Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ingrid Kaae (1898 - 1992)
Kaae, Ingrid Elisabeth

1898-1992, sygeplejerske, forstander.

*19.6.1898 i Kværndrup sg., †18.3.1992 i Århus.

Forældre: sognepræst Alfred Cameron K. (1848-1919) og Ellen Magdalena Johanna Bjørnsen (1866-1943).

Bofælle 1927-61: sygeplejerske, forstander •Maren Grosen, *16.11.1882 i Hjortshøj sg., †21.5.1961 i Århus, d. af gårdejer Jens Sørensen G. og Anne Christensen.

IK var den yngste af fem piger i et præstehjem på Fyn. I 1906 flyttede familien til Tikøb præstegård i Nordsjælland. En søster var den senere missionær •Olga K. Faderen, den grundtvigske sognepræst Alfred K., blev landskendt som stifteren af De danske Plejehjemsforeninger. Moderen deltog aktivt i faderens arbejde og tog ansvaret for hjemmeundervisningen af børnene. Karakteristisk for hjemmets liberale indstilling var, at pigerne bar det af Dansk Kvindesamfund introducerede reformtøj uden indsnævring af kroppens naturlige former. IKs interesse for undervisning og højskole blev grundlagt gennem et ophold på Askov Højskole, og senere underviste hun et år på Rødding Højskole. Efter studentereksamen fra Ordrup Gymnasium 1918 tog IK filosofikum ved Kbh.s Universitet i 1922. Inden hun påbegyndte sygeplejerskeuddannelsen, var hun et år i huset i England. I 1926 afsluttede hun sin uddannelse som sygeplejerske ved Bispebjerg Hospital. Hun supplerede efterfølgende med praktik i barselpleje og sindssygepleje samtidig med, at hun arbejdede som privatlærerinde. I 1927 overtog Dansk Sygeplejeråd (DSR) Testrup Højskole med henblik på at starte en sygeplejeforskole i højskoleregi, da landets små provinssygehuse ikke havde mulighed for at etablere egne forskoler som de store hospitaler. Hermed blev det samarbejde mellem folkehøjskolen og DSR indledt, der siden kom til at omfatte ti folkehøjskoler. Maren Grosen blev første forstanderinde på Testrup, og IK blev ansat som sygeplejelærer. DSRs formand ◊•Charlotte Munck skrev om IK, at hun var en god og loyal medarbejder, der var interesseret i undervisning, pædagogisk anlagt, livlig og naturlig. 20 år efter sin ansættelse afløste IK Grosen som forstander i 1947, indtil hun i 1968 gik af. Hun fortsatte som timelærer til 1973 og vedblev med at deltage i højskolens liv til sin død.

I forhold til Grosen, der fremstod som en hjertelig moderskikkelse, var IK mere intellektuel, åndeligt søgende og interesseret i kulturelle udfordringer. Men de to forskelligartede personligheder supplerede hinanden, og deres gensidige tillid prægede hele højskolen. IK beherskede samarbejdets svære kunst, idet hun loyalt søgte at forstå andres meninger. Hendes sproglige kvalifikationer blev udnyttet, når hun var DSRs repræsentant ved udenlandske kurser og kongresser. Hun var opmærksom på den stadig voksende spænding mellem de øgede faglige krav til sygeplejerskerne og nødvendigheden af højskolens “frie åndedrag”. Hun mente således, at den sygeplejefaglige undervisning skulle være åben for alt nyt, mens det egentlige i højskolen var i slægt med det tidløse og universelle. Med en helhjertet og begavet indsats i både sygeplejerskeuddannelsen og i højskolens tjeneste havde IK sammen med Grosen hovedæren for, at forsøget med oprettelsen af en sygeplejeforskole i højskolen blev så godt modtaget i højskolekredse og hurtigt blev efterspurgt blandt dem, der var ansvarlige for sygeplejerskeuddannelsen.

Mal. fra 1971 af Nicolai Mølgaard Andersen på Testrup Højskole. Foto i KB, DSR, Testrup Højskole.

Inger Gøtzsche: Sygeplejen og højskolen 1927-1981, 1996.

Anne Mette Olesen

 
Professioner
Sygeplejersker · Forstandere · Skoleledere
 
Organisationer
Testrup Højskole
 
Emneord
Sygepleje · Sygeplejeuddannelser · Højskoler · Undervisning
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon