Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margarethe Hoffmann (1878 - 1926)
Hoffmann, Louise Margarethe Charlotte

1878-1926, rektor.

*16.11.1878 i Berlin, †2.4.1926 i Kbh.

Forældre: ministerialsekretær Robert H. (†1886) og Dora Winteler (†1893).

MH voksede op i Tyskland. Hun blev tidligt forældreløs, men gennemførte ikke desto mindre uddannelsen til lærerinde på seminariet i Hamburg 1898, sådan som det havde været moderens ønske. Samme år flyttede hun til Odense og boede herefter i 27 år sammen med mosteren ◊•Louise Winteler, der med succes havde grundlagt en af byens største pigeskoler. MH blev som en datter for den ugifte skolebestyrerinde, og i de følgende år rejste de ofte sammen, også uden for landets grænser.

Allerede fra 1898 havde MH undervist ved Louise Wintelers Skole, og hun videreuddannede sig ved studieophold i Cambridge og Oxford 1900-01 og studerede senere dansk i Kbh. I 1904 blev hun gjort til medbestyrerinde på skolen, der ved flere lejligheder havde vist sig åben for pædagogiske nyskabelser, og fra en ung alder fik hun således medindflydelse på vigtige beslutninger om skolens fremtid. Den stod snart over for store forandringer, ikke mindst da den fra 1908 i kraft af den nye skolelovgivning fik egen gymnasieafdeling og dimissionsret til studentereksamen af nysproglig retning. I den forbindelse blev der bygget en gymnasieafdeling på en tilstødende grund samt en stor gymnastiksal. Da den aldrende Winteler i 1912 trak sig tilbage fra skolegerningen, overtog MH posten som bestyrerinde og forsvarede i de følgende år skolens position som det mest populære uddannelsesvalg for det odenseanske borgerskabs døtre. Denne position blev i øvrigt tydeligt understreget ved, at ◊Christian 10. og dronning ◊•Alexandrine i 1913 aflagde besøg på skolen. I de følgende år fortsatte skolens fremgang, og i 1918 ændredes MHs titel til rektor, men to år senere var en større omvæltning i gang. Et økonomisk pres, forårsaget af stigende lærerlønninger, førte efter mange overvejelser til, at staten i 1920 overtog skolen, der nu kom til at hedde Skt. Knuds Gymnasium. MH fortsatte imidlertid som rektor til sin død, og lærerne beholdt deres stillinger.

Som skoleleder har MH stået i skyggen af mosteren, der levede til 1925, men der er ingen tvivl om, at MH gjorde god fyldest på posten, både som administrator og som pædagog. Hun underviste fortrinsvis i tysk og engelsk, og med sit lyse sind og sin elskværdige og rolige fremtræden vandt hun mange af elevernes og lærernes hjerter. Hendes tidlige død, allerede året efter mosteren, levnede hende ikke tid til at sætte sit helt eget præg på skolen, men det var formentlig heller ikke hendes ønske. Skønt opvokset i Tyskland havde hun selv valgt tilværelsen som mangeårig “andenviolin” i det nordlige naboland.

Louise Winteler: Minder fra et langt Liv, 1925. Meddelelser fra Skt. Knuds Gymnasium 1925-26. Bog og Naal 4/1926.

Jørgen Thomsen

 
Professioner
Lærere · Rektorer · Skoleledere
 
Organisationer
Louise Wintelers Skole (se Skt. Knuds Gymnasium) · Skt. Knuds Gymnasium (se Louise Wintelers Skole)
 
Emneord
Pigeskoler · Gymnasieskolen · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Tyskland
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon