Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ragnhild Fabricius Gjellerup (1896 - 1958)
Fabricius Gjellerup, Ragnhild Louise Kathrine Dorothea Lindegaard Smidt

1896-1958, byretsdommer.

*25.3.1896 i Kbh., †29.10.1958 i Skodsborg, Vedbæk sg.

Forældre: løjtnant, bureauforstander Carl Christian Smidt Fabricius (1855-1942) og Christiane Hansine Juliette Knudsen (1860-1924).

~27.2.1922 med grosserer Holger Otto Gjellerup, *20.9.1883 i Kbh., † 10.11.1959 smst., s. af grosserer Christian Peter G. og Maren Margarete Bech.

RFG blev student fra Karens Kjærs Skole i 1916 og cand.jur. 1922 fra Kbh.s Universitet. Samme år blev hun gift, hvilket fik en vis indflydelse på den begavede jurists valg af løbebane. Hun kom til at tilbringe hele sit arbejdsliv i Kbh.s Byret, hvor hun 1923 blev ansat som sekretær. 1927 blev hun sekretær i skifteretten, og her blev hun 1933 konstitueret, 1934 udnævnt til dommer som den første kvinde i Danmark. Skønt hendes ægteskab var barnløst, opfattede hun hele livet sit hverv som husmoder som så vigtigt, at hun af den grund undlod at søge dommerembede i landsretten. Tankevækkende er det da også, at de næste kvindelige byretsdommere •Karen Johnsen, ◊•Bodil Dybdal og ◊•Helga Pedersen, der endte som lands- eller højesteretsdommere, forblev ugifte. RFG var i en lang årrække den eneste gifte kvinde i et dommersæde. Hendes speciale blev skifteretten med dens mange, ofte indviklede, bodelinger og arvesager. Inden for dette område var hun en fremragende formidler, der ikke sjældent var i stand til at forlige parterne. 1946-50 var hun bl.a. formand for Boligvoldgiftsretten for Kbh. og for Voldgiftsretten vedrørende Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom i Kbh.

Umiddelbart efter den tyske besættelse af Danmark var RFG blandt initiativtagerne til Danske Kvinders Samfundstjeneste (DKS), og hun trak som næstformand i krigsårene et meget stort læs ved organiseringen af det omfattende, landsdækkende hjælpearbejde. Hendes særlige område var foruden marmeladekogningen af landets spildfrugt, indsamling og uddeling af tøj og, mens krigen trak ud, og mangelsituationen på fødevarer forværredes, organisering af grøntsagsforsyninger fra landet til hovedstaden. Det var et krævende og stort arbejde at administrere disse hjælpeforanstaltninger, der hurtigt og effektivt blev sat i værk og ikke først blev udviklet, da nødsituationen var en kendsgerning. RFG var med sit fremragende organisationstalent og sin smidige forhandlingsevne eminent egnet som leder. Hun var et beskedent menneske, tilbøjelig til at bagatellisere sin egen arbejdsindsats, men indrømmede dog, at hun havde slidt i det under krigen. Til gengæld så hun med stor glæde tilbage på den samarbejdsånd, der havde præget DKS. I 1952 blev hun valgt ind i bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse. Hun var blandt de første, der i 1951 blev udnævnt til ridder af Dannebrogordenen, efter at Helga Pedersen som justitsminister havde banet vejen for kvindelige ordensmodtagere. Danmarks første kvindelige dommer var et menneske med samfundssind og fornemme faglige kvalifikationer. Hun døde efter længere tids svagelighed kun 62 år gammel.

Foto i KB.

Levnedsberetning i Ordenskapitlet.

Adda Hilden

 
Professioner
Akademikere · Dommere
 
Organisationer
Københavns Byret · Boligvoldgiftsretten for København · Voldgiftsretten vedrørende Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom i København · Danske Kvinders Samfundstjeneste · Foreningen til Dyrenes Beskyttelse
 
Emneord
Jura · Skifteret · Socialt arbejde · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon