Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Thyra Holt (1890 - 1988)
Holt Sørensen, Thyra Margrethe

1890-1988, fotograf.

*10.6.1890 i Sindal sg., †17.2.1988 i Humlebæk sg.

Forældre: lærer Søren Jensen Sørensen (1844-1922) og Maren Sørensen Holt (1854-1912).

Bofælle ca. 1920-67: fotograf •Margrethe Madsen, *21.12.1890 i Rask Mølle, Hvirring sg., †15.8.1967 i Kbh., d. af fotograf Peder M. og Karen Eskildsen.

TH nedstammede fra en grundtvigsk slægt. Faderen var lærer, kirkesanger og en udadvendt person med mange tillidsposter i lokalsamfundet. Også moderen var socialt engageret, og i det gæstfrie hjem blev nordisk litteratur læst højt og politiske og religiøse emner drøftet. TH kom i lære i Sindal hos fotograf Martin Christensen, der optog portrætter og landskaber og derudover eksperimenterede med ædeltryk og farvefotografi. Efter at være blevet udlært i 1908 var hun en vinter på Askov Højskole. Derefter rejste hun til Dresden for at videreuddanne sig som fotograf på en fotofagskole i et halvt år. I de følgende tre år var hun først hos fotograferne Wanda von Debschitz i München, senere hos Francis de Jongh i Lausanne. Også i Norge var hun på et kortere ophold.

Efter at være kommet hjem var TH endnu et halvt år på Askov Højskole og mødte her Margrethe Madsen, der arbejdede hos kgl. hoffotograf ◊•Julie Laurberg i Kbh. Sammen med Margrethe Madsen, som TH også kom til at dele hjem med, etablerede hun eget atelier i Kolding i 1921. Allerede i Koldingårene var TH stærkt optaget af fotografuddannelsen, som hun gerne ville påvirke med sine udenlandske erfaringer. Til Dansk Fotografisk Tidsskrift skrev hun flere indlæg om, hvordan man kunne forbedre uddannelsesniveauet ved at udvikle elevernes billedsyn og evne til fotografisk nytænkning. Eleverne skulle gå på museer og se god malerkunst, lytte til kunsthistoriske forelæsninger, lære frihåndstegning samt komposition og skyggelægning. I sine artikler opfordrede hun gang på gang de fotografiske læremestre til at opmuntre eleverne til disse studier og ikke lade dem udføre ensformigt arbejde uge efter uge. Det eksperimenterende skulle sammen med den faglige solidaritet være en del af den fotografiske dannelse. Som hun skrev i et digt: “Saa en Tanke, høst en Handling/ Saa en Handling, høst en Vane/ Saa en Vane, høst en Karakter.” Fotografen skulle være et menneske med idealer, og hun udtalte ønske om “Et vist etisk og æstetisk Grundlag i de Hjem, hvorfra Eleverne udgaar”. I 1929 blev TH medlem af bestyrelsen for Dansk Fotografisk Forenings Fagskole, hvor hun sad indtil 1940. Også bestyrelsen for Zontaklubben for selverhvervende kvinder var hun medlem af 1939-40.

I 1928 overtog TH sammen med Margrethe Madsen et atelier på Amager Torv 33 i Kbh. Helt frem til 1958 havde firmaet Holt & Madsen atelier her med portrætfotografering som speciale, hvilket især Margrethe Madsen tog sig af. Desuden udførtes en række store topografiske opgaver, som TH havde specialiseret sig i. Til en udstilling 1938 i anledning af 150-året for stavnsbåndets ophævelse fotograferede hun samtlige danske landbrugsskoler, højskoler og efterskoler. 1943-45 optog hun en stor del af fotografierne til Danske Slotte og Herregaarde, der udkom 1944-46. Dette arbejde foregik i besættelsestidens mørke, ofte på cykel. Da TH fotograferede på herregården Egeløkke, fik hun idéen til at fotografere de steder, ◊N.F.S. Grundtvig havde levet, og i 1955 udkom Minderige Steder i Grundtvigs Liv med tekst af højskoleforstander Ernst J. Borup. Sammen med Margrethe Madsen fik TH opdyrket en stor kundekreds. Parret fotograferede bl.a. kongefamilien, særligt dronning ◊Ingrid, den amerikanske forfatter Pearl S. Buck, Frihedsrådets medlemmer samt forfatterne i Hereticakredsen. Ved firmaets 25-års jubilæum i 1953 arrangeredes en stor udstilling på Charlottenborg. Parret deltog ofte på internationale udstillinger, hvor de modtog medaljer og diplomer. På Landsudstillingen, 1940, modtog de bronzemedalje for et portræt og deltog tillige med billedet Moder og Barn, og flere gange blev deres portrætter gengivet og rosende omtalt i fotografiske avantgardetidsskrifter. TH var et energisk og utrætteligt menneske, der livet igennem holdt fast i og kæmpede for sine idealer. Hendes iltre og utålmodige natur hjalp hende til resultaterne, ligesom hendes familie bakkede hende op, også økonomisk. Selv følte hun sig forpligtet til at bringe sin lærdom videre og til stadighed dygtiggøre sig. Ud over boligen i Kbh. havde hun sammen med veninden et sommerhus i Tisvilde, hvor gæstfrihed og socialt samvær med venner og familie var af største betydning. Da Holt & Madsen ophørte i 1958, købte Det Kgl. Bibliotek billederne fra jubilæumsudstillingen samt andet positivmateriale.

Foto i KB.

Dansk Fotografisk Tidsskrift 12/1951.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Tove Thage

 
Professioner
Fotografer
 
Organisationer
Dansk Fotografisk Forenings Fagskole · Holt & Madsen · Zontaklubben for selverhvervende kvinder
 
Emneord
Udlandsophold · Udenlandske uddannelser · Fotografi · Portrætter
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Nordjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon