Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Jona Henriksen (1924 - )
Henriksen, Jona Elisabeth Frida

*1924, politiker.

*4.1.1924 i Tórshavn.

Forældre: bogholder Johan Pauli Andreas H. (1902-80) og Elisabeth Mouritsen (1903-91).

JH blev født ind i politisk arbejde. Hun voksede op i et miljø, som var præget af både social og national bevidsthed. Hendes fader var en central person i arbejdernes fagforening i Tórshavn, desuden formand for den lokale socialdemokratiske vælgerforening og aktiv i kommunal- og landspolitik i henved 30 år. Moderen var med til at oprette den nationale ungdomsforening Merkið. JH blev nysproglig student 1946. I 1950 blev hun ansat i Føroya Banki i Tórshavn, hvor hun blev til 1967, da hun på opfordring blev sekretær for KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder) på Færøerne, en heldagsstilling med mangeartede pligter og ansvarsområder.

JH blev tidligt medlem af den socialdemokratiske vælgerforening og var i perioden 1954-65 foreningens første og eneste kvindelige bestyrelsesmedlem. Derudover har hun i tidens løb påtaget sig mange forskellige opgaver inden for partiet. I 1968 blev hun medlem af Tórshavns byråd og blev straks udpeget til formand for skole- og socialudvalget, men hun protesterede mod udelukkende at få tildelt disse traditionelle kvindeområder. Resultatet blev, at hun også fik flere andre poster, bl.a. i finans- og byplansudvalget. Et år var hun formand for det tekniske udvalg. Selvom hun var glad for byrådsarbejdet, søgte JH ikke genvalg i 1972.

I 1978 var JH den ene af to kvinder, som blev indvalgt i Lagtinget. Den anden var •Karin Kjølbro. Tidligere havde kvinder kun haft sæde i tinget som suppleanter. •Malla Samuelsen blev som sådan i 1964 det første kvindelige lagtingsmedlem. Selv havde JH siden 1962 været lagtingskandidat i flere omgange, og hun kom i 1975 ind som suppleant. I 1978 blev også Ingrið Sondum suppleant, og disse tre kvinder, der repræsenterede to forskellige partier, stillede forslag om nedsættelse af et ligestillingsudvalg. Forslaget gik igennem, og udvalget blev nedsat i 1982, men der skulle gå endnu 12 år, inden man fik en færøsk ligestillingslov og et ligestillingsråd. JH blev ikke genvalgt i 1980, men fik dog sæde i Lagtinget som suppleant; først i 1988 gled hun helt ud af tinget. Hun har altid været kvik i replikken og besiddet en selvironi, som også har fungeret som en forsonende beskyttelse mod den ofte kvindefjendske og nedladende tone, hun ligesom andre af de første kvindelige politikere blev udsat for.

Elin Súsanna Jacobsen

 
Professioner
Lagtingsmedlemmer · Kommunalpolitikere
 
Organisationer
Lagtinget · KFUK - Kristelig Forening for Unge Kvinder · Socialdemokratiet
 
Emneord
Politik · Færøerne
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Færøerne
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon