Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Sybille Bruun (1912 - 1998)
Bruun, Sybille Malvina Lonny

1912-98, privatsekretær.

*24.8.1912 i Kbh., †21.8.1998 smst.

Forældre: ambassadør ◊Eduard Vilhelm Sophus Christian Reventlow (1883-1963) og Else Sophie Nathalie Bardenfleth (1884-1964).

~14.5.1941 med højesteretssagfører ◊Jonas B., *3.7.1911 i Kbh., †25.11.1977 i Gentofte sg., s. af højesteretssagfører ◊Hans Henrik Marcelius B. og Elisabeth Poulsen.

Børn: Hans Henrik Eduard (1943), Thomas (1952).

SB voksede op i et miljø med en lang tradition for kontakt med kongehuset og for hoftjeneste. Faderen var dansk gesandt i Stockholm, da ◊Frederik 9. som kronprins i 1935 blev gift med den svenske prinsesse ◊•Ingrid, i 1947 Danmarks dronning. SB havde afsluttet sin skolegang på N. Zahles Skole med studentereksamen 1931 og havde indledt en pædagogisk uddannelse, da hun blev anmodet om at blive hofdame for kronprinsessen, en stilling, hun efter nogen betænkningstid påtog sig og varetog 1935-41. Ved sit giftermål med Jonas B. forlod hun hoftjenesten, men i 1952 vendte hun tilbage og virkede herefter som dronningens privatsekretær til sin død i 1998.

SB er den person i en mere fremtrædende stilling, der i dette århundrede har haft den længste tilknytning til hoffet. Hun var dronning Ingrids nærmeste medarbejder og fungerede med stor klogskab, takt og en aldrig svigtende loyalitet som forbindelsesleddet mellem dronningen og omverdenen. Det var hendes opgave diskret og i alle sammenhænge korrekt at befordre dronningens ønsker og modsvarende at holde hende informeret. I hoffets vidtspændende filantropiske, kulturelle og sociale engagementer var det ofte SB, der som bestyrelsesmedlem, sekretær eller formand praktisk repræsenterede dronningens interesser, således som medlem af en række grønlandske, nationale og sønderjyske velgørende institutioner, herunder stillingen som overbestyrerinde for Det Kvindelige Velgørende Selskab. Det var også dronning Ingrids engagement i pigespejderbevægelsen, der førte til, at SB 1948-66 beklædte formandsposten i bestyrelsen for Det Danske Pigespejderkorps. I 1988 modtog hun Scleroseprisen for sin indsats som hovedbestyrelsesmedlem 1957-68 og vicepræsident 1968-88 i Sclerose foreningen. SB blev kommandør af Dannebrogordenen i 1978.

Foto i KB.

Claus Bjørn

 
Professioner
Hofdamer · Sekretærer
 
Organisationer
Hoffet · Det Kvindelige Velgørende Selskab · Det Danske Pigespejderkorps · Sclerose foreningen
 
Emneord
Filantropi · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon