Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margrethe Eckardt (1862 - 1948)
Eckardt, Margrethe Henriette

1862-1948, talepædagog, forstander.

*9.8.1862 i Kbh., †25.10.1948 i Fåborg.

Forældre: marinemaler ◊Christian Frederik Emil E. (1832-1914) og Sophie Marie Magdalene Bless (1833-89).

ME tog 1879 uddannelse som privatlærerinde og 1892 lærerindeeksamen fra N. Zahles Skole, hvorefter hun underviste på Th. Langs Skoler i Silkeborg. 1897-1916 virkede hun i Kbh.s. kommunale skolevæsen, samtidig med at hun videreuddannede sig til talepædagog ved at følge kurser i stemmedannelse hos rektor Scharff i Flensborg 1907-08 og hos professor E. Engel i Dresden 1910-12. Engel repræsenterede en ny linie inden for læren om stemmedannelse, og ME blev så begejstret for hans teorier, at hun i 1912 efter endt uddannelse dannede Selskabet til Udbredelse af Professor Eduard Engels Stemmedannelseslære, der blev den første talepædagogiske forening i verden. Her var hun formand 1912-19 og igen 1923-29. Selskabet tog udgangspunkt i bevarelsen af sproget ud fra æstetiske principper, og det primære mål var snarere at lære alle mennesker med et dårligt sprog en pæn og nydelig udtale end at afhjælpe deciderede talelidelser forårsaget af forskellige sygdomme og medfødte handicap. Der blev lagt stor vægt på træning gennem tungebevægelser, højtlæsning og recitation. Officielt var der stor begejstring for Engels metoder, fx måtte alle telefonistinder i Kbh. gennemgå et kursus før ansættelse. En af MEs hovedtanker var, at alle skulle kunne tale sproget smukt, og hun medvirkede til at få indført taleundervisning af lærerstuderende på seminarierne.

Da Døvstummeinstituttet i 1916 blev delt i to, blev ME forstanderinde for det nyoprettede Statens Institut for Talelidende, en stilling, hun bestred til sin afsked i 1929. Hun fik dog hurtigt problemer med den nye generation af talepædagoger, hvoraf de fleste havde en pædagogisk eller lægevidenskabelig uddannelse bag sig og var inspireret af nye udenlandske strømninger, der havde basis i patologien. I disse teorier var hovedmålet at få folk til at tale forståeligt, fysiologien og fonetikken blev hermed det primære, mens det æstetiske blev sekundært. Konflikten blev voldsom, idet ME ikke ville rokke sig, men i stedet overvejede at rejse en folkebevægelse til støtte for sin linie. De unge talepædagoger ville på deres side ikke indordne sig under metodetvang gennemtrumfet af en, efter deres mening, dårligt uddannet kvinde med forældede faglige principper. Der fulgte derfor en lang periode med magtkampe og intriger, før Engelsiden, og dermed ME, røg ud på et sidespor. Det endte så galt, at skolen næsten ingen elever havde, lærerne var indbyrdes uenige, og ME blev 1929 afskediget i unåde og uden pension. Desuden blev hendes selskab til udbredelse af Engels lære langsomt, men sikkert opslugt af Talepædagogisk Forening, som med ◊Viggo Forchhammer i spidsen stiftedes i 1923.

ME, der sjældent nævnes i den audiologopædiske faghistorie, viede sit liv til taleundervisning og metoder, der var nye, revolutionerende og anerkendte, da hun indførte dem. Således banede hun vejen for grundlæggelsen af det statslige arbejde med talelidelser. At hun ikke selv kunne se noget positivt i den videre udvikling i faget og senere blev en stædig og bitter gammel dame, bør ikke overskygge den betydning, hun reelt havde i begyndelsen af sit virke. Efter sin afskedigelse foretrak ME at bo i Fåborg, hvor hun døde i 1948.

Kirsten Brix (red.): Forening og fag i 75 år, 1998.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Anne Mendelsohn

 
Professioner
Lærere · Talepædagoger · Forstandere · Skoleledere
 
Organisationer
Københavns Kommunale Skolevæsen · Selskabet til Udbredelse af Professor Eduard Engels Stemmedannelseslære · Statens Institut for Talelidende
 
Emneord
Folkeskolen · Audiologopædi · Udenlandske uddannelser
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning



Printer ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon