Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Alma Andersen (1892 - 1959)
Andersen, Alma Agnethe

1892-1959, fagskoleforstander, kvindepolitisk aktiv.

*23.6.1892 i Silkeborg,†1.8.1959 i Kbh.

Forældre: lærer Søren A. (1863-1935) og Ane Cathrine Pedersen (1867-1933).

AA voksede op på Djursland, hvor faderen var lærer. I 1913 tog hun eksamen som husholdningslærerinde fra Ankerhus Husholdningsseminarium i Sorø, og året efter blev hun medforstander på Vivild Højskole på Djursland, hvor hun virkede frem til 1917. 1918-28 var hun lærer og til dels også sekretær ved Grundtvigs Højskole, som dengang lå i Lyngby. Her mødte hun •◊Gyrithe Lemche, der i 1920’erne var formand for Dansk Kvindesamfunds (DK) Lyngbykreds. Venskabet med hende styrkede den interesse, AA havde for kvindernes uddannelse og ligestilling i samfundet, et engagement, der prægede hende resten af livet.

1928-38 var AA lærer ved Købmandsskolens Kvindeafdeling. Samtidig blev hun lærer ved Husassistenternes Fagskole i sundhedslære og regning. Fagskolen, der var grundlagt 1906 af Kbh.s Tjenestepigeforening, senere Husassistenternes Forbund (HF), med ◊•Marie Christensen i spidsen, var i 1926 blevet en selvejende institution, der det følgende år flyttede til et nyopført moderne hus i Fensmarksgade, tegnet af arkitekten •Ingrid Møller Dyggve. I 1938 afløste AA, der havde deltaget levende og dygtigt i fagskolens liv, •Andrea Jørgensen som forstander, en stilling, hun bestred frem til 1958. Med hendes tiltrædelse løsnedes tilknytningen til HF. Forbundet bevarede dog tre pladser i skolens bestyrelse, mens DK, Handelsministeriet og Kbh.s kommune hver havde en enkelt repræsentant.

Selvom AA ikke havde rødder i fagbevægelsen og Socialdemokratiet, blev hun godt modtaget som forstander. Hun udvidede sit timetal på skolen og underviste i budgetlægning, husholdningsregnskab, kostberegning og sundhedslære og deltog desuden flittigt i den almendannende del af skolens liv. Hun havde ikke kun sin faglige ballast, men også sine erfaringer fra højskolearbejdet at trække på, og som forstander forstod hun at kombinere elementer fra både høj- og fagskolemiljøet på heldig vis, ligesom hun havde talent for at knytte medarbejdere og elever personligt til sig. DK havde fra skolens start bakket op om idéen om en faglig uddannelse i husholdning, og det var denne linie, AA fortsatte. Som repræsentant for fagskolen blev hun medlem af Statsministeriets Husholdningskommission af 1938. Kommissionen skulle fremsætte en samlet plan for kvinders uddannelse i husholdning, bl.a. overveje en fælles organisering af husmødrenes og husassistenternes udannelse. AA så fagskolen som et led i en sådan større plan og arbejdede for, at skolens undervisning indholdsmæssigt svarede til den, der blev givet på andre husholdningsskoler. Fagskolen hævdede dog fortsat et vist særpræg ved at råde over særlige faciliteter, hvor eleverne fik øvelse i det praktiske arbejde, bl.a. en spisesal og et vaskeri.

Hjemmets økonomi, budgetlægning og regnskab var AAs speciale. Sammen med •Ellen la Cour Overgaard udgav hun Hjemmenes Økonomi, 1937, og stod desuden for nogle selvstændige publikationer, bl.a. Regnskabsbog for Husmoderen, der blev udgivet samme år. Også i sin faglige linie lagde hun vægt på den økonomiske side af husførelsen og havde generelt en rationel og videnskabeligt funderet tilgang til husholdningslæren. Målsætningen var, at husmødre og husassistenter ikke blot skulle lære at udføre deres arbejde på fyldestgørende vis, men også tilegne sig en sådan færdighed og effektivitet, at de ville få “Frihed til at pleje andre Interesser” og ikke blev “Slaver af trivielt Arbejde”, som hun formulerede det.

AA var 1938-49 medlem af DKs styrelse og udnyttede sine regnskabsmæssige kvalifikationer som en pligtopfyldende og troværdig kasserer. Hun var desuden medlem af udvalget for den videnskabelige husholdningsuddannelse og var med til at samle penge ind til det Specialkursus i Husholdning ved Århus Universitet, der blev oprettet i 1945. I 1953 indtrådte hun i repræsentantskabet samme sted.

AA mente, at tyngdepunktet i DKs arbejde med husmødrenes supplerende undervisning måtte lægges på det teoretiske plan, så ernærings- og hygiejnevidenskabens nye resultater kunne udnyttes. Hun var med til at udarbejde studiekredsmateriale om disse emner, ligesom hun var en søgt og flittig foredragsholder. Hun var desuden formand for DKs hygiejneudvalg og en af initiativtagerne til Danske Kvinders Hygiejneudvalg, 1937, der talte repræsentanter fra en lang række organisationer. Børneforsorg var et andet af hendes interesseområder. Med henvisning til den oprindelige fundats havde DK og en række andre kvindeorganisationer i årevis kæmpet for at få en kvindelig forstander for pigehjemmet Kong Frederik den Syvendes Stiftelse i Jægerspris eller i det mindste et kvindeligt bestyrelsesmedlem. I 1939 gav forhandlingerne omsider resultat, og AA indtrådte samme år som den første kvinde i bestyrelsen, først som suppleant og fra 1957 som fast medlem. Året efter tog hun initiativ til oprettelse af Børneforsorgsseminariet i Jægerspris. Af hendes øvrige tillidshverv kan nævnes hendes deltagelse i repræsentantskabet for Kvindernes Bygning fra 1938 og bestyrelsesposten i Danske Kvinders Nationalråd 1946-48. Hun var tillige kirkeligt engageret og var 1949-57 medlem af Simeons sogns menighedsråd. I 1954 blev hun ridder af Dannebrogordenen.

Foto i KB, Kong Frederik den Syvendes Stiftelse.

Oskar Hansen: Husassistenternes Fagskole gennem 50 år, 1956. Fr. Dalgaard: Husassistenternes Fagskole, 1931. Kvinden og Samfundet 6/1942, 6/1952, 7-8/1959.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Lisbeth Haastrup

 
Professioner
Forstandere · Skoleledere · Kvindesagsforkæmpere
 
Organisationer
Grundtvigs Højskole (se Frederiksborg Højskole) · Husassisternes Fagskole · Husholdningskommissionen af 1938 · Dansk Kvindesamfund · Danske Kvinders Nationalråd (se Dansk Kvinderåd) · Børneforsorgsseminariet Jægerspris · Danske Kvinders Hygiejneudvalg · Kong Frederik den Syvendes Stiftelse · Vivild Højskole · Købmandsskolen
 
Emneord
Husholdning · Husholdningssagen · Husholdningsskoler · Højskoler · Fagskoler · Børneforsorg · Faglitteratur · Kvindepolitik · Gamle kvindebevægelse · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon