Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Louise Bruun (1864 - 1925)
Bruun, Louise Frederikke

1864-1925, bymissionær, forstander.

*12.7.1864 i Sæby, ?13.12.1925 på Hareskov Kuranstalt, Gladsakse sg.

Forældre: apoteker, sæbe- og parfumehandler Frederik Ludvig B. (1823-1901) og Alvilda Emilie Juliane Nyholm (1834-85).

LB kom som barn til Kbh. fra Sæby, hvor hendes fader havde solgt sit apotek for at etablere sig i storbyen med en parfumeri- og materialforretning. Hun tog privatlærerindeeksamen fra N. Zahles Skole, men kom ind på et rent husligt spor, da hendes moder døde 1885. Som familiens ældste barn måtte LB da påtage sig at føre hus for faderen og sine to søskende. Efter faderens død 1901 videreførte hun hans forretning indtil 1908.

LB følte sig kaldet til at arbejde inden for Indre Mission (IM) i tilknytning til Trinitatis sogn, hvor familien havde bopæl i mange år. På trods af en hjertefejl begyndte hun i 1906 på det krævende arbejde som bymissionær. Samme år var den offentlige prostitution ophævet, og Kbh.s IM gik nu ind i en ny fase med hensyn til kvindemission blandt tidligere og potentielle prostituerede med det sigte, at de skulle forsørge sig selv ved ordinært arbejde. For LB kom arbejdet blandt prostituerede til at spille en barsk og væsentlig rolle. Samtidig kom hun også i kontakt med ugifte, fattige mødre, ægtepar med udøbte børn, arbejdsløse og alkoholiserede. Ved husbesøg fortalte hun disse mennesker, at deres problemer var syndige og tegn på deres manglende gudfrygtighed, men at deres omvendelse til Jesus kunne blive grundlag for et nyt, sædeligt og mere velordnet liv. På sine ældre dage betragtede hun også samfundsforholdene som en medvirkende årsag til, at mennesker kunne geråde i krise.

Gennem arbejdet med prostituerede fik LB kendskab til Magdalenehjemmet, ledet af ??Thora Esche. LB forsøgte at få unge prostituerede anbragt på hjemmet med henblik på resocialisering, og hun opsøgte indlagte kvinder på den kommunale Skt. Johannes Stiftelse. Hun deltog i IMs søndagsskolearbejde og meldte sig ind i afholdsorganisationen Blaa Kors, hvor hun blev medlem af hovedbestyrelsen, var med i børnearbejdet og forsøgte at få drikfældige til at tilslutte sig. 1910 stiftede hun et hjem for alkoholiserede kvinder i Adelgade 79. Det flyttede i 1917 under navnet Sikem til en herskabelig villa i Tåstrup, som Kbh.s. IM havde erhvervet. Samme år opgav LB arbejdet som bymissionær for helt at hellige sig ledelsen af hjemmet. Institutionen, der modtog statsstøtte, havde plads til 17 kvinder, der skulle afvænnes i løbet af halvandet til to år. Først efter ni måneders indledende isolation måtte de på ny træde i kontakt med omverdenen. Et hjælp-til-selvhjælpsprincip lå til grund for arbejdet, men ikke alle kvinderne var dog i stand til at leve op til målsætningen ved deltagelse i linnedsyning, forefaldende husgerning eller havearbejde. På dette tidspunkt eksisterede der kun få specialinstitutioner for alkoholskadede kvinder i Danmark, og LB kom til at betale for sin pionerindsats med en gradvis psykisk og fysisk nedslidning, som kom til at præge flere af hendes leveår på den institution, hun ønskede skulle fungere som et hjem med sig selv som reservemoder. Hun var forstander indtil sin død i 1925, hvorefter hjemmet blev drevet videre af Valborg de Fine Nyeboe.

P. Heegaard: Af en Bymissionærs Dagbog, 1926. Dansk Kirkeliv, 1926. Vore Damer 18/1918.

Tinne Vammen

 
Professioner
Missionærer · Forstandere · Lærere
 
Organisationer
Indre Mission · Blaa Kors · Sikem
 
Emneord
Prostitution · Afholdsbevægelsen · Kristendom · Behandlingshjem
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Nordjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon