Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Elisabeth Larsen (1900 - 1975)
Larsen, Henriette Elisabeth

1900-75, sundhedsplejerske, rektor.

*4.11.1900 på Frbg., †20.1.1975 i Charlottenlund, Gentofte sg.

Forældre: afdelingsingeniør Rasmus Peder Christian L. (1869-1922) og Termanna Husted (1867-1947).

EL blev student fra Aurehøj Gymnasium 1920. Herefter studerede hun forsikringsvidenskab og statistik ved Kbh.s Universitet, men opgav efter tre år og uddannede sig i stedet til sygeplejerske ved Bispebjerg Hospital 1924-28. Her fik hun interesse for forebyggende arbejde, og i 1930 blev hun med støtte fra sygeplejeskolens forstanderinde ◊•Charlotte Munck optaget på den halvårige sundhedsplejerskeuddannelse i Helsingfors ved Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland. Tiden var præget af arbejdsløshed blandt sygeplejersker, og det ramte EL, der fik afslag på flere stillinger. Efter nogle måneders arbejdsløshed tog hun til England, hvor hun først arbejdede seks måneder på Papworth tuberkulosehospital og dernæst havde et studieophold på seks uger ved Croydon Health Department i London, hvor hun studerede sundhedsplejerskearbejde i praksis. Sidstnævnte var arrangeret af Royal College of Nursing på anbefaling af Munck. Under dette ophold blev EL involveret i det internationale sygeplejeråd International Council of Nurses, hvor hun var medlem af sundhedsplejekomitéen 1932-34. Fra England søgte hun stillinger i Danmark og fik i 1932 ansættelse som sygeplejerske ved Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelses tuberkulosestationer i Kbh. I 1935 blev hun distriktssygeplejerske ved Kbh.s kommunes centralstation for tuberkulosebekæmpelse. Samme år var hun på studierejse til tuberkulosestationer i Tyskland og Holland.

Sundhedsstyrelsen gennemførte 1929-35 forsøg med en sundhedsplejerskeordning, der medførte et signifikant fald i børnedødeligheden og dannede grundlag for vedtagelsen af Lov om Bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn i det første Leveaar i 1937. Denne lov nødvendiggjorde en videreuddannelse i sundhedspleje, og derfor blev Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker oprettet i 1938. EL, der havde erhvervet sig stor ekspertise i socialt og forebyggende sundhedsarbejde, blev ansat til at opbygge sundhedsplejerskeuddannelsen. Sammen med •Ellen Margrethe Schrøder og ◊•Ellen Broe blev hun stedets første undervisningsleder. Som forberedelse til deres stillinger fik de alle finansieret et års studier ved Teacher’s College på Columbia University, New York 1936-37. Ansøgertallet til sundhedsplejerskeuddannelsen var stort, og det varede år, før man kunne holde trit med behovet. EL opbyggede og udviklede de følgende årtier sundhedsplejerskeuddannelsen. Inspiration hertil hentede hun dels på studierejser i USA og Canada 1948 og USA 1963, dels ved videreuddannelse på Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg 1957, hvor hun var den ene af to sygeplejersker, der som de første blev optaget på stedets tomåneders embedslægekursus. Denne optagelse var en milepæl for organisationen Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN), der siden oprettelsen af Hälsovårdshögskolan i 1953 havde haft det som sin mærkesag, at sygeplejersker også skulle optages. EL var undervisningsleder frem til 1965, da hun efter indførelsen af en ny uddannelsesplan blev administrativ leder eller fungerende rektor. Institutionen skiftede samtidig navn til Danmarks Sygeplejerskehøjskole (DSH). En af hendes opgaver som administrativ leder var at forberede åbningen af en afdeling af DSH i Kbh. Denne åbnede 1969, samme år hun blev pensioneret.

ELs liv og værk var kendetegnet ved et stærkt socialt engagement, og inden for rammen af dette udførte hun et stort pionerarbejde i opbygningen af sundhedsplejerskens arbejdsområde og uddannelse. Hun var medvirkende til, at sundhedsplejersken blev en værdifuld og selvfølgelig medarbejder i det danske sundheds- og socialvæsen. Denne faglige indsats havde sammenhæng med ELs kvindepolitiske engagement. Som medlem af Dansk Kvindesamfund var hun i 1947 initiativtager til Århuskredsens store succes med Mødreklubber for gravide kvinder. Ikke overraskende var hendes formandsperiode for kredsen 1950-53 kendetegnet ved prioritering af familiepolitikken. Hun mente, at kvindesagen ikke blot drejede sig om enlige kvinders interesser, men i høj grad også om de giftes og dermed hele familiens tarv. EL havde flere tillidsposter. I 1938 var hun medlem af Dansk Sygeplejeråds (DSR) udvalg til udarbejdelse af et forslag til en minimumsundervisningsplan for sygeplejeelever, der dannede grundlaget for Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinier for undervisning af sygeplejeelever i 1939. I DSR var hun desuden medlem af redaktionsudvalget 1938-63, udvalget vedrørende socialtarbejdende sygeplejersker 1934-41 og kollegieudvalget 1952-58. Hun var endvidere medlem af sundhedsplejekomitéen under SSN 1951-62, i adskillige år som formand, en hyppig anvendt foredragsholder og en flittig skribent i Tidsskrift for Sygeplejersker. I 1961 blev hun ridder af Dannebrogordenen, og i 1969 fik hun Florence Nightingale Medaljen for sit banebrydende arbejde for sundhedsplejen. Som pensionist fik EL tid til at dyrke sine interesser for musik, litteratur og planter. Desuden var hun medstifter af seniorsammenslutningen for sygeplejersker, der i 1982 blev lagt ind under DSR. Hendes liv blev brat afbrudt 1975, da hun blev dræbt i et trafikuheld.

Foto i Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.

Hanne Rimmen Nielsen (red.): Kvinder undervejs, 1986. Tidsskrift for Sygeplejersker 11/1969.

DSHs arkiv.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Susanne Malchau

 
Professioner
Sygeplejersker · Sundhedsplejersker · Rektorer · Skoleledere
 
Organisationer
International Council of Nurses · Dansk Sygeplejeråd · Dansk Kvindesamfund · Sygeplejerskers Samarbejde i Norden · Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse · Københavns kommunes centralstation for tuberkulosebekæmpelse · Danmarks Sygeplejerskehøjskole (se Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker) · Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker (se Danmarks Sygeplejerskehøjskole)
 
Emneord
Sygepleje · Udlandsophold · Udenlandske uddannelser · Sygeplejeuddannelser · Kvindepolitik · Fagforeningspolitik · Hædersbevisninger · Tuberkulose
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon