Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Marie Illum (1868 - 1939)
Illum, Karen Marie

1868-1939, politiker, kvindepolitisk aktiv.

*8.12.1868 i Viborg, †11.10.1939 i Kbh.

Forældre: købmand Christian Andersen (1839-89) og Caroline Severine Thøgersen (1842-73).

~23.9.1892 med grosserer ◊Anton Carl Pedersen I., *5.7.1863 i Dybskrog, Åstrup sg., Svendborg amt, †20.4.1938 på Empress of Britain mellem Fuji og Honolulu, s. af skibsbygger Peter Hansen Pedersen og Ane Kirstine Rasmussen.

Børn: Else (1893), Inger (1896), Svend (1899), Per Ulf (1903).

MI, der mistede sin moder som femårig, var jysk købmandsdatter. Hun flyttede til Kbh. som ung, hvor hun gik på Handelsskolen for Kvinder, oprettet af Dansk Kvindesamfund (DK) i 1872. Tilknytningen til handelsverdenen blev forstærket ved hendes giftermål med den idérige manufakturhandler A.C. I., der 1891 havde lagt grunden til det senere fashionable og kendte stormagasin, der bar familienavnet. Mellem 1893 og 1903 fik hun fire børn, men formåede alligevel at følge med især i personaleforholdene i det ekspanderende stormagasin, hvor hun havde arbejdet i sin forlovelsestid. Med sin indadvendthed og sit noget kantede væsen havde hun lettest ved at vise sine følelser over for børn.

Som kvindesagskvinde kunne MI være skarp i sine udtalelser. Fra 1903 markerede hun sig i Hegnet, Kvindernes Handels- og Kontoristforening (KHKF), oprettet 1898 af •Louise Hansen og ◊•Emma Gad. KHKF fik i en periode stillet lokaler til rådighed af A.C. I., og MI sad i bestyrelsen indtil sin død i 1939. Hun fungerede som kasserer, næstformand i flere omgange og formand 1919-23 efter •Thora Davidsen. I 1920’erne kom hun til at opleve en vis tilbagegang i medlemstallet, som dog i hendes seneste leveår var stigende. I KHKF, der tiltrak ansatte i og fik økonomisk støtte fra større forretnings- og industriforetagender, koncentrerede ordensmennesket MI sig om kassererposten. Det gjorde hun også siden i DK og i foreningen Kvindernes Bygning, hvor hun i en periode forvaltede pengekassen. Hun søgte bl.a. at skaffe midler til opførelsen af dette kvindernes fælleshus ved salg af tiøresfingerbøl gennem familiefirmaet. Kvindernes Bygning blev efter åbningen 1936 i Niels Hemmingsens Gade et hjemsted for KHKF.

I 1909 blev MI bestyrelsesmedlem i DKs Kbh.s-kreds, indvalgt samtidig med læge ◊•Estrid Hein, der blev ny formand. De to gik godt i spænd og kunne notere en medlemsmæssig fremgang i kredsen. I DK kunne MI genfinde adskillige ledende kvinder fra KHKF, der som hun var dobbeltorganiserede, fx Louise Neergaard, •Thora Daugaard og •Astrid Paludan-Müller. 1915-34 var hun medlem af fællesstyrelsen, i en periode som næstformand. Fra 1916 sad hun desuden i organisationens ligelønsudvalg. Som kasserer i DK arbejdede hun med en blanding af nidkærhed og økonomisk fornuft, som medvirkede til at sanere og stabilisere foreningens økonomi, bl.a. i kraft af hendes private tilskud. Også i parti- og kommunalpolitik var MI engageret. I 1926 og 1932 var hun opstillet til Folketinget for Venstre, uden at blive valgt, og 1929-38 medlem af Hørsholm sogneråd. Kort før ægtefællens død ombord på et skib i Stillehavet så MI en søn og datter gå ind i ledelsen af Illum. Før sin død i 1939 testamenterede hun 100.000 kr. til Kvindernes Bygning og en halv mio. kr. til DK til oprettelse af et legat, der kom til at bære hendes navn. Det administreres stadig i dag af foreningen med henblik på at fremme kvinders økonomiske selvstændighed.

Foto i Kvindehistorisk Samling.

100 sider af et stormagasins historie, 1991. Henriette Fuglede (red.): Et Tilbageblik, 1948. Årsberetninger for Kvindernes Handels- og Kontoristforening, 1905, 1939. Kvinden og Samfundet 18/1939, 21/1939.

Tinne Vammen

 
Professioner
Kvindesagsforkæmpere · Kommunalpolitikere · Fagforeningsformænd · Legatstiftere
 
Organisationer
Hegnet - Kvindernes Handels- og Kontoristforening · Dansk Kvindesamfund · Kvindernes Bygning · Venstre
 
Emneord
Kvindepolitik · Gamle kvindebevægelse · Politik · Fagforeninger · Fagforeningspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne
 
Regioner
Viborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon