Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Benedicte Federspiel (1941 - )
Federspiel, Benedicte

*1941, direktør.

*4.8.1941 i Kbh.

Forældre: højesteretssagfører ◊Jon Palle Buhl (*1917) og Lise Zahrtmann Sonne (*1917).

~5.2.1965 (b.v.) med advokat Thomas F., *25.10.1935 i Kbh., s. af minister ◊Per Torben F. og Elin Zahle. Ægteskabet opløst 1984.

~(b.v.) med højesteretsdommer Børge Dahl, *19.5.1944 i Hadsund, s. af arbejdsmand Jens D. og Augusta Madsen.

Børn: Martin Ulrik (1968), Jacob Ditlev (1970).

BF voksede som den mellemste af tre søskende op i en kbh.sk familie med interesse for samfundsspørgsmål, kunst og kultur. I 1960 blev hun nysproglig student fra Ingrid Jespersens Skole og fulgte derefter i faderens fodspor ved at blive cand.jur. ved Kbh.s Universitet i 1966. Året før havde hun giftet sig med advokat Thomas F. og fulgte nu med ham på hans videreuddannelse til England og USA. Her fik hun selv sine første erfaringer med udenrigstjenesten som lokalansat ved den danske ambassade i London og ved generalkonsulatet i New York. Efter hjemkomsten i 1967 og to børnefødsler blev hun i 1970 halvdagsansat som juridisk sekretær i Forbrugerrådet. Der var imidlertid så mange juridiske opgaver at løse, at hun ret hurtigt gik over til heltidsansættelse, og hun avancerede i 1973 til afdelingsleder. Det var i de år, den af Handelsministeriet nedsatte forbrugerkommission arbejdede. Kommissionen blev det store løft for forbrugersagen, og BF ydede en betydelig indsats i udvalgsarbejdet op til lovene om markedsføring, forbrugerombudsmand og forbrugerklagenævn fra 1974 samt købeloven fra 1979. I 1983 efterfulgte hun •Helle Munch-Petersen som chef. BF har fortsat Munch-Petersens arbejde, men samtidigt har hun i kompagniskab med rådsformanden •Kirsten Nielsen formået at videreudvikle og inddrage nye arbejdsområder, så Forbrugerrådet i dag fremtræder som en moderne, udadvendt interesseorganisation. Succesen skyldes ikke mindst BFs udprægede medietække.

Indsatsen for forbrugerne var i begyndelsen primært national med et nordisk kontaktnet. Det lykkedes imidlertid Forbrugerrådet med BF som primus motor at inddrage forbrugersagen i forhandlingerne om Danmarks optagelse i EF i 1972, hvilket året efter banede vej for oprettelsen af en miljø- og forbrugertjeneste i EF-Kommissionen. Det første forbrugerprogram blev vedtaget i 1975. Da de fleste andre lande i EF ikke havde så klare idéer om og muligheder for at varetage forbrugerinteresser, fik Danmark en ledende rolle. Dansk forbrugerpolitiks grand old lady ◊•Lis Groes blev den første formand for forbrugerkomitéen. BF var medlem fra starten, blev senere formand og har i alle årene med sine store sprogkundskaber været en meget effektiv og uforfærdet lobbyist i Bruxelles. Hun har øvet betydelig indflydelse gennem sin varetagelse af forbrugerinteresser i udvalg, komitéer og høringsfaser for nye direktiver m.m., fx på forbedring af forbrugerrettighederne i Amsterdamtraktaten fra 1997. Samarbejdet mellem de europæiske forbrugerorganisationer har hun ligeledes været engageret i som medlem af bestyrelsen og i en periode som formand for paraplyorganisationen European Bureau of Consumers’ Unions, ligesom hun har været et aktivt medlem af bestyrelsen for den internationale forbrugerorganisation Consumers International og desuden beklædt en lang række andre internationale og nationale tillidsposter. Kontakten til sit fag har hun bevaret som censor ved Kbh.s Universitet og Handelshøjskolen.

BF har med sin selvbevidsthed, sit engagement, kontaktnet og politiske talent haft stor betydning ikke alene i Danmark, men i hele Europa for varetagelsen af forbrugernes demokratiske ret til indflydelse og til at blive hørt.

Foto i KB.

Forbrugerrådet 40 år, 1987.

Karen Møller

 
Professioner
Akademikere · Direktører
 
Organisationer
Forbrugerrådet (se Danske Husmødres Forbrugerråd) · European Bureau of Consumers’ Unions · Consumers International
 
Emneord
Jura · Forbrugerpolitik · Interesseorganisationer · Udlandsophold · Internationalt arbejde · EU · Forvaltning · Stat
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon