Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Amalie Holm (1893 - 1966)
Holm, Amalie Katrine

1893-1966, skibsmægler.

*20.11.1893 i Ålborg, †21.11.1966 i Frederikssund.

Forældre: navigationslærer Niels Harald Nørby (1855-1907) og Maren Kirstine Jensdatter (1856-1926).

~4.5.1923 med skibsmægler August Jagemann H., *29.11.1871 på Ovtvedgård, Sæby sg., Holbæk amt, †20.4.1936 i Frederikssund, s. af proprietær Alexander H. og Laura Johanne Frederikke Jensen.

Børn: Grethe (1924).

AH var datter af en styrmand og navigationslærer på Ålborg Navigationsskole. Også i moderens slægt var der sømandsblod, og hjemmet var et samlingssted for mange med tilknytning til søen. Da AH var 14 år, døde faderen, og hendes fremskridtsvenlige moder sendte hende i kontorlære, således som AH også selv havde håbet på. Brødrene var gået samme vej. Hun fik læreplads på Aalborg Aktiebryggeriers kontor, hvor hun efter eget udsagn fik “en langt grundigere og omhyggeligere Uddannelse end unge Piger sædvanligvis fik paa den Tid”. Efter endt uddannelse læste hun efter bryggeridirektørens råd til almindelig forberedelseseksamen, som hun aflagde med henblik på senere jurastudier. Da Første Verdenskrig brød ud i 1914 og medførte solide prisstigninger uden tilsvarende lønstigninger, måtte hun opgive denne plan. Moderens økonomi var stram og kunne ikke finansiere et langt studium. I stedet læste AH sprog om aftenen, og om dagen arbejdede hun i flere år i et sagførerfirma. Senere skaffede hendes broder hende arbejde som korrespondent i Suenson & Jespersen i Kbh., et rederi, der besejlede hele verden. Her lærte hun kaptajn August H. at kende, og med ham blev hun gift i 1923.

Efter at havnen i Frederikssund var blevet stærkt udvidet i 1926, fik August H., der under sin tid på rederiet havde taget skibsmæglereksamen, den nyoprettede mæglerbestalling her. Det lykkedes ham at oparbejde en god forretning, og AH bistod ham i arbejdet og fik således indsigt i firmaet. I 1935 blev ægtefællen imidlertid syg og døde det følgende år. Handelsstandsforeningen opfordrede AH til at fortsætte forretningen, og hun fik dispensation i Handelsministeriet til at blive konstitueret i skibsmæglerembedet på betingelse af, at hun inden to år havde bestået skibsmæglereksamen. Hun gik på kursus hos sagførere med ekspertise i sø- og handelsret og lærte herudover shipping- og handelsregning. I 1938 bestod hun eksamen og var herefter statsautoriseret skibsmægler, den første kvindelige af slagsen. Foruden klareringen i Frederikssund skulle hun også tage sig af Kyndby, hvor en del olie- og kulbåde lagde til ved Kyndbyværket. Tre-fire medarbejdere var beskæftiget i hendes firma, som hun drev i et kvart århundrede, efter alt at dømme med stort engagement og faglig glæde. “Shipping er et dejligt Arbejdsfelt, friskt, afvekslende og interessant,” erklærede hun i sit bidrag til antologien Saadan blev jeg det, 1953. Hun drev selv sit skibsmæglerfirma frem til 1963. Kort efter blev det solgt, og hun boede nu et par år hos sin datter og svigersøn, indtil hun kort før sin død kom på plejehjem. AH tilhørte den katolsk-apostolske menighed. Ved siden af sit daglige arbejde var hun også engageret i tidens kvindeforeninger og var med til at starte Frederikssundsafdelingerne af Dansk Kvindesamfund og Danske Kvinders Beredskab.

Foto i KB.

Frederikssund Historiske Forening 1/1996.

Ib Gejl

 
Professioner
Skibsmæglere
 
Organisationer
 
Emneord
Søfart
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Nordjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon