Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Karen Inge Halkier (1937 - 2005)
Halkier, Karen Inge

*1937, diskoskaster, universitetslektor.

*30.5.1937 i Århus.

Forældre: viceskoleinspektør Otto H. (1892-1973) og telegrafist Antonie Christiane Elisabeth Basse (*1903).

KIH begyndte at dyrke atletik som 16-årig i idrætsforeningen Skovbakken i Århus. Her viste hun hurtigt store evner ikke mindst inden for atletikkens styrkekrævende discipliner, og på baggrund af en efter tidens forhold meget stor og målrettet træningsindsats udviklede hun sig i løbet af nogle få år til at blive enerådende i kuglestød og diskoskast i Danmark. De næste henved 20 år var hun i en klasse for sig, og med sine 15 danske mesterskaber i diskos 1957-73 og 17 i kuglestød i perioden 1956-72 er hun den danske idrætsudøver, der har vundet flest mesterskaber i træk i en enkelt disciplin. Hun deltog i diskoskast ved De Olympiske Lege (OL) i 1960. Ud over at vinde det nordiske mesterskab i kuglestød i 1961 og 1963 har hun sat fem danske rekorder i kuglestød og syv i diskoskast. KIHs vedholdenhed i idrætskarrieren kan genfindes i hendes arbejdsliv og i leder- og instruktørgerningen, og hendes konsekvente kobling af fritid og arbejde i idrættens tjeneste giver mindelser om det liv, som pionererne blandt de danske gymnastiklærerinder levede i perioden indtil Anden Verdenskrig. Som dem har hun på flere områder taget skridt til fornyelse af idrætslivet.

KIH tog studentereksamen på Marselisborg Gymnasium 1956, blev uddannet som lærer på Århus Seminarium 1960 og underviste derefter to år på en skole i Viborg. 1962-63 gennemførte hun idrætsuddannelsen på Danmarks Højskole for Legemsøvelser, det nuværende Institut for Idræt ved Kbh.s Universitet, hvor hun har været ansat siden. I 1969 afsluttede hun sit hovedfag i idræt med specialet Idrætskvinders fysiske ydeevne før og under svangerskab. Denne afhandling markerede en gryende interesse for at undersøge kvindespecifikke forhold i forbindelse med hård fysisk træning. 1964-74 var hun med i ledelsen af Dansk Atletik Forbund som formand for kvindeatletikudvalget og senere som formand for instruktionsudvalget; men ellers har hendes indsats væsentligst rettet sig mod motionsidrætten og idræt for børn, ældre og handicappede. Hun var en af foregangskvinderne for motionsbevægelsen i Danmark, da hun i 1971 blev ansvarlig for uddannelsen af de første TRIM-ledere, og hun virkede som lederinstruktør i TRIM frem til begyndelsen af 1980’erne. På dette tidspunkt havde hun tillige på opfordring af formanden ◊•Bodil Eskesen udviklet uddannelsen af instruktører i Dansk Handicap Idræts-Forbund, og fra 1983 har KIH været initiativtager til adskillige udviklings- og forskningsprojekter, hvor idræt er brugt som led i arbejdet med autistiske børn og unge. Erfaringerne herfra har dannet grundlaget for en pædagogisk udviklingsmodel og en formaliseret uddannelse for personale, der arbejder med autister. I 1987 blev hun lic.pæd. på en afhandling om autistiske børns udvikling gennem idræt, og hun har i forbindelse med disse projekter produceret 12 videofilm. KIH har desuden udgivet en lang række bøger, bl.a. Skoleatletik og idrætsskader fra 1973 og Handicappede i skole og idræt, 1975.

Anne Lykke Poulsen (red): Kvindeliv – idrætsliv, 1998.

Ole Skjerk

 
Professioner
Diskoskastere · Akademikere · Forskere
 
Organisationer
Københavns Universitet · Dansk Atletik Forbund
 
Emneord
Idræt · Eliteidræt · Atletik · Handicappede · Olympiske lege
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon