Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Kirsten Bendixen (1924 - 1995)
Bendixen, Kirsten

1924-95, museumsinspektør.

*20.5.1924 i Kbh., †6.10.1995 på Frbg.

Forældre: driftsbestyrer Aage Lorenzen (1897-1975) og Johanne Olsen (1897-1992).

~5.3.1951 med museumsassistent Erik B., *16.4.1924 i Næstved, s. af bankdirektør Nikolaj Peter B. og Elna Kirstine Marie Christensen. Ægteskabet opløst 1967.

Børn: Ingegerd (1957).

Allerede i de tidligste barndomsår var KB fængslet af historie og arkæologi. Det var derfor naturligt, at hun efter nysproglig studentereksamen fra Aurehøj Statsgymnasium i 1943 valgte at læse historie ved Kbh.s Universitet, hvor hun afsluttede studiet med magisterkonferens i 1954. Fire år forinden havde hun fået universitetets guldmedalje for en afhandling om araberrigets betydning for Vesteuropas økonomi og kultur før år 840. I 1958 blev hun ansat ved Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet, først som videnskabelig assistent og fra 1960 til 1991 som museumsinspektør.

Uanset at KB ikke direkte havde beskæftiget sig med mønter inden sin ansættelse ved museet, blev hun hurtigt en meget kyndig og såvel i indland som udland velanskreven mønthistoriker. Hun formidlede sine omhyggelige og omfattende numismatiske studier, dels gennem udstillinger, dels i et omfattende fagligt forfatterskab, fortrinsvis artikler, hvor mønterne indgik i en større historisk sammenhæng. Det var ikke mindst møntfundene fra kirkegulve og de store skattefund, der optog hende. Med artiklen Et møntfund fra Københavns belejring i Nordisk Numismatisk Årsskrift, 1961, publicerede hun den første udførlige beskrivelse af et møntskattefund fra 1600-tallet, det såkaldte Børsfund. Hendes indgående kendskab til danske mønter satte sig også frugt i bogen Danmarks Mønt, 1967, revideret udgave 1976, som er blevet den mest udbredte moderne fremstilling af emnet. Forskningsmæssigt banebrydende blev hendes arbejde med de såkaldte sceattas, der blev fundet ved arkæologiske udgravninger i Dankirke sydvest for Ribe og i selve Ribe fra slutningen af 1960’erne. Hendes bestemmelse af disse mønter og hendes stædige fastholdelse af sin opfattelse bidrog afgørende til den epokegørende ændrede datering af Ribes første tid til 700-tallet. Blandt de mange artikler, hun skrev om sceattas, kan fremhæves Mønter fra Dankirke i Nationalmuseets Arbejdsmark, 1972, og The Coins from the Oldest Ribe i Nordisk Numismatisk Årsskrift, 1994. En særlig interesse viste KB for medaljer. Hun publicerede en række artikler dels om forskellige aspekter inden for dansk og europæisk medaljekunst, især medaljer fra Renæssancen og moderne tid, dels om medaljører som fx ◊Harald Salomon.

KB er den første danske kvindelige numismatiker, og hun må anses for en af de mest fremtrædende møntforskere i Danmark i perioden 1960-90. Selvom det faglige og kollegiale miljø var godt på Mønt- og Medaillesamlingen, følte hun, at hun avancementsmæssigt befandt sig i en mandsdomineret verden, og det gik hende på i de sidste arbejdsår.

Foto i Nationalmus.

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 4/1989.

Kirsten-Elizabeth Høgsbro

 
Professioner
Museumsinspektører · Forskere · Akademikere
 
Organisationer
Nationalmuseet
 
Emneord
Numismatik · Historie · Museer
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon