Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Else Algreen (1909 - 2001)
Algreen Hansen, Else Marie Karen

*1909, husholdningslærer, kogebogsforfatter.

*14.9.1909 i Assens.

Forældre: sagfører, sparekassedirektør Carl Christian Hansen (1867-1943) og Else Marie Christensen (1867-1952).

EA voksede op på livets solside. Barndomshjemmet i Assens var trygt, økonomisk velstillet og forblev en base også i hendes voksne liv. Begge forældre var liberalt indstillede i forhold til datidens normer for pigeopdragelse. De lagde grunden til den selvstændighed, pligtfølelse, udadvendthed og lyst til at søge udfordringer, som kom til at præge EAs liv. Der herskede således ingen tvivl om, at hun skulle have en uddannelse. Hun overvejede lægestudiet, men valget faldt på Suhr’s Seminarium, hvorfra hun dimitteredes i 1931. Efter nogle års undervisning, bl.a. ved de kommunale fortsættelseskurser i Kbh., overtog hun sammen med Inge Krogh Johansen i 1937 Skovs Husholdningsskole i Skindergade. Skolen rettede sig især mod bedre folks døtre og udearbejdende kvinder og var blandt de første, der tilbød madlavningskurser for mænd. Hun erindrede senere disse “herrekurser” som meget muntre, og de fik en del avisomtale.

I 1940 indledte EA en række demonstrationer for husmødre, Madlavning i en Rationeringstid, i Politikens foredragssal, hvor der blev indrettet et forevisningskøkken. Demonstrationerne blev et tilløbsstykke. Hendes pædagogiske talent, praktiske og teoretiske erfaring og evne til lynhurtigt at give rappe svar på spørgsmål fra salen, mens hun foreviste, fik avisen til at oprette en ny rubrik Husmoderråd. Her kunne man et par gange om ugen få svar på ethvert husligt problem fra madlavning til rengøring i en tid med varemangel og surrogater. EA besvarede alle breve personligt og udvalgte fem-seks stykker til offentliggørelse. Rubrikken voksede og blev en fast institution i de næste 10-15 år. På opfordring af Statens Husholdningsråd holdt hun tillige radioforedrag om huslige emner, bl.a. en serie med gode råd til græsenkemænd.

I 1949 forlod EA Skovs Husholdningsskole for at overtage en stilling som skolekøkkenlærer ved N. Zahles Skole. ◊•Natalie Zahle havde været fortaler for kvindelig husgerning og havde i 1901 indrettet et smukt og mønstergyldigt skolekøkken. I dette køkken residerede EA med sikker myndighed og ansvar for såvel barneskole som seminarium i næsten 30 år til 1977. Ved hendes tiltræden var det kun to seminarier, Ribe og Zahle, som kunne inddrage skolekøkken i den daværende specialelæsningsordning. Undervisningen gav dog ikke fuld kompetence, men skulle suppleres med fem måneders kursus på Danmarks Lærerhøjskole. Med Seminarieloven af 1954 ophørte kravet om suppleringsuddannelse, og skolekøkken blev en integreret del af læreruddannelsen. Faget blev indført på en række seminarier over hele landet. I 1966 kom en ny læreruddannelseslov, som vægtede en videnskabeligt funderet faglighed, og faget hed nu ernærings- og husholdningslære. For EA betød disse ændringer frugtbare udfordringer til teoretisk dygtiggørelse og samarbejde med de andre seminariers lærere i faget. Hun gav efterhånden slip på undervisningen i barneskolen og blev udnævnt til “superlektor” ved seminariet i 1970.

I årene på Zahle skrev EA en række centrale koge- og lærebøger samtidig med, at hun fortsatte på Politiken, hvor hun også blev redaktør af den ugentlige madside. Blandt hendes mest solgte kogebøger var Vi laver mad, 1959, Vi laver fin mad, 1960, og Sødt og surt, 1959, som hun redigerede til Politikens “stribede” serie. Hun fornyede dem sidste gang i 1992. Desuden omarbejdede hun Frøken Jensens kogebog sammen med husholdningslærer Ellen Margrethe Kelstrup Jensen. De lugede ud i opskrifter, fremhævede grundregler og skar ned på sukker, fedt og stegetider. Deres første udgave udkom i 1966, den sidste i 1988. At den stadig er en salgssucces, siger både noget om vor tids interesse for dansk madtradition og om bogens kvalitet. Til undervisningsbrug på deres husholdningsskole omarbejdede EA og Inge Krogh Johansen Marie Skovs Kogebog for unge Husmødre. I forordet bebudede de hensyn til rationalisering og forenkling af madlavningen, et hensyn, som både var tidens slagord, og som kan siges at være et væsentligt mål for EAs virke. Inspireret af svenske og finske forhold skrev hun i 1956 en lærebog til brug i barneskolens skolekøkkenundervisning Sådan laver vi mad. Den var et af de første bud på genren efter ◊•Karen Blichers Lærebog i huslig Økonomi, men fik ikke dens udbredelse. EAs arbejde var nyskabende. Bogen indeholder både et generelt madlavningslæreafsnit og en anvendt kogebogsdel. Dens budskab er, at kendskab til madlavningens grundmetoder og til grundopskrifter er en forudsætning for at kunne “variere retterne efter de angivne anvisninger i det omfang tid, lyst og økonomi tillader”. Denne bog blev en forløber for Metodik i praktisk madlavning, som hun skrev sammen med Kelstrup, og som udkom første gang i 1971. Det er en lærebog beregnet til seminarieundervisning, som beskriver grundmetoderne, deres definition, anvendelse og udførelse. Dens tekniske og naturvidenskabelige systematisering og standardisering af madlavningsområdet var banebrydende og er stadig et fundament i skolernes og seminariernes undervisning på området.

EA har aldrig taget ordet madkultur i sin mund, men har ikke desto mindre præget dansk madkultur i et par generationer ved sin offentlige fremtræden, skribentvirksomhed og undervisning af såvel børn som lærere. Hendes liv og virke har under mottoet: “Mit arbejde er min hobby” været båret af en dyb respekt for og kærlighed til det gode håndværk.

Annelise Terndrup Pedersen

 
Professioner
Lærere · Skoleledere · Forfattere
 
Organisationer
Natalie Zahles Skole · Politiken · Skovs Husholdningsskole
 
Emneord
Husholdning · Husholdningsskoler · Seminarier · Skolekøkkener · Brevkasser · Ernæring · Kogebøger · Faglitteratur
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon