Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Olga Lau (1875 - 1960)
Lau, Olga Andrea Mathilde

1875-1960, maler.

*11.3.1875 i Næstved, †23.10.1960 i Espergærde, Egebæksvang sg.

Forældre: væver, manufakturhandler Asmus Hinrich Christian L. (ca. 1830-1913) og Elise Margrethe Olsen (1839-1921).

OL viste tidligt anlæg for at udtrykke sig kunstnerisk, et forhold, der blev stimuleret af det miljø, hun voksede op i. På faderens side tilhørte familien en slægt af kunstnerisk begavede vævere, der selv komponerede deres mønstre. Familien viste forståelse for hendes evner, og allerede som 11-årig fik hun sin første tegneundervisning hos landskabsmaleren Rudolph Berthelsen, der var tegnelærer på Herlufsholm Skole. Hun fortsatte undervisningen på teknisk skole i Næstved og gik 1896-97 på ◊Sophus Vermehrens malerskole i Kbh. Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder, der åbnede 1888, blev næste skridt på vejen, og 1898-1904 studerede hun under professor ◊Viggo Johansen, der skulle komme til at spille en væsentlig rolle for hendes kunstneriske udvikling. Allerede i 1901 debuterede hun på Charlottenborgs Forårsudstilling, hvor hun udstillede jævnligt frem til 1944, ligesom hun i 1922 var medlem af censurkomitéen for Charlottenborgs Forårsudstilling og 1923-26 af udstillingskomitéen.

Flere stipendier og legater gjorde det muligt for OL at foretage studierejser til udlandet. 1903 var hun i Dresden, 1904 i Holland, 1906 i Paris, 1906-07 atter i Holland og 1912 i Berlin. Udlandsopholdene skabte et bredt erfaringsmæssigt grundlag for de genrebilleder og interiører, hun malede og udstillede på Charlottenborg og på sine separatudstillinger hos bl.a. Winkel & Magnussen 1913 og Kleis’ Kunsthandel 1919. Malerierne Min Moder, 1906, og Vintersyssel i Stuen, 1912, er stilistisk og motivisk med intimsfæren i centrum påvirket af Viggo Johansen. Billederne fra denne periode bærer ligeledes præg af, at hun 1907-14 boede i Dragør, hvis karakteristiske gamle huse og smalle gader blev et yndet motiv. 1914-21 var Italien hendes foretrukne rejsemål, og Det Anckerske Legat, som hun fik i 1919, gjorde det 1927-28 muligt for hende at slå sig ned i Italien. Her fandt hun nye motiver, bl.a. gav de italienske børn hende anledning til at male motiver med samme følsomhed i tonen, som kan ses i enkelte tidligere billeder, bl.a. maleriet af moderen fra 1906. Opholdet i Italien gav hende også lejlighed til et nøjere studium af sengotikkens og ungrenæssancens freskomalerier, der ligesom antikkens skulpturer blev en inspirationskilde. Erfaringerne fik indflydelse på figurbillederne, der fik symbolske undertoner, en mere lineær stil samt en betoning af det psykologiske udtryk.

Gennem årene arbejdede OL sig frem mod et mere selvstændigt udtryk, kendetegnet af forenkling i form og farve og en vis monumentalitet i kompositionen, især i de allegoriske billeder fra Italien. Hun malede også landskaber dels i Italien, bl.a. fra Positano og Anticoli Corrado i Abruzzerne, dels på Bornholm, hvor hun bosatte sig fra 1923. Her hentede hun motiver til en række landskabsmalerier i skarpe, lidt tørre farver med klippelandskaber, bymotiver og billeder, der beskriver de lokale miljøer omkring fx silderøgerier og stejlepladser. Det kan bl.a. ses i malerier som Tidligt Foraar i Gudhjem, 1930, og Bærplukkerne. Hun malede også flere portrætter, bl.a. af Viggo Johansens datter, maleren Ellen Ottesen i 1901 og et selvportræt 1926. OL deltog i en række udenlandske udstillinger, bl.a. Baltiska utställningen Malmø 1914, Danish National Exhibition Brooklyn 1927, og Nordisk Konstutställning Stockholm 1941. I 1951 afholdtes en retrospektiv udstilling på Bornholms Museum. Endvidere var hun repræsenteret på udstillingen Danske kvindelige kunstnere på Statens Museum for Kunst 1980 og på Gudhjem Museum 1983.

Foto i KB.

Peter Tiemroth: Malerinden Olga Lau, 1983. Ernst Mentze: Bornholmermalerne, 1971. Vore Damer 6/1924. Bornholms Avis 9.3.1955. Hovedstaden 31.10.1913.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Vera Rasmussen

 
Professioner
Malere
 
Organisationer
Charlottenborg
 
Emneord
Billedkunst · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon