Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Asta Jefsen (1900 - 1959)
Jefsen, Asta Neergaard

1900-59, rektor.

*21.3.1900 i Esbjerg, †21.4.1959 i Kbh.

Forældre: grosserer Niels Faarup (1867-1919) og Gunna Cathrine Sørensen (1874-1950).

~11.7.1931 med lektor Jef Hansen J., *2.4.1905 i Rømø sg., s. af gårdejer Jef J. og Louise Lausten.

AJ voksede op i en grossererfamilie i Esbjerg og blev student fra Esbjerg Statsskole i 1918. I årene efter studentereksamen havde hun forskelligt kontorarbejde, først i De Danske Statsbaners Hovedrevisorat 1919-21, siden i Nordisk Ulykkesforsikringsselskab 1922-23. I 1924 begyndte hun at studere på Kbh.s Universitet og blev cand.mag. i tysk og fransk 1929. Samme år blev hun ansat som lærer ved Skt. Knuds Gymnasium i Odense. I 1931 blev hun gift med sin kollega på skolen Jef J. Ved skoleårets slutning i 1943 forlod ægteparret Odense, hun for at blive rektor på Falkonergårdens Gymnasium, han havde fået stilling på Gammel Hellerup Gymnasium.

AJs ansættelse på Falkonergårdens Gymnasium kom til at markere et generationsskifte på den gamle pigeskole. Hidtil havde skolen haft til huse i en bygning på Dr. Priemesvej på Frbg., en bygning, som en af AJs forgængere •Helene Rump allerede i begyndelsen af 1920’erne havde fundet uegnet til gymnasieundervisning. I 1943, da AJ kom til, var den aldeles utidssvarende, og hun satte mange kræfter ind på at skaffe elever og lærere bedre lokaler. Samtidig skulle skolen, der hidtil havde været en ren pigeskole, skifte status til fællesskole. På grund af Besættelsen kunne planerne ikke umiddelbart føres ud i livet. Først i 1949 kom der skred i sagen, og i 1951 blev der nedsat et byggeudvalg til at forestå opførelsen af en ny, moderne bygning på Sønderjyllands Allé. AJ var primus motor i det forberedende arbejde, men opnåede ikke selv at flytte ind i det nye hus. Hendes sidste besøg på skolen fandt sted ved nedlæggelsen af grundstenen i 1953. Derefter fulgte et langt og svært sygeleje, og ved udgangen af året måtte hun søge sin afsked på grund af sygdom. Hun døde i 1959 i sit hjem i Ørholm.

AJ omtales som et menneske med ukuelig energi, en dynamisk personlighed med stærke følelser, men også med en klar og nøgtern intelligens. Hun lagde vægt på at kende alle elever på skolen, hun interesserede sig for dem og ønskede at sætte sit præg på dem. Da hun døde, skrev Signe Fog, en af lærerne på skolen, i et digt til hendes minde: “De var sjælen,/ når vi fested’,/ strålende af vid og ånd,/ De gød lys på livets hverdag/ gav os tryghed uden bånd.”

Lis Levinsen

 
Professioner
Akademikere · Skoleledere · Rektorer · Lærere
 
Organisationer
Skt. Knuds Gymnasium (se Louise Wintelers Skole) · Falkonergårdens Gymnasium
 
Emneord
Germansk filologi · Romansk filologi · Gymnasieskolen
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Ribe Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon