Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Elise Femmer (1845 - 1934)
Femmer, Constance Martha Elise

1845-1934, viceskoleinspektør.

*12.1.1845 i Rørmarken, Stokkemarke sg., †1.7.1934 i Kbh.

Forældre: skovfoged Constanz Erasmus Ibsen (1811-95) og Pauline Hedvig Wellejus (1816-95).

~29.5.1871 med kursusbestyrer ◊Nicolai F., *1.12.1818 i Lille Valby, Slagelse landsg., †19.8.1888 i Kbh., s. af gårdejer Nicolai F. og Henriette Cathrine Kikkebusch.

Børn: •Hedvig (g. Baumgarten, 1873), Ellen (1875), Agnes (1880), Gerda (1880).

EF var ældst af 11 søskende i skovfogedboligen på Knuthenborg. Som tiårig blev hun sendt som kostelev til et pigeinstitut i Maribo, og efter syv års skolegang arbejdede hun som privatlærerinde. I 1869 kom hun til Kbh. for at læse til lærerinde på Beyers, Bohrs og Femmers Kursus, det senere Femmers Kvindeseminarium. Hun var en af N. F.s dygtigste elever i hans hovedfag, regning, ung, glad og musikalsk med en dejlig sangstemme, og i 1871 blev hun og den næsten 30 år ældre kursusbestyrer gift. Fra 1873 til 1880 fødte hun fire børn, alle piger, hvoraf den ældste Hedvig ligesom forældrene gjorde karriere i skoleverdenen. EF var i sine ægteskabsår til en vis grad fri for husmoderforpligtelser, fordi N. F.s søster fortsatte som familiens husholderske. Hun kunne derfor straks gå ind i seminariets arbejde, dels som regnelærer, dels som medarbejder i administrationen, og fra 1873, få måneder efter sit første barns fødsel, blev hun ansat som timelærerinde i Kbh.s kommunale skolevæsen. Samtidig fortsatte hun som sin mands højre hånd indtil hans død i 1888 og fik stor indflydelse på arbejdsklimaet på seminariet, der i disse år blev respekteret og anset og fik søgning af studerende fra hele landet. Hun tog sig med enestående hjælpsomhed og gæstfrihed af ikke mindst de dårligst stillede kursister, samtidig med at hjemmet stod åbent for en kreds af kulturradikale personligheder, hvoraf mange var knyttet til kurset som lærere.

Efter N. F.s død stod EF alene med ansvaret for skolen, hvis ry i så høj grad var knyttet til hans navn, og for de fire børn. Hun valgte at afhænde seminariet og hellige sig arbejdet i kommuneskolen, hvor hun i 1891 avancerede til viceinspektrice på Larslejstræde Skole. Hun tog sin afsked i 1910. Hendes arbejdsbyrde havde altid været stor og blev næppe mindre, da hun blev viceinspektrice. Hun havde tillige sæde i flere udvalg under Kbh.s skoledirektion, således ved revisionen af læseplanerne i forbindelse med Skoleloven af 1899 og ved en omlægning af viceinspektricernes arbejdsområde. I 1897 kom hun på finansloven med et årligt beløb på 300 kr., et udtryk for påskønnelse af hendes arbejde i børneskolen og af ægtefællens og hendes indsats for lærerindeuddannelsen. EF var medhjælpende hustru, men skabte sig også en selvstændig karriere, som hun formåede at videreudvikle efter sin mands død. Velbegavet og myreflittig nøjedes hun ikke med at gå ved hans side, men satte sit eget personlige spor.

 

Meddelelser fra Femmers Kvindeseminarium, 1918.

Adda Hilden

 
Professioner
Lærere · Skoleledere · Viceskoleinspektører
 
Organisationer
Beyers Bohrs og Femmers eksamensforberedende kursus (se Femmers Kvindeseminarium) · Femmers Kvindeseminarium (se Beyers Bohrs og Femmers eksamensforberedende kursus) · Københavns Kommunale Skolevæsen · Larslejstræde Skole · Københavns Skoledirektion
 
Emneord
Seminarier · Folkeskolen · Forberedelseskurser
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon