Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margit Heilesen (1889 - 1976)
Heilesen, Margit Aase

1889-1976, forkæmper for fredssagen.

*24.6.1889 i Kbh., †4.1.1976 smst.

Forældre: bogtrykker Martin Adolph Hannover (1859-1930) og Sigrid Seligmann (1868-94).

~10.5.1912 med højesteretssagfører ◊Christian Christensen H., *13.6.1886 på Vadsagergård, Tornby sg., †7.11.1943 i Kbh., s. af gårdejer Søren Christian H. og Margrethe Nørgaard.

Børn: Bjørn (1913), Tyge (1916), Henning (1920), Claus (1925).

MH kom fra en borgerlig familie, der talte flere naturvidenskabsmænd. Hendes fader var engageret i internationalt jødisk samarbejde og hendes moster •Fanny Hannover Cohen særdeles aktiv i filantropisk arbejde. MH blev student fra N. Zahles Skole 1908, og indtil hun blev gift i 1912 studerede hun romansk filologi ved Kbh.s Universitet. Hun fik fire drenge i et ægteskab, hvor hun delte en række interesser og foreningsaktiviteter med sin mand. Allerede 1911 kom hun med i afholdsbevægelsen, både i Studenternes Afholdsforening og i Kbh.s Afholdsforening. Fra 1929 var hun medlem af bestyrelsen for Danske Afholdsvenners Rednings Arbejde. MH var desuden fra 1935 medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening. Ved siden af sit engagement i afholdsbevægelsen var MH aktiv i fredssagen. Ved den internationale kvindefredskongres i Haag 1915, hvor Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) blev stiftet, skulle MH have være med sammen med bl.a. •Thora Daugaard og •Clara Tybjerg. Men den nærmeste familie nedlagde forbud, da Haag var krigsområde, og MH ventede barn. Da Danske Kvinders Fredskæde, senere Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (KILFF), efter kongressen blev stiftet som en dansk sektion under WILPF, var MH med fra starten. Ægtefællen, der var radikal politiker og bestyrelsesmedlem i Dansk Fredsforenings (DF) Kbh.s-kreds 1912-20, holdt i KILFFs første år en række forelæsninger om internationale retsforhold for foreningens inderkreds. I KILFF formuleredes fredssagen mere radikalt og internationalt end i den mandsdominerede og aldersstegne DF. Desuden kædede man fredsarbejdet sammen med kampen for kvinders rettigheder og kravet om kvinders øgede indflydelse på statens anliggender. I 1920 stillede Daugaard en side til rådighed for KILFF i bladet Tidens Kvinder, som hun var redaktør af. MH blev redaktør af denne side indtil 1924, da foreningen fik sit eget organ Meddelelsesblad for Danske Kvinders Fredskæde, fra 1926 Fred og Frihed, hvor hun blev en flittig bidragyder. 1918-31 og igen 1945-53 var hun medlem af hovedbestyrelsen og fra 1921 næstformand i KILFF. Ved sin afgang 1953 blev hun udnævnt til æresmedlem af foreningen. Hun var desuden i en lang årrække rådgivende medlem af den internationale hovedbestyrelse i WILPF.

Sit politiske ståsted fandt MH i Det Radikale Venstre, der havde dansk neutralitet som udenrigspolitisk linie og en pacifistisk politik, som ikke mindst blev støttet af partiets kvindelige medlemmer. 1919-24 var hun formand for Kbh.s Radikale Vælgerforenings 1. kreds og 1924 opstillet til Folketinget i Kbh.s-kredsen, ved senere valg i Hjørringkredsen, uden dog at blive valgt. MH var alsidigt engageret i flere af de betydningsfulde sociale bevægelser fra århundredets begyndelse, og hun forstod at holde de forskellige sager og foreninger sammen til et hele, fx agiterede hun for afholdssagen i fredsarbejdet og i partiet. Med sin gode uddannelse og brede orientering ydede hun en solid indsats.

Foto i KB, Kvindehistorisk Samling.

Fred og Frihed, Jubilæumsnr., 1995. Fred og Frihed 1/1976.

Lisbeth Haastrup

 
Professioner
 
Organisationer
Danske Afholdsvenners Rednings Arbejde · Danmarks Afholdsforening · Danske Kvinders Fredskæde (se Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed) · Det Radikale Venstre
 
Emneord
Afholdsbevægelsen · Fredssagen · Fredsbevægelser · Pacifisme · Politik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon