Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Caroline (1793 - 1881)
Caroline

1793-1881, arveprinsesse.

*28.10.1793 på Christiansborg, †31.3.1881 i Kbh.

Forældre: kong ◊Frederik 6. (1768-1839) og ◊•Marie af Hessen (1767-1852).

~1.8.1829 med arveprins ◊Ferdinand, *22.11.1792 i Kbh., †29.6.1863 smst., s. af arveprins ◊Frederik og ◊Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin.

C var nært knyttet til sin fader Frederik 6., så længe han levede, og livet igennem hægede hun om hans minde. Hendes opvækst var den gængse for miljøet med en bred, men ikke dybtgående undervisning ved privatlærere. 1812 blev hun forlovet med slægtningen prins ◊Christian af Hessen. Han døde imidlertid stærkt sindslidende to år senere. Der var i de følgende år forskellige ægteskabsplaner, som Frederik 6. dog afviste. I 1829 blev hun omsider og efter kongens bestemte ønske gift med den jævnaldrende prins Ferdinand, der var faderens halvfætter og yngre broder til den senere ◊Christian 8. Det var et politisk tilrettelagt ægteskab, der skulle forbinde kongehusets to linier med henblik på arvefølgespørgsmålet. C var da 35 år og indvilligede i ægteskabet af hensyn til familien og monarkiet. Ægtefællen, der var ringe intellektuelt udrustet, havde levet et temmelig løssluppent officersliv, havde to uægteskabelige børn og en miserabel økonomi. C selv var ikke videre begavet eller smuk, især skæmmedes hendes ansigt af ar efter en brandulykke i 1830.

Ægteskabet, der forblev barnløst, udviklede sig imidlertid efter alt at dømme til et for begge parter tåleligt samliv, en ensformig, officerspræget tilværelse med vægt på etikette og rutine i hoffets anden række. En mere fremtrædende plads i kongehusets liv lå uden for begge ægtefællers horisont. De boede standsmæssigt i Det Bernstorffske Palæ i Bredgade, som Frederik 6. havde købt og renoveret til dem. C fulgte i de første år sin mand på hans militære inspektionsrejser, hvor hun viste sig som en dygtig rytterske. Hun affandt sig med hans mange erotiske eskapader og konstante pengeforlegenhed med en vis bramfrihed, var sin mands loyale hustru og utvivlsomt den stærkeste personlighed i forholdet. Hun kom med årene på afstand af udviklingen, bundet som hun var til mindet om “Papas Tid”. Til nevøen ◊Frederik 7. og især grevinde ◊•Louise Danner stod hun køligt, mens Ferdinand, nu arveprins, figurerede ved hoffet som grevindens ledsager. Men ægteparret erhvervede sig en ægte folkeyndest, da de som de eneste af kongehusets medlemmer forblev i Kbh. under koleraepidemien 1853. At C og hendes mand optræder på det kendte billede af ◊A.H. Hunæus Paa Kjøbenhavns Vold; Aftenen før Store Bededag, malet 1862, vidner om den almindelige velvilje, som ægtefællerne, ikke mindst hun, på deres ældre dage nød i den brede kbh.ske offentlighed.

Efter arveprinsens død 1863 fortsatte C sit daglige liv i Palæet. Hun var nu stokdøv og blev stadig mere ensom, efterhånden som de jævnaldrende slægtninge faldt fra. Men hun holdt fanen højt, og det er betegnende, at hun i sin lange enkestand trofast kæmpede for at afbetale arveprinsens meget store gæld, som han trods forskellige behjertede saneringsordninger aldrig var sluppet ud af. Den folkekære C overlevede hele sin generation med undtagelse af den 15 år yngre søster ◊Vilhelmine. Med dem gik de sidste af den oldenborgske kongeslægt i graven.

Buste fra 1819 af Bertel Thorvaldsen i Thorvaldsens Mus. Mal. fra 1854 af A. Schiøtt på Rosenborg. Foto i KB.

Bo Bramsen: Ferdinand og Caroline, 1968.

Privatarkiv fælles med ægtefællen i Kongehusets arkiv i RA.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Claus Bjørn

 
Professioner
Prinsesser
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1850'erne · 1860'erne · 1870'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon