Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Jette Hecht-Johansen (1921 - 1999)
Hecht-Johansen, Jette Ellen Stampe

1921-99, landsretssagfører.

*8.12.1921 i Rønninge sg., †8.6.1999 i Kbh.

Forældre: sognepræst Anders Jensen (1891-1970) og Elisabeth Stampe-Andersen (1889-1973).

~7.9.1944 med direktør Johan Erik H. -J., *30.3.1920 på Frbg., s. af overlæge Axel H.-J. og Astrid Thora Christiane Nissen. Ægteskabet opløst.

~3.2.1982 med teaterinstruktør, forfatter ◊Samuel Besekow, *26.1.1911 i Kbh., s. af herreekviperingshandler Leo Besiakof og Sonia Haikowitz.

Børn: Jens (1945), Anders (1949).

JHJ tog i 1941 studentereksamen fra Skt. Knuds Gymnasium i Odense og påbegyndte derefter det medicinske studium ved Kbh.s Universitet. I studietiden kom hun i kontakt med Frit Danmarks lægegruppe og blev aktiv i modstandsbevægelsen. I forbindelse med en af modstandsbevægelsens sejladser med jødiske flygtninge til Sverige blev hun pågrebet og indsat af Gestapo i Dagmarhus, men slap fri og flygtede til Sverige. 2. juledag 1943 vendte hun tilbage til Danmark ved at ro over Øresund. Senere var hun illegal kurer og rejste ved flere lejligheder til Sverige via Helsingør. I forbindelse med det illegale arbejde mødte hun sin første mand Erik H.-J. I 1944 viede JHJs fader, der var sognepræst ved Rønninge Kirke, sin datter til den eftersøgte faldskærmssoldat uanset, at der ikke havde fundet lovbefalet lysning sted, og identitetspapirer af tidsmæssige grunde ikke kunne fremskaffes. Efter krigens afslutning genoptog JHJ sit studium, men under påvirkning af bl.a. broderen Helge, der studerede jura, besluttede hun at skifte til dette studium. I 1954 var hun færdig som cand.jur. Efter at have udstået sin fuldmægtigtid og erhvervet beskikkelse som landsretssagfører i 1958 etablerede hun 1962 selvstændig advokatvirksomhed.

Det var en heldig tildragelse, der blev indledningen til JHJs karriere som forsvarer i store straffesager. En offentlig beskikket forsvarsadvokat telefonerede engang i 1965 til en af hendes advokatvenner og spurgte, om denne kunne overtage en dommervagt den følgende dag, idet han selv var blevet forhindret. Vennen var imidlertid ikke i stand til at påtage sig opgaven, men henviste til, at han netop havde besøg af en kollega, JHJ, som var klar til at rykke ud. Skæbnen ville, at en kendt vekselerer denne dag blev fremstillet i dommervagten med krav om fængsling for betydelige underslæb. Pressen vejrede sensation og mødte talstærkt op til retsmødet. Her udspandt der sig en temmelig voldsom diskussion mellem anklageren, den kendte politiadvokat N.A. Poulsen, og forsvareren, hvorunder den rutinerede anklager ikke fik det sidste ord, som han ellers plejede. Sagen fik betydelig omtale i medierne, og den frygtløse kvindelige sagfører, der indtil da havde været ukendt i offentligheden, fik sit gennembrud som forsvarsadvokat.

En direkte følge af vekselerersagen var, at mange personer, der blev tiltalt i straffesager, ønskede JHJ som beskikket forsvarer. I de følgende år brillerede hun gang på gang som forsvarer i store nævningesager. Kendt blev bl.a. hendes forsvar i den såkaldte Storstrømsbrosag i 1974, som anklagemyndigheden anså for at være helt oplagt. En mand var tiltalt for at have ombragt sin kone en sen aften, da de begge stod ude på broen for at fiske gedder. Under fiskeriet faldt konen ned fra broen og blev dræbt på stedet.Tiltalen gik ud på, at manden, der havde et klart motiv til at skille sig af med konen, med forsæt havde dræbt hende. Efter det oplyste var kvinden helt uerfaren med fiskeri, og det fiskegrej, hun var udstyret med, hævdede anklageren var aldeles uanvendeligt til geddefiskeri. Gennem forsøg havde anklagemyndigheden bevist, at fiskekrogen kun nåede vandoverfladen, og at fiskeriet derfor måtte betragtes som ren camouflage. Sagen lå ganske givet meget dårligt for den tiltalte. Aftenen inden den afsluttende procedure traf JHJ ved et tilfælde en mand, der fortalte hende om det lokale geddefiskeri fra Storstrømsbroen. Det specielle ved dette fiskeri var, at gedderne “sprang” efter maddingen, og der var derfor ikke noget mærkværdigt i, at krogen kun nåede vandets overflade. Mandens oplysninger stemte overens med de forklaringer, som hendes klient havde fremført. Resolut tog JHJ den næste morgen manden med i retten. Selvom bevisførelsen i øvrigt var afsluttet, og anklageren protesterede energisk, fik hun rettens tilladelse til at afhøre det nye vidne, der afgav en for den tiltalte gunstig forklaring. Bl.a. på basis af dette vidneudsagn, som retsformanden i sin belæring til nævningene sagde, man næppe kunne se bort fra, blev den tiltalte frifundet. Sagen og dens udfald vakte forståeligt nok stor opsigt, og JHJ blev mediernes yndling. Utallige var de tv-indslag, hun deltog i, og de udtalelser, hun på opfordring gav til den trykte presse. Hendes navn og ansigt blev landskendt, og hun blev set som den frygtløse, alt besejrende og aldrig opgivende forsvarer, “den kvindelige Perry Mason” efter en kendt tv- figur. Den megen omtale førte også til, at hun fik mange henvendelser, især fra kvindelige erhvervsledere, der ønskede hendes assistance i sager af civilretlig karakter.

JHJ var afholdt af kolleger, der i spøgefuld beundring har kaldt hende bestyrer af “kontoret for frifindelser”, og hun fik betroet mange tillidshverv. Hun var bl.a. 1971-75 medlem af bestyrelsen for Kbh.s Advokatforening og 1972-76 af Advokatsamfundets kbh.ske kredsbestyrelse. 1972 indvalgtes hun i bestyrelsen for Frihedsmuseets Venner og 1975 i Frihedsmuseets Venners Fond. Af undervisningsministeren blev hun udnævnt til formand for Teaterrådet for perioden 1982-84. JHJ har modtaget en række hædersbevisninger, bl.a. Den brudte Lænke i 1982, en pris, der tildeles folk som på særlig fremragende vis i fredstid har videreført de idealer, der lå til grund for den danske modstandsbevægelse. For sit indsats i modstandsbevægelsen modtog hun også Ebbe Munck-Prisen i 1984. I 1991, da hun fyldte 70 år, afsluttede hun sit virke og deponerede advokatbeskikkelsen i Justitsministeriet. Samtidig trak hun sig tilbage fra al offentlighed sammen med sin ægtefælle, teaterinstruktør Sam Besekow, som hun var blevet gift med i 1982. I 1990 bidrog hun til Advokatens bedste historie, en samling af juridiske historier og anekdoter.

JHJ forstod og mestrede kunsten at tale til “folkets repræsentanter”, de almindelige mennesker, som sidder i nævningetingets 12 stole. Forsvarerens procedure i straffesager er en engangsforestilling, som skal fænge øjeblikkeligt, hvis den skal få indflydelse på sagens afgørelse. Dagen efter er indholdet glemt. På grund af en enestående forståelse af netop denne kunst opnåede JHJ resultater for klienterne, som næppe nogen anden kunne have nået i de pågældende sager. Uforfærdet, med betydelig charme og kvindelig ynde, der ikke kunne undgå at gøre indtryk på både mænd og kvinder, gik JHJ med engagement og slagfærdighed ind for de mennesker, der betroede hende udførelsen af forsvaret for dem i deres livs vigtigste sag.

Foto i KB.

Politiken 8.12.1991. Berlingske Tidende 16.8.1987. Jyllands-Posten 6.12.1981. Søndags-B.T. 7/1978.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ernest Hartwig

 
Professioner
Akademikere · Advokater · Landsretssagførere
 
Organisationer
Advokatsamfundet · Københavns Advokatforening · Frihedsmuseets Venner · Frihedsmuseets Venners Fond · Teaterrådet
 
Emneord
Jura · Modstandsbevægelsen · Anden Verdenskrig · Strafferet
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon