Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Edel (ca. 1066 - 1115)
Edel

ca. 1066-1115, dronning.

*ca. 1066, †1115.

Forældre: grev Robert Friseren af Flandern (ca. 1033-93) og Gertrude af Sachsen (†1113).

~ca. 1080 med kong ◊Knud 2. den Hellige, †10.7.1086 i Odense, s. af kong ◊Sven 2. Estrid- sen.

~1092 med hertug Roger Brusa af Apulien, †1111, s. af hertug Robert Guiscard af Apulien og Sykilgaita.

Børn: ◊Ingerd, ◊Cæcilie, ◊Carl den Gode, William, Ludvig, Guiscard.

E, der også kaldes Adela, var en af de kvinder, som gennem ægteskab var udset til at styrke de politiske bånd mellem Middelalderens europæiske fyrstehuse. Hun var datter af den magtfulde flanderske grev Robert Friseren og havde blandt sine aner kejser Karl den Store og kong Robert 2. af Frankrig. Faderen støttede i 1066 sin svoger Vilhelm Erobreren, da han underlagde sig England. Senere kom det dog til fjendskab mellem dem. Efter et mislykket togt mod England tog Sven Estridsens søn, den senere kong Knud den Hellige, i 1075 til Flandern. Omkring 1080 blev han og E gift. Forbindelsen kan være indgået med det dobbelte formål at give grev Robert en allieret, der kunne gøre krav på den engelske trone, og at skaffe Knud arvinger, der nedstammede fra karolingerne, hvad der yderligere ville legitimere deres ret til den danske trone. Knud førte en kirkevenlig linie, og E selv gav i 1090 en donation til kirken i Reims for den afdøde ægtefælles sjæls frelse.

Knud var blevet dræbt 1085 i Skt. Albani Kirke i Odense under et oprør mod hans styre. Efter at have opgivet tanken om at tage hans lig med sig rejste E til Flandern med sønnen Carl, men efterlod to døtre i Danmark. Døtrene blev formentlig overladt til Knuds halvbroder, den senere kong ◊Erik 1. Ejegod. De blev begge senere gift i Sverige, Cæcilie med Erik, en gøtisk jarl, og Ingerd med Folke, stamfader til den svenske Folkungeslægt. I 1092 måtte E efterlade Carl i Flandern, da faderen havde arrangeret hendes andet ægteskab, nu med Roger Bursa, hertug af Apulien. Han var søn af Robert Guiscard, for hvem det lykkedes at samle Syditalien. Hun fik tre sønner med Bursa, hvoraf to døde som små. Sønnen William efterfulgte 1111 sin fader som hertug. Indtil sin død i 1115 regerede E som hans formynder. Da Knud i 1100 blev kåret til helgen, viste hun sin hengivenhed ved at sende kostbare gaver, som skulle smykke hans helgenskrin. Es voksne liv var præget af de problematiske vilkår, som hendes mænd regerede under. Selv lader hun til at have haft politisk handlekraft både i styringen af Apulien og ikke mindre ved sin medvirken til dyrkelsen af Knud den Hellige.

Niels Lund: De hærger og de brænder, 1993. Niels Skyum-Nielsen: Kvinde og slave, 1971.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ann Christina Hansen

 
Professioner
Dronninger
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1000-tallet · 1100-tallet
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon