befolkning havde i 1959 fået ret til folke- og invalidepension, men derudover var sociale ydelser ukendte, og det blev opfattet som et sundhedstegn, at Færøerne ikke havde brug for velfærdsstatens institutioner, fordi omsorgsopgaverne blev varetaget af kvinderne i familierne. Det lykkedes kun KK at få flyttet de udviklingshæmmede, som havde en familie at vende tilbage til eller kunne klare et arbejde. Da de færøske myndigheder ikke var indstillet på at bygge institutioner til de øvrige, valgte hun at mobilisere græsrødderne og fik i 1971 oprettet Javni, den første interesseorganisation for handicappede og deres pårørende. Hun brugte også andre kanaler for at bevidstgøre befolkningen om dens sociale rettigheder. Bl.a. oprettede hun en social brevkasse i 14. September, Tjóðveldisflokkurins (Det republikanske Parti) partiavis. Fra 1970 stillede hun op til lagtingsvalg for dette parti og fik stemmer nok til at blive suppleant, så hun mødte i 1971 som højgravid og eneste kvindelige lagtingsmedlem. Kvinder havde fået stemmeret i 1915, men der skulle gå næsten 50 år, før •Malla Samuelsen i 1964 trådte ind i Lagtinget som suppleant. KKs sociale og politiske reformarbejde på Færøerne blev midlertidigt afbrudt, da hun i 1972 flyttede med sin familie til Kbh., fordi ægtefællen skulle gennemgå en specialuddannelse. Her fik hun arbejde som socialrådgiver ved amtssygehuset i Glostrup, hvor hun var kollega med ◊•Hanne Reintoft, der var en drivende kraft i fornyelse af socialt arbejde i Danmark.

1977 vendte KK tilbage til Færøerne, hvor hun blev den første leder af den færøske kriminalforsorg, som hun siden har opbygget fra grunden. Desuden genoptog hun sin politiske karriere og blev i 1978

sammen med •Jona Henriksen det første ordinært valgte kvindelige lagtingsmedlem. De politiske partier var imidlertid fortsat mandsbastioner. KK tog derfor sammen med kvindeforeningen i Tórshavn initiativ til at arrangere tredages “kvindeting”, første gang 1979 og derefter hvert år frem til 1984. Ved disse møder blev særlige temaer fra børns og handicappedes situation til forædling af uld drøftet i et kvindeforum sammensat som en afspejling af Lagtinget med hensyn til partirepræsentation. Formålet var en skoling og styrkelse af kvinders selvtillid med henblik på at aktivere dem til politisk arbejde. Mange af deltagerne blev kandidater ved de næste kommune- og lagtingsvalg. Et andet af KKs bidrag til opbygning af kvindepolitiske netværk var hendes indsats som medarrangør af 160 færøske kvinders rejse med skib til Oslo for at deltage i kvindekonferencen Nordisk Forum 1988. Det blev en begivenhed, der løftede kvindearbejdet over hele landet. 1990-93 var KK forkvinde for sammenslutningen af færøske kvindeforeninger Kvinnusamskipan Føroya.

KK blev genvalgt til Lagtinget op gennem 1980’erne og var 1983-84 desuden chefredaktør ved 14. September, men hun trak sig ved valget i 1990. I sine 12 år som lagtingsmedlem var hun bl.a. formand for sundheds- og socialudvalget, lovudvalget og udenrigspolitisk udvalg, og hun var i en periode tingets næstformand. 1986-88 var hun medlem af Nordisk Råd, og siden 1996 har hun været næstformand i bestyrelsen for Nordens Hus på Færøerne. Allerede i 1979 fremlagde hun forslag om en færøsk ligestillingslov. Den blev dog først vedtaget i 1996, men dens bestemmelser om ligelig kønsrepræsentation kan have været medvirkende til, at hun samme år blev udnævnt til leder af den landsomfattende arbejdsløshedsforsikring Arbeiðsloysiskipanin. KK er således fortsat aktiv i det politiske liv, men på nye arenaer.

Doris Hansen: Søgan um hini, 1995. Drude Dahlerup: Blomster & spark, 1995.

Beinta í Jákupsstovu

 
Professioner
Socialrådgivere · Lagtingsmedlemmer
 
Organisationer
Lagtinget
 
Emneord
Færøerne · Socialpolitik · Kvindepolitik · Kriminalforsorg · Kvindebevægelse · Ligestilling · Evnesvage · Politik
 
Tidsperioder
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon