Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Marie Kofoed (1760 - 1838)
Kofoed, Marie

1760-1838, godsejer, legatstifter.

*19.1.1760 i Rønne, †20.4.1838 i Kbh.

Forældre: købmand, hospitalsforstander Morten Bohn (1719-1802) og Barbara Kirstine Ancher (1725-71).

~11.12.1776 med købmand Jochum Herman Ancher, *1746 i Neksø, †7.5.1786 smst., s. af borgerkaptajn Hans A. og Ellen Margrethe Bohn.

~29.12.1786 med skibskaptajn, grosserer Hans Peter K., *1743 i Øster Marie sg., †3.12.1812 i Kbh., s. af købmand Peder K. og Margrethe Elisabeth Marcher.

Børn: Hans Morten (1778). Plejebørn: Barbara Kirstine (1789).

MK var født på Bornholm og udviste livet igennem stor interesse og trofasthed over for øen og dens beboere. Selv tilhørte hun både på mødrene og fædrene side gamle bornholmske slægter. I 1776 blev hun gift med sin slægtning Jochum Herman Ancher, der var købmand i Neksø. Ved deres eneste barns dåb i 1778 var både landsdommer og provst blandt fadderne, et umiskendeligt tegn på familiens solide position. For MK blev 1786 et skæbneår. I februar mistede hun sin søn, og i maj døde hendes mand. Inden året var omme, indgik hun ægteskab med den driftige og foretagsomme Hans Peter K. Han, der havde tjent en formue ved handel på Vestindien og Kina, havde slået sig ned som brygger og grosserer på Christianshavn og byggede her i 1785 et stort hus, den nuværende Heerings gård, hvor ægteparret bosatte sig. Under inflationen i forbindelse med Napoleonskrigene begyndte han at interessere sig for landbrugsinvestering og købte i 1809 Holbæk Slots Ladegård. Året efter erhvervede han godset Åstrup i Nordvestsjælland.

Efter ægtefællens død i 1812 beholdt MK ejendommene, som hun bestyrede med dygtighed og sparsommelighed. Hun kom godt gennem de økonomisk vanskelige år omkring statsbankerotten i 1813 og ligeledes gennem landbrugskrisen, der satte ind i 1818 og drev mange ud i fallit. Sin formue brugte hun på velgørenhed og på at understøtte slægt og venner. Bl.a. betalte hun størstedelen af den bornholmsk fødte ◊J.N. Madvigs uddannelse. I 1818 fik hun titel af etatsrådinde, efter at hun ved kgl. gavebrev havde skænket 186.666 sletdaler til godgørende formål. Hun støttede ved den lejlighed kbh.ske sømænd og deres familier, samt kirker, skoler og hospitaler på Bornholm og Sjælland. I hendes testamente fra 1825 fordeltes yderligere ca. 300.000 rigsdaler til hendes hovedarvinger, som var bornholmske sømænd og deres efterladte, enker efter borgere og embedsmænd i Kbh. samt ugifte kvinder, hvis kår ikke svarede til deres opdragelse. Slægt, venner og tjenestefolk blev dog også rigelig betænkt. Hun havde ofte unge familiemedlemmer boende i gården på Christianshavn eller under sommerophold på godserne, men i sine sidste leveår siges hun at have været ensom og melankolsk.

MK synes ifølge de få udtalelser, der findes om hende, at have været en stilfærdig og beskeden kvinde, men hun udviste en for sin tid usædvanlig handlekraft både i forvaltningen af sin formue og i anvendelsen af den. Hun fik da også den for en kvinde enestående anerkendelse personligt at få etatsrådtitlen. I dag er der kun få spor tilbage af hendes virksomhed. Omfattende legatsammenlægninger i 1970’erne og 1980’erne har betydet, at mange legatgiveres navne er forsvundet, bl.a. hendes; men i hendes levetid og i hele 1800-tallet havde hendes godgørenhed betydning for mange mennesker.

Mindestøtte i Almindingen. Mindeplade på Arbejdshuset i Møllegade, Rønne. Mal. fra 1817 af J.A. Bech i Bornholms Mus.

Jul på Bornholm, 1956, 1972.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Helle Linde

 
Professioner
Godsejere · Filantroper · Legatstiftere
 
Organisationer
 
Emneord
Filantropi
 
Tidsperioder
1700-tallet · 1800-tallet
 
Regioner
Bornholms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon