Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Jakobine Fleischer (1918 - 1998)
Fleischer, Augusta Maria Jakobine

1918-98, politiker, afdelingsleder.

*15.7.1918 i Qasigiannguit, †31.8.1998 i Aasiaat.

Forældre: bestillingsmand Karl Emil Kasper Olsvig (1879-1957) og Maria Katrine Antoinette Petersen (1882-1959).

~25.7.1937 med tømrer Pavia Karl Søren Johannes F., *11.4.1912 i Illorsiut, Uummannaq, †9.11.1976 i Aasiaat, s. af bødker Knud Gelmyden F. og Maria Magdalene Hansine Andersen.

Børn: Johannes (1939), Hansine (1941), Emil (1944), Kunuunnguaq (1947), Marie (1955), Carl (1957).

JF stammede fra en velbeslået familie, og både morfaderen og farfaderen havde været storfangere. På fædrene side havde hun danske aner. Som barn kom hun meget i hjemmet hos den danske maler ◊Emanuel A. Petersen, der opholdt sig med sin familie i Qasigiannguit (Christianshåb) 1927-28. Hun blev veninde med datteren Inger, og på den måde fik hun sit første kendskab til det svære danske sprog. Det fik hun meget glæde af senere, da hun kom til at bestride mange dobbeltsprogede poster.

I 1933 blev JF sendt til den nystiftede efterskole i Aasiaat (Egedesminde), hvor hun gik i to år. Dengang var det kun ganske få grønlandske piger, der fik mulighed for at læse videre efter folkeskolen. JF underviste i folkeskolen i Qasigiannguit, indtil hun 1937 giftede sig med Karl F. Efter giftermålet flyttede parret til Aasiaat, hvor han blev ansat som tømrer i Den Kgl. Grønlandske Handel. De første mange år var hun hjemmegående husmoder og passede den voksende børneflok. I disse år havde hun mange unge grønlandske piger i sit hjem, som hun oplærte i husførelse, madlavning, børnepasning og ikke mindst i håndarbejde. I 1957 blev hun ansat som syerske på Aasiaats sygehus og var der i ni år.

I 1948 var Kalaallit Nunaanni Arnat peqatigiit Kattuffiat (APK), (De Grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning) blevet stiftet med •Kathrine Chemnitz som formand, og i 1953 var JF med til at oprette en lokalafdeling i Aasiaat. Fra stiftelsen sad hun i bestyrelsen for Aasiaatafdelingen, 1966-70 som formand. Hun gjorde en stor indsats for at få almindelige grønlandske kvinder til at blive medlemmer. De første APK-afdelinger havde ellers været præget af, at medlemmerne var kvinder med uddannelse eller kvinder, der var gift med indflydelsesrige mænd. De tidlige medlemmer var således præget af dansk livsstil, og de beherskede det danske sprog, ligesom danske kvinder ofte var repræsenteret i de større byer. Det var bl.a. på denne baggrund, at JF senere blev udnævnt til leder på Arnat Ilinniarfiat (Kvindehøjskolen), så hun kunne fortsætte den linie, hun havde lagt i APK, og som gik i retning af en selvstændig grønlandsk identitet. APK blev en vigtig brik i kvindernes løsrivelse fra hjemmet, og mange senere kommunalpolitikere og socialarbejdere fik gennem foreningernes aktiviteter og kurser, bl.a. i familieplanlægning, et første indblik i samfundsforhold. 1970-79 var JF timelærer i folkeskolen, samtidig med at hun underviste i håndarbejde i aftenskolen. Ligeledes var hun aktiv i bestyrelsen for Brugsen i Aasiaat.

Indtil 1977 var der ikke politiske partier i Grønland, men APK arbejdede i FNs internationale kvindeår 1975 målrettet på at få valgt kvinder til kommunalbestyrelserne. JF kom på denne baggrund i kommunalbestyrelsen, som en af de tre første kvinder i Aasiaat kommune. Hendes mærkesag var socialpolitik. Netop i disse år var debatten om eftervirkningerne af bykoncentrationen, der var påbegyndt i 1960’erne, på sit højeste. Aasiaat var blevet særlig hårdt ramt med mange tilflyttere i forbindelse med, at et stort antal bygder var blevet nedlagt. I bygderne havde folk været selvforsynende med fangst og fiskeri, men i byen havde familieforsørgerne i de ofte børnerige familier ikke mange chancer for at få arbejde. Selvom der var blevet bygget små boligstøttehuse til den hastigt voksende befolkning, var der boligmangel, og tilflytterne blev derfor samlet i grupper i de alt for trange huse, hvorved der opstod socialt belastede boligkvarterer. JF fik i denne periode betydelig indflydelse på hjælpen til disse mennesker, og i sine fire år i kommunalbestyrelsen udførte hun en stor indsats for at forbedre deres vilkår. I 1979 afløste JF •Cecilie Lund som leder af Arnat Ilinniarfiat, der 1977 var etableret i tilknytning til Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut (Holsteinsborg). Højskolen var blevet til på APKs initiativ med det formål at dygtiggøre unge kvinder i den traditionelle grønlandske bearbejdning og syning af alle slags skind. Hun stod i spidsen for skolen frem til 1983 og udførte sit arbejde med stor dygtighed, respekteret og vellidt af sine elever. I 1994 blev hun tildelt en hædersbevisning fra APK som en anerkendelse af hendes indsats for det grønlandske samfund.

Hele sit liv beskæftigede JF sig med al slags håndarbejde. Hun strikkede, broderede og designede til sin familie og til den store vennekreds, som nød godt af hendes kreativitet. I en generation, der ikke havde store chancer for uddannelse, og som samtidig havde mange pligter i hjemmet, blev hun et lysende eksempel på en grønlandsk kvinde, der alligevel fandt overskud til at blande sig i samfundsforhold.

Gudrun Chemnitz (red): Arnat Ilinniarfiat 1977-1987, 1988.

Ane Marie B. Pedersen

 
Professioner
Kommunalpolitikere · Skoleledere · Lærere · Forstandere
 
Organisationer
Kalaallit Nunaanni Arnat peqatigiit Kattuffiat / De Grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning · Arnat Ilinniarfiat/Kvindehøjskolen i Sisimut/Holsteinsborg
 
Emneord
Grønland · Kvindepolitik · Politik · Højskoler · Folkeskolen
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Grønland
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon