Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Vibeke Ammundsen (1913 - 1988)
Ammundsen, Ingrid Vibeke

1913-88, overbibliotekar.

*22.12.1913 i Kerteminde, †12.2.1988 i Kbh.

Forældre: viceskoleinspektør Steffen Simonsen (1884-1930) og lærer Ane Dorthea Nielsen (1885-1983).

~8.7.1936 med direktør Johannes A., *10.3.1913 i Kbh., †22.4.1982 smst., s. af biskop ◊Ove Valdemar A. og Charlotte Balslev.

Børn: Steffen (1940), Peter (1945), •Charlotte (1947).

VA voksede op i Kerteminde og Haderslev og tog 1932 nysproglig studentereksamen fra Haderslev Katedralskole. Forældrene var lærere, og faderen avancerede til viceskoleinspektør. I 1939 blev hun cand.mag. i engelsk og sang fra Kbh.s Universitet. Efter studieophold i England og USA var hun en kort tid ansat i Udenrigsministeriet og derefter ved Landbohøjskolens Bibliotek 1941-57. I 1936 blev hun gift med Johannes A., der senere blev direktør for Dansk Arbejdsgiverforening. Da han under Besættelsen blev arresteret i 1942, fortsatte hun det illegale arbejde og var 1946-47 sekretær for modstandsgruppen Frit Danmarks Kbh.s-afdeling.

Som leder af Landbohøjskolens Bibliotek viste VA sine særlige evner som organisator og reformator. I 1952 foretog hun en fire måneders studierejse gennem 20 af USAs stater. Og med den voksende informationsstrøm anså hun det for nødvendigt at modernisere biblioteket og litteraturtjenesten, som blev benyttet af fagfolk over hele landet. I 1957 blev hun udnævnt til chef for Danmarks Tekniske Bibliotek, hvor der allerede i 1960’erne blev indført edb-baseret litteratursøgning. I 1971 flyttede biblioteket til en stor moderne bygning i Lyngby ved Danmarks Tekniske Højskole, det senere Danmarks Tekniske Universitet. Der var adgang for publikum til materialerne, mekaniseret transportsystem og brug af edb i alle arbejdsprocesser. At virksomheden tillige var målrettet mod erhvervslivet var en nyskabelse, og som teknisk-videnskabeligt informationscenter blev biblioteket et forbillede for andre forskningsbiblioteker. VA beklædte stillingen som overbibliotekar til 1980.

VA ejede en dynamisk mangesidighed og var det samlende midtpunkt i mange sammenhænge. Også inden for organisationsarbejde var hun aktiv og sad på utallige ledende poster, bl.a. 1949-60 og 1962-78 i hovedbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening, hvis hædersgave hun modtog 1971. I 1959 tog hun initiativ til Dansk Teknisk Litteraturselskab (DTL), hvis formand hun var indtil 1981, hvor hun blev udnævnt til æresmedlem af foreningen. I DTL organiserede hun en omfattende kursusvirksomhed i information og dokumentation, som på mange måder var banebrydende. Desuden underviste hun på Danmarks Biblioteksskole, ligesom hun var med til at oprette et landsdækkende netværk af tekniske biblioteker. Hun tog endvidere i 1970 initiativ til og var 1977-80 formand for DANDOK, statens udvalg for videnskabelig og teknisk information og dokumentation, og hun havde en stor andel i, at de nordiske regeringer i 1970 oprettede det officielle nordiske informations- og dokumentationsorgan NORDDOK, senere NORDINFO. Også på den internationale arena gjorde hun sig gældende og sad på ledende poster i internationale biblioteksorganisationer vedrørende dokumentation.

At VA altid var med, hvor udviklingen foregik, afspejler sig i de utallige artikler, hun gennem årene producerede til håndbøger og lærebøger samt nordiske og internationale tidsskrifter. Desuden var hun med til at skrive og redigere rapporter og udredninger inden for de områder, hvor hun var aktiv. Hun blev ridder af Dannebrogordenen i 1967 og ridder af 1. grad i 1977. VA og hendes mand boede i det indre Kbh. De sidste år boede hun sammen med svigerinden ◊•Esther A. i dennes store lejlighed på Østerbro.

Foto i KB.

Niels Rue (red.): DTLs hilsen til Vibeke Ammundsen, 1973.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ellen Vestergaard

 
Professioner
Akademikere · Overbibliotekarer
 
Organisationer
Landbohøjskolens Bibliotek · Danmarks Tekniske Bibliotek · Danmarks Biblioteksforening · Dansk Teknisk Litteraturselskab · DANDOK · Danmarks Biblioteksskole
 
Emneord
Engelsk filologi · Musik · Biblioteker · Udlandsophold · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon