Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Anne Kromann (1936 - 1996)
Kromann Balling, Anne

1936-96, museumsinspektør.

*5.8.1936 i Kbh., †7.3.1996 i Glostrup sg.

Forældre: overlærer, danseskoleindehaver Sven Aage Christian Prætorius K. (1908-93) og Anna Ludovika Petersen (*1912).

~4.3.1961 med forskningsbibliotekar Sven Christian Jacobsen, *20.8.1933 i Kbh., s. af guldsmedemester Holger Albert August J. og Thyra Julie Gustave Christiansen. Ægteskabet opløst 1967.

~20.10.1967 (b.v.) med universitetslektor Jørgen Balling, *2.5.1930 i Århus, †22.3.1980 i Tåstrup, Høje Tåstrup sg., s. af bankdirektør, borgmester Hans Laurits Leth B. og Karen Truelsen.

Børn: Carsten (1966), Ida (1969), Jakob (1971).

AK blev nysproglig student 1955 fra Skt. Annæ Gymnasium og cand.mag. i klassisk filologi 1963 fra Kbh.s Universitet. Praktisk taget hele sit erhvervsaktive liv var hun knyttet til Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet, oprindeligt som videnskabelig medarbejder fra 1963 med henblik på den fortsatte udgivelse af samlingens græske mønter i det internationale standardværk Sylloge Nummorum Graecorum. Snart overtog hun den daglige pasning af romersamlingen, og i løbet af få år blev hun også indfanget af de orientalske, især arabiske mønter. I 1965 blev hun museumsinspektør. Det var karakteristisk for AKs virksomhed, at hun, der udadtil kunne virke tilbageholdende og reserveret, efterhånden i takt med nedskæringer og stillingsbortfald overtog et større og større fagligt ansvar inden for Møntsamlingens mange forskellige områder, således at hun ved sin død i praksis også havde overtaget det meste af den almindelige numismatiske danefæbehandling. Dette faglige ansvar fulgte hun op af forskning og publicering inden for de pågældende områder. Hun blev en fin kender af Møntsamlingens historie og medvirkede til at fremdrage numismatisk forskning hos flere kendte personer siden 1600-tallet, således ◊Otto Sperling den Yngre, ◊J.C. Lindberg og den japanskkyndige forretningsmand William Bramsen. Hun var en internationalt anerkendt forsker, som i sine senere år blev en efterspurgt foredragsholder ved numismatiske symposier overalt i Europa. Blandt hendes vigtigste forskningsresultater var identifikation af 47 romerske guldmønter, som var fundet 1817 i Constantina i Spanien, og som hun kunne datere til 1. og 2. århundrede. I modsætning til den tidligere opfattelse påviste hun desuden, at nogle af samlingens klassiske mønter stammede fra Kunstkammeret. Det gælder fx nogle mønter fra Alexandria, erhvervet 1732 efter lensgreve ◊Christian Danneskiold-Samsøe.

Meget af AKs virke var styret af en kunstnerisk nerve, der kunne give sig rent ud barokke udslag. Dette gjaldt således de julehistorier, som hun i en årrække skrev til benefice for Møntsamlingens snævre kreds, og hvor Nationalmuseets interne liv blev omskrevet og dramatiseret. Som privatperson dyrkede hun korsang. Ved hendes død udsendte kolleger og fagfæller et mindeskrift med bl.a. en bibliografi omfattende 122 numre.

Foto i KB.

Jørgen Steen Jensen (red.): Anne Kromann Balling, 1996.

Jørgen Steen Jensen

 
Professioner
Museumsinspektører · Akademikere · Forskere
 
Organisationer
Den Kgl. Mønt og Medaillesamling · Nationalmuseet
 
Emneord
Museer · Klassisk filologi · Numismatik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon