Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Inga Floto (1937 - )
Floto, Else Inga

*1937, professor.

*26.10.1937 i Kbh.

Forældre: krematoriebetjent Hans Evald Valther Olsen (1902-92) og Marie Christine Johanne Cecilie Svendsen (1900-73).

~15.11.1961 (b.v.) med civilingeniør, reaktorchef Heinz F., *23.3.1934 i Kbh., s. af overgartner Ernst Vilhelm F. og Vera Cecilia Bendixen.

Børn: Bodil (1969).

Med baggrund i et ikke-akademisk miljø blev IF matematisk student fra Rysensteen Gymnasium i 1956 og cand.mag. i historie og geografi fra Kbh.s Universitet i 1965 med et usædvanlig højt gennemsnit. Hendes lærere så hende som et indlysende forskertalent, og hun oppebar kandidat- og seniorstipendium 1965-72. I denne periode, delvis under studieophold i USA, skrev hun sin disputats Colonel House in Paris, 1973. Den er et fremragende arbejde, senere udgivet i Princeton, USA, som forener en indfølt biografisk skildring af den amerikanske præsident W. Wilson og hans udenrigspolitiske rådgiver E.M. House med en skarpsindig og bredt anlagt analyse af den amerikanske politik på Versailleskonferencen 1919. Med denne bog slog hun sit navn fast som international samtidshistoriker. IF blev 1972 lektor, 1989 docent ved Institut for Samtidshistorie på Kbh.s Universitet. I 1999 udnævntes hun til professor i nyere og nyeste tids historie.

Som universitetslærer har IF været en engageret inspirator for et stort antal specialestuderende og stipendiater, især inden for amerikansk og japansk historie og i historiografi og historieteori. Hendes første videnskabelige artikler publiceredes i Historisk Tidsskrift, og hun var 1974-82 den ene af to redaktører. Hun prægede bl.a. tidsskriftets linie med øget vægt på samtidshistorie og international historie samt ved at promovere og selv skrive om teori og historiografi. Hendes fornemme historiografiske arbejder kronedes med bogen Historie, 1985, en forbilledlig, klart skrevet syntese om vestlig historieskrivning med lige vægt på faginterne og -eksterne faktorer. IFs biografiske arbejder er måske smukkest og mest medrivende repræsenteret med artiklen Venskab, 1995, om historikerne ◊Erik Arup og Lauritz Weibull. Som historiker er IF elev af ◊Povl Bagge og ◊Sven Henningsen, og hun forener Henningsens internationale orientering, magtpolitiske analyse og evne for syntese med Bagges sans for biografi og åndshistorie, historiografi og teori. Derimod har hendes emnevalg ligget fjernt fra den del af de samtidige kvindelige historikere, som fornyede kvindehistorien på socialhistorisk grundlag, ligesom hun hverken er faldet for tidens marxisme eller inspirationen fra de generaliserende samfundsvidenskaber. Åben er hun snarere for nyere tendenser i antropologi og humanistisk videnskab. Med to bøger, hvortil dog føjer sig mange store, koncentrerede artikler, er hendes videnskabelige produktion ikke så omfattende, men den er usædvanlig gennemarbejdet, original og perspektivrig.

IFs position som fagets betydeligste kvindelige udøver i sin generation markeres bl.a. ved, at hun er medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie, i to perioder har været medlem af bestyrelsen for Den danske historiske Forening og i nogle år var formand for Kildeskriftselskabet og for Historisk Samfund. Mens hun som skribent er særdeles velovervejet, fremtræder hun personligt lidet diplomatisk, skarp i replikken og hurtig til at fælde dom; men indtrykket mildnes af hendes afvæbnende og djærve mundtlige form og hendes begejstrede støtte til de mennesker og idéer, hun finder spændende.

Carsten Due-Nielsen

 
Professioner
Akademikere · Professorer · Forskere · Doktorer
 
Organisationer
Københavns Universitet · Den Danske Historiske Forening · Historisk Samfund · Kildeskriftselskabet
 
Emneord
Historie · Geografi · Historiografi
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon