Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Laura Aller (1849 - 1917)
Aller, Laura Christiane

1849-1917, chefredaktør.

*14.1.1849 i Kbh., †9.10.1917 smst.

Forældre: urtekræmmer Lauritz Jørgen Bierring (1816-54) og Christine Clausen (1816-71).

~20.10.1871 med bladudgiver ◊Carl Julius A., *25.11.1845 i Kbh., †23.8.1926 på Sophienholm, Lyngby sg., Kbh.s Amt, s. af brygger Christian Hansen A. og Juliane Christine Geschel.

Børn: ◊Axel (1872), ◊Valdemar (1875), Rigmor (1886), Ragna (1889).

LA voksede op i beskedne kår som datter af en kbh.sk urtekræmmer. I 1871 giftede hun sig med litograf Carl A. Han havde allerede gjort sig bemærket som opfinder af en særlig fotolitografisk metode, der gjorde det muligt at mangfoldiggøre billeder uden brug af det bekostelige træsnit. Men han havde ikke haft held med sit forsøg på at omsætte opfindelsen til en lønsom produktion af småblade. Efter ægteskabet med LA kom der anderledes succes over forretningsvirksomheden. Hun havde i modsætning til ham forståelse for, hvad folk ønskede af opbyggelig læsning. Deres første projekt blev udgivelsen af opskriftsbladet Nordisk Mønster Tidende, der kom i 1874. Penge havde de i begyndelsen ikke mange af, så alt hvad de ejede måtte pantsættes for at skaffe den nødvendige startkapital. Den helt store succes måtte vente endnu tre år, til det første nummer af Illustreret Familie-Journal udkom i 1877. Det skulle bl.a. gennem smukke illustrationer holde læserne ajour med nutidens vigtigste begivenheder og bringe oplysning og underholdning til alle i hjemmet. Derfor skulle teksten være såvel humoristisk som alvorlig og informerende.

Det nye bladforetagende startede i et lille lokale i Blågårdsgade 32. Carl A. stod alene for den tekniske fremstilling, mens LA forenede en regnskabsfører, en ekspeditionsstab og en redaktør i samme person. Hun oversatte ikke blot det udenlandske stof, som ugebladet skulle bruge, men skrev også mindre stykker og digte, alt for at få pladsen til at gå op. I løbet af meget få år lykkedes det at sælge bladet til såvel kongehuset som til byboere og landarbejdere, og oplaget steg voldsomt på meget kort tid. Teknikken blev i hurtigt tempo moderniseret, og snart havde ægteparret skabt en moderne bladfabrik. I 1895 kom bladet som det første i Skandinavien i farvetryk. Pengene var strømmet ind i virksomheden i et sådant omfang, at Carl A. i 1883 var i stand til at købe ejendommen Sophienholm ved Bagsværd Sø og erhverve egen salonvogn, der ad jernbanen bragte familien til de årlige sommerophold i Menton ved den franske rivierakyst. Ikke mindst Sophienholm kom til at danne rammen om den efterhånden store families liv.

Trods konkurrence fra bl.a. Hjemmet, der blev grundlagt i 1898, fortsatte Allers vækst, og ved århundredskiftet måtte familien se sig om efter mere plads uden for byen. Valget faldt på Valbygård, hvor have og marker måtte afgive plads til et nyt fabriksanlæg, der blev kaldt Carl Allers Etablissement. Omtrent samtidig erhvervedes det store gamle kbh.ske bogtrykkeri Bianco Luno. I 1902 påbegyndtes udflytningen af virksomheden fra byen, og i 1912 måtte fabrikken endnu en gang udvides, nu med egen papirfabrik for at sikre forsyningen af papir af ensartet kvalitet. Familie Journalen, som bladet snart kom til at hedde, blev konstant moderniseret, og efter udflytningen blev farver en fast bestanddel. I 1894 lanceredes en svensk aflægger af bladet, og tre år senere blev der føjet en norsk udgave til.

Gennem hele denne ekspansion konsolideredes den frugtbare arbejdsdeling mellem LA og Carl A. Han var bogtrykkeren og teknikeren, hun vidste, hvilket indhold bladet skulle have for at ramme så bredt som muligt. Der var det rent underholdende stof og vittighedstegninger, de belærende tekster for kvinder, piger og drenge, men også politisk stof, der informerede i tekst og illustrationer, fx om krigen mellem Rusland og Japan i 1904. Dertil kom det nationale stof, der skulle binde nationen sammen. I 1906 var der en omfattende billedreportage af ◊Christian 9.s død. Det er sagt, at Carl Allers Etablissements store betydning har været, at det lærte det brede folk at læse. Helt uden litterære prætentioner var publikationerne dog ikke, og det lykkedes således for LA at knytte to kendte forfattere til koncernen: ◊Holger Drachmann og ◊Herman Bang. Familie Journalen kunne smykke sig med, at en lang række forfattere og kunstnere i kortere eller længere perioder var knyttet til bladet. Familiens første ugeblad Nordisk Mønster Tidende, der stort set alene henvendte sig til kvinder, levede på trods af den skarpe konkurrence fra Familie Journalen videre og er siden 1952 udkommet under navnet Femina. Ægteparret var meget socialt bevidste, de udgav jævnligt særnumre af Familie Journalen og brugte indtægterne herfra til ekstra løn eller til at hjælpe mennesker i nød.

LA var aktiv helt til det sidste, og det er sagt, at hun i 1917 døde med en pen i hånden. Hun er blevet betegnet som et redaktionelt geni, og uden hendes indsats havde den store succes Familie Journalen næppe nogensinde set dagens lys. Først i 1926 faldt Carl A. fra. Forinden var sønnerne Axel og Valdemar indtrådt i firmaet.

Bronzerelief fra 1947 i Carl Allers Etablissement. Mal. fra 1958 af I. Borchsenius smst.

Mogens E. Pedersen: Carl Allers Etablissement 4. april 1873 – 4. april 1998, 1998. Lyngby-Bogen 1974-75.

Henrik Fode

 
Professioner
Chefredaktører
 
Organisationer
Illustreret Familie-Journal (se Familie Journalen) · Familie Journalen (se Illustreret Familie-Journal) · Carl Allers Etablissement · Nordisk Mønster Tidende
 
Emneord
Ugeblade
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon