Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Gudrun Larsen (1897 - 1985)
Larsen, Gudrun Karoline

1897-1985, husholdningskonsulent.

*23.8.1897 i Søborg sg., Frederiksborg amt, †5.11.1985 i Roskilde.

Forældre: gårdejer Peter Christian L. (1868-1922) og Amalie Camilla Carlslund (*1867).

GL kom fra et landbomiljø og tog husholdningslærerindeeksamen fra Ankerhus Husholdningsseminarium 1924. Efter at have undervist på husholdningsskoler i Gråsten 1925-26 og i England 1927-30 var hun godt rustet til arbejdet som konsulent for Randers Amts Husholdningsselskab. Her virkede hun fra 1931 til 1933 og var herefter lærerinde på Sorø Husholdningsskole, indtil hun i 1935 blev konsulent i De Samvirkende Danske Husholdningsforeninger (DSDH). I 1938 blev hun tillige ledende sekretær og kasserer på DSDHs hovedkontor i Roskilde og beholdt denne centrale position indtil sin afgang i 1960.

GL fik en varm linie både til ◊•Ellen Villemoes Andersen, som var DSDHs formand 1934-66, og til organisationens hovedbestyrelse. På hovedkontoret blev trådene samlet og ledelsens bestemmelser omsat i praksis, i vidt omfang af GL. Ud over at være administrator var hun også kontaktperson til bl.a. kreds- og lokalformænd. Hun fungerede tillige som konsulent og stod som sådan for et vidtstrakt oplysningsarbejde, der demonstrerede hendes evne til at kombinere praktisk dygtighed og teoretisk viden. Dette talent kom også til udtryk i hendes lange virke for Husholdnings-Bladet, som hun redigerede 1940-68. I årene 1922-39 var Tidsskrift for Husholdning blevet udgivet af landboforeningernes blad, Vort Landbrug, men GL blev redaktør af et selvstændigt, landsdækkende organ, som blev officielt talerør for DSDH. Under hendes ledelse udkom bladet i et nyt og større format og blev redigeret efter en mere almen linie, ligesom det faglige stof fik en mere systematisk behandling. I 1962 besluttede man at gøre det til fast medlemsblad. Som formidler gjorde GL desuden en indsats som medlem af Kvindernes Radio-Landsudvalg, der var blevet nedsat i 1929 i et samarbejde mellem husholdningsorganisationerne, og i 1941 skrev hun sammen med •Karen Harrekilde Petersen fra Statens Husholdningsråd bogen Husholdning på Landet. Under Anden Verdenskrig fik selvforsyningshusholdningerne en midlertidig opblomstring, og bogen, der kom godt omkring landhusmødrenes særlige vilkår, udkom alene i besættelsestiden i mere end 40.000 eksemplarer. Fra 1954 repræsenterede GL sammen med Villemoes Andersen DSDH i husholdningsudvalget under Landbrugsministeriets produktivitetsudvalg, der bl.a. skulle administrere godt en halv mio. kr. fra Marshallhjælpen. Disse penge styrkede i høj grad det husholdningsfaglige grundlag for landbokvindernes arbejde, og GL blev en god støtte i organiseringen heraf.

Som ansat af DSDH fungerede GL især som en dygtig koordinator, og hun blev et af de uundværlige bindeled mellem den videnskabelige forskning og landbrugets husmødre. Men DSDH var tillige hendes personlige projekt og livsværk, og som organisationens mangeårige pennefører var hun den naturlige kandidat til udfærdigelsen af jubilæumsskriftet De samvirkende danske Husholdningsforeninger 1921-1971, 1971. Også et tidligere jubilæumsskrift skyldtes hende. Hendes rige indsats for organisationen blev hædret med en udnævnelse til æresmedlem.

 

Husholdnings-Bladet 4/1968, 12/1985.

Lisbeth Haastrup

 
Professioner
Redaktører · Fagkonsulenter · Lærere · Administratorer
 
Organisationer
Randers Amts Husholdningsselskab · De Samvirkende Danske Husholdningsforeninger · Husholdnings-Bladet · Sorø Husholdningsskole
 
Emneord
Husholdningssagen · Husholdning · Udlandsophold · Husholdningsskoler
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Frederiksborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon