Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Bodil Dyhre (1919 - 2013)
Dyhre, Bodil

*1919, sundhedsplejerske, rektor.

*18.11.1919 på Frbg.

Forældre: lods Knud Herman Petersen (1884-1964) og Gunhild D. (1893-1935).

Navneforandring til Dyhre 1966.

BD levede sine første barneår i Ordrup. Da hun var tre år, flyttede familien til Esbjerg, hvor faderen blev lods, og hvor hun voksede op sammen med en yngre broder. I 1938 blev hun student fra Esbjerg Statsskole. Tre år forinden var moderen død, og da faderen på grund af sit arbejde var meget væk, var hjemmet i gymnasieårene præget af skiftende husbestyrerinder. Først ved faderens ægteskab i 1938 med Margrethe Bonde, som børnene blev meget glade for, genoprettedes stabiliteten i familielivet.

Efter studentereksamen ønskede BD at gå i gang med en akademisk uddannelse, men økonomien var ikke dertil. Hun besluttede derfor at blive sygeplejerske og blev uddannet på amtssygehuset i Gentofte 1940-43. Derefter supplerede hun med specialerne barselspleje og psykiatri på Rigshospitalet. Herefter forsøgte hun at realisere sin drøm om et universitetsstudium. I 1944 begyndte hun at læse jura ved Kbh.s Universitet. Studierne finansierede hun ved at arbejde i Statistisk Departement. Det blev dog for hårdt at studere og arbejde på samme tid, og i 1947 opgav hun studiet. I stedet videreuddannede hun sig 1947-48 til sundhedsplejerske på Kursus for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker ved Århus Universitet, i 1965 omdøbt til Danmarks Sygeplejerskehøjskole (DSH). Efter yderligere supplering i pædiatri på Rigshospitalet fik BD stilling som sundhedsplejerske i Århus amt. Denne bestred hun frem til 1953, men afbrudt af femten måneders orlov 1951-52 til et studieophold i USA, hvortil hun fik legater fra Dansk Sygeplejeråd (DSR), Danmark-Amerika Fonden og Institute of International Education. Opholdet begyndte med fem måneders arbejde som public health nurse i New Haven, Connecticut. Dernæst gennemførte hun en Master of Public Health ved Minnesota University. Hun fik dog ikke eksamenspapirer, idet universitetet ikke gav meritoverførsel for den danske sygeplejerskeuddannelse, fordi teorien dengang var for sparsom.

I 1953 blev BD ansat som forskningsassistent i det internationale sygeplejeråd International Council of Nurses (ICN). Bag ansættelsen stod ICNs danske direktør ◊•Ellen Broe. BDs opgave var ved uddannelsesafdelingen i London at indsamle materia- le til en annoteret biobibliografi om Florence Nightingale. Gennem dette arbejde fik hun et grundigt kendskab til Nightingales idéer om sygepleje, som hun siden talte for i mange sammenhænge. Hun skrev fx 1977 i Sygeplejersken: “Florence Nightingales tid er ikke forbi, vi skal måske snarere sige, at den aldrig ordentligt er blevet gennemført, var den dog blot blevet det!” Under det fire måneder lange ophold havde BD desuden mulighed for at studere socialpsykologi ved Tavistockinstituttet i London. Hjemvendt fik hun en stilling som sekretær i DSR. Hun savnede dog snart det praktiske arbejde, og i 1954 blev hun atter sundhedsplejerske i Århus amt, og fra denne stilling avancerede hun to år senere til ledende sundhedsplejerske i Århus kommune. 1956-66 markerede BD sig som en progressiv og nytænkende leder i udviklingen af sundhedsplejerskens arbejdsområde. Hendes personlige mål var at reorganisere sundhedsplejen efter amerikansk model, men det var der ikke politisk lydhørhed for. I perioder tog hun orlov til faglig videreuddannelse. Således var hun i 1954 på en måneds studierejse i Norge, Sverige og Finland, 1960 studerede hun socialpsykologi og pædagogik ved Kbh.s Universitet i fire måneder, og i 1961 kombinerede hun seks måneders deltidsansættelse i ICNs uddannelsesafdeling i London med en række studiebesøg i England.

BD havde efterhånden tilegnet sig stor ekspertise i spørgsmål vedrørende sundhedspleje, forskning og uddannelse. Det benyttede DSR, Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen sig af ved at placere hende i forskellige faglige udvalg. Dertil var hun medlem af DSRs hovedbestyrelse 1955-59 og 1966-71. I 1966 fik hun stillingen som undervisningsleder ved sundhedsplejerskelinien på DSH. Tre år efter afløste hun ◊•Elisabeth Larsen som administrativ leder af hele institutionen. BDs første opgave var at åbne en afdeling af DSH i Kbh. I 1970 blev hun DSHs første rektor, en stilling, hun bestred til 1977, hvor hun af helbredsmæssige grunde gik på pension.

BD havde en betydelig indflydelse på udviklingen af dansk sygepleje, i første omgang inden for sundhedsplejen og senere på videreuddannelsesområdet. Her undlod hun aldrig at understrege, at uddannelse og forskning ikke er et mål i sig selv, men et middel til at fremme kvaliteten i den kliniske sygepleje. Hun beskrives som en begavet og fremsynet leder, debattør og underviser. Foruden at have holdt en lang række foredrag og skrevet artikler i fagtidsskrifter har hun været medforfatter og redaktør af Det sunde og det syge barns pleje, 1956, Patient, sygeplejerske, læge – hvis behov?, 1977, og Hvor vil jeg dø – og hvordan?, 1987. Som pensionist har hun fortsat markeret sine synspunkter gennem foredrag og faglige artikler.

Foto i KB.

Klinisk Sygepleje 1/1995. Tidsskrift for Sygeplejersker 9/1970.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Susanne Malchau

 
Professioner
Sygeplejersker · Sundhedsplejersker · Skoleledere · Rektorer
 
Organisationer
Århus Amt · International Council of Nurses · Århus Kommune · Danmarks Sygeplejerskehøjskole (se Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker)
 
Emneord
Forvaltning · Amter · Kommuner · Sundhedspleje · Sygepleje · Sygeplejeuddannelser · Sygeplejeskoler · Udlandsophold · Udenlandske uddannelser
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon