Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Sara Marie Beck (1866 - 1928)
Beck, Sara Marie

1866-1928, børnehjemsforstander.

*12.11.1866 på Nebelgård, Nebel sg., †29.9.1928 i Gentofte sg.

Forældre: proprietær Christian Henrik Lundsgaard (1834-95) og Cathrine Nicoline Friederichsen (1839-1912).

~4.6.1895 med børnehjemsforstander ◊Ludvig B., *25.12.1866 i Kolding, †5.10.1948 på Hindholm, Førslev sg., s. af bogholder, kaptajn Ludvig B. og Laura Nicoline Holst.

Børn: Else Marie (1896), Inger (1898), Axel (1900).

SMB blev fra hun var en halv snes år sammen med to af sine søskende opdraget på Nordenbrogård på Langeland hos sin onkel og tante, forpagter Peter Lundsgaard og hustru. Efter forskellige skoleophold tog hun privatlærerindeeksamen ved N. Zahles Skole og virkede i nogle år som privatlærerinde. I 1895 blev hun gift med L. B., der var uddannet teolog og ansat som seminarielærer i Silkeborg. I 1900 blev ægteparret forstanderpar på Ourø Optagelseshjem, der var ejet af Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning, med plads til 30-40 skoledrenge. 1907 blev de forstandere for Flakkebjerg Institut, der husede 80 vanskelige, ofte kriminelle 16-17-årige drenge, og endelig fra 1923 forstanderpar på Holsteinsminde nær Næstved, der havde plads til 100 skoledrenge, der var forældreløse eller fra hjem med sociale problemer. Fra denne position kom ægteparret Beck til at øve stor indflydelse på dansk børneforsorg i årene efter Børneloven af 1905, hvor den offentlige børneforsorg tog form.

SMB og hendes mand kæmpede for en fornyelse i behandlingen af de forsømte og kriminelle børn. De gamle fængselslignende opdragelsesanstalter med prygl, hårdt arbejde og disciplin skulle afløses af en opdragelse til frihed under ansvar. Kernen i denne opdragelse var forstanderparret, der forsøgte at bygge et hjem for børnene ved at leve deres eget familieliv med de anbragte børn. Gennem samlivet skulle børnene have den forældrekærlighed, de mentes at mangle, og derigennem tilegne sig de værdier, der kunne gøre dem til helstøbte personligheder og gode samfundsborgere. Samtidig skulle de anbragte børn have en ordentlig skolegang og reelle muligheder for uddannelse, især som faglærte håndværkere, og ikke sendes ud som ufaglærte medhjælpere i landbruget. Det var en tanke, som mange i samtiden fandt både urimelig og dyr. Allerede på Ourø insisterede de på at behandle børnene som sunde, ansvarlige mennesker, der var blevet forsømt eller dårligt behandlet. At der skulle være tale om patologiske afvigelser, afviste forstanderne kraftigt, og behandlingen skulle ikke tage udgangspunkt i lægevidenskaben, psykiatrien eller psykologien. I stedet søgte de at udvikle den praktiske pædagogik som et selvstændigt fag med egen uddannelse. Centralt for ægteparret var kristendommen i en radikal og moderne grundtvigiansk retning med stærke kontakter til pastor ◊Niels Dael i Høve Frimenighed og forstanderparret ◊Poul Hansen og ◊•Sigrid Trier Hansen på Vallekilde Højskole.

I eftermælet er det L. B., der huskes som den store mand i dansk børneforsorg i begyndelsen af 1900-tallet. Det var ham, der skrev, holdt pressemøder og foredrag samt udøvede politisk lobbyvirksomhed, mens SMB var optaget af den daglige drift af de store hjem. På hende hvilede ansvaret for at få pædagogikken til at fungere i hverdagen. De mange medarbejdere, som gennem tiden var ansat hos ægteparret, huskede altid dem begge. Og moder Beck, som de kaldte hende, blev kendt for sin evne til at få det praktiske til at fungere, ofte med en meget snæver økonomi, samt for sin varme, sin intelligens og sine klare holdninger.

Foto i KB.

Anne Løkke: Vildfarende børn, 1990. K.A. Boje Rasmussen: Bogen om Ludvig Beck, 1970. Børnesagens Tidende 17/1928.

Privatarkiv fælles med ægtefællen i RA.

Anne Løkke

 
Professioner
Forstandere · Skoleledere
 
Organisationer
Flakkebjerg Institut · Holsteinsminde · Ourø Optagelseshjem
 
Emneord
Børneforsorg · Børnehjem · Pædagogik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon