Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Martha Jacobsen (1890 - 1954)
Jacobsen, Martha Hansine Catherine

1890-1954, skolekøkkeninspektør.

*23.7.1890 i Kbh., †15.1.1954 smst.

Forældre: skræddermester Hans Christian J. (1862-1904) og Ane Cathrine Andersen (1860-1957).

MJ tog lærerindeeksamen fra N. Zahles Seminarium 1916 og året efter eksamen som skolekøkkenlærerinde fra Danmarks Lærerhøjskole (DLH). I 1918 blev hun ansat ved Kbh.s kommunale skolevæsen og arbejdede herefter som lærer i nogle år. I 1925-38 var hun vejleder i undervisningsfærdighed ved skolekøkkenafdelingen på DLH, og 1926-33 var hun tillige assistent for kommunens skolekøkkensinspektør •Sofie Rasmussen og havde som sådan ansvar for at føre tilsyn med de kommunale aftenkurser i husgerning. I 1938 døde Thyra Hansen, der var inspektør for DLHs skolekøkkenafdeling, og MJ, der i perioder havde vikarieret for hende, overtog nu hendes stilling og bestred den frem til sin død i 1954. Samtidig med udnævnelsen til inspektør blev hun tilsynsførende ved skolekøkkenundervisningen i købstæderne og virkede som sådan indtil 1942.

Husgerning blev ved loven af 1937 et obligatorisk fag for piger i folkeskolen i hele landet. Den følgende periode var præget af en udbygning af faget og stillede store krav til skolekøkkenlærerindeuddannelsen, som fra 1938 også blev udbudt ved Ribe Seminarium og senere desuden på N. Zahles Seminarium. Som medlem af den danske nationalkomité for husholdningsundervisning fra 1939 og Undervisningsministeriets Husholdningsudvalg af 1942 var MJ med til at præge denne udvikling. Også på andre felter var hun aktiv i skolekøkkenlærerindernes faglige uddannelse og organisering. I 1942 var hun med til at igangsætte korte efteruddannelseskurser for sine kolleger, og samme år var hun initiativtager til oprettelsen af Danmarks Skolekøkkenlærerindeforening. 1936-54 var hun formand for Pædagogisk Forening for Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder. Hun var tillige medlem af repræsentantskabet for Specialkursus i Husholdning ved Århus Universitet, formodentlig i omtrent samme periode.

Årene 1940-50 bød på vanskelige ydre betingelser. Under Besættelsen var arbejdet besværliggjort af rationeringer, men ved en uhyre arbejdsindsats fra MJs side blev DLHs undervisning hvert år gennemført, også i 1945 da skolens bygning blev overtaget af tyskerne, og skolekøkkenafdelingen måtte finde andre lokaler. DLH flyttede i 1949 til Emdrupborg, hvor MJ gjorde et dygtigt arbejde for at indrette tidssvarende lokaler med plads til såvel klasseundervisning, gruppeundervisning som demonstrationer foruden laboratoriefaciliteter i et vist omfang. Hun indtog en central position inden for husholdningsfaget i en periode, da det var inde i en ny udviklingsfase. I takt med udbygningen af faget i folkeskolen, nye uddannelsesforhold og ændrede arbejdsbetingelser stod hun for en faglig oprustning, både når det gjaldt uddannelsesniveauet og kollegernes organisering.

 

Ernst Larsen: Danmarks Lærerhøjskole 1856-1956, 1956. Nordiskt samarbete för hushållsundervisning, 1959. Hjemkundskab 6/1989.

Lisbeth Haastrup

 
Professioner
Lærere · Fagkonsulenter
 
Organisationer
Danmarks Lærerhøjskole · Den danske nationalkomité for husholdningsundervisning · Husholdningsudvalget 1942 · Danmarks Skolekøkkenlærerindeforening · Pædagogisk Forening for Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder
 
Emneord
Husholdning · Husholdningssagen · Skolekøkkener · Forvaltning · Kommuner
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon