Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Severine Casse (1805 - 1898)
Casse, Severine Andrea

1805-98, kvindesagsforkæmper.

*15.11.1805 i Lyderslev sg., †20.10.1898 på Frbg.

Forældre: provst ◊Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862) og Kirstine Marie Petersen (1779-1868).

~17.9.1830 med minister ◊Andreas Lorentz C., *1.4.1803 i Kbh., †22.11.1886 på Frbg., s. af glarmester, lotterikollektør Peter C. og Dorothea Marie Schou.

Børn: Marie Frederikke Petrea (1831), ◊•Therese (g. Brummer, 1833), Camilla Benedicte Severine (1834), Peter Frederik (1837), Gustav (1839), Frits (1839), Helga (1849).

SC, der var datter af “Danmarks lærdeste præst”, kom gennem faderen i kontakt med tidens religiøse sjællandske vækkelse. I sit ægteskab med den senere nationalliberale justitsminister A. L. C. blev hun moder til syv børn. I forholdet til børnene blev SC den positive modvægt til ægtefællen og hans yderst håndfaste opdragelsesmetoder, der senere fik sønnen Frits C. til i sine erindringer at skildre barndommen som en pinefuld livsfase. To døtre, Therese Brummer og Helga C., blev forfattere, præget af en meget læsende moder, der var en af Kvindelig Læseforenings tidlige støtter.

Dansk Kvindesamfund (DK) blev startet i 1871 som en dansk afdeling af Association Internationale des Femmes og med ◊•Matilde Bajer som første formand. DKs rekonstruktion som en selvstændig national forening samme år på grund af kvindesagsinteresseredes frygt for at blive slået i hartkorn med franske revolutionære førte til SCs formandsvalg. Hun afslog dog af private årsager at blive formand, men var bestyrelsesmedlem 1871-83 under ◊•Caroline Testmans ledelse. De første ti år i DK stod frem for alt i skolernes tegn. 1872 blev Handelsskolen for Kvinder oprettet med det formål at uddanne kvinder til stillinger i kontorer og banker. Testman blev forstanderinde for skolen, og SC sad i skolerådet. 1874 fulgte Søndagsskolen, hvor arbejderkvinder kunne opfriske eller udvide deres skolekundskaber, og to år efter Tegneskolen for Kvinder under ◊•Charlotte Kleins ledelse. I DKs bestræbelser på at forbedre gifte kvinders formueretslige stilling for at stille dem juridisk lige med ægtemænd var SC særdeles aktiv. Det var på hendes initiativ, at et samarbejde mellem juristen ◊C. Goos, ◊Fredrik Bajer og DK blev etableret. 1880 blev Lov om gift Kvindes Raadighed over, hvad hun erhverver ved selvstændig Virksomhed, den såkaldte Bajerske lov, vedtaget i Rigsdagen. 1882 medvirkede SC til, at DK fremsendte andragende til Rigsdagen om skærpet retspraksis over for ægtemænd, som begik hustruvold; andragendet blev dog ikke imødekommet. 1888 var hun blandt DKs anbefalere af kvinders kommunale valgret. SC var i sine yngre år aktiv i asylbevægelsen på Frbg. Senere var hun i en årrække medlem af bestyrelsen for Forening imod Lovbeskyttelse for Usædelighed, oprettet 1878. Sædelighedsforeningen fik mobiliseret mange, bl.a. i teologiske kredse og blandt kvindesagskvinder med en religiøs vækkelsesbaggrund.

SC, der var et af DKs ældste medlemmer og bladet Kvinden og Samfundets første abonnent, bevarede højt op i årene en livlig psyke. På sin 90-års fødselsdag blev hun udnævnt til æresmedlem af DK. I foreningens første tiår havde hun med sin sociale status bidraget til at give DK en respektabilitetens nimbus, mens hun i forhold til de højremiljøer, hvor hun privat havde sin gang, var noget af en progressiv enegænger.

Tegn. fra 1871 af Henrik Olrik. Pastel fra 1895 af P.S. Krøyer på Stat. Mus. for Kunst. Foto i KB, Kvindehistorisk Samling.

Gyrithe Lemche: Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar, 1939. Frits Casse: En gammel Ingeniørs Erindringer, 1913.

Kvinden og Samfundet, 1895 s. 167-168. Illustreret Tidende 6/1898.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Tinne Vammen

 
Professioner
Kvindesagsforkæmpere
 
Organisationer
Dansk Kvindesamfund · Foreningen imod Lovbeskyttelse for Usædelighed
 
Emneord
Gamle kvindebevægelse · Kvindepolitik
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1870'erne · 1880'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon