Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Johanna Fosie (1726 - 1764)
Fosie, Johanna Marie

1726-64, grafiker, maler.

*24.3.1726 i Kbh., †23.8.1764 i Sværdborg sg.

Forældre: maler, grafiker ◊Jacob F. (1679-1763) og Anna Dorothea Ilsøe (†1742).

~1.9.1758 med sognepræst Jens Eriksen Westengaard, *26.9.1724, †23.8.1794 i Sværdborg, s. af regimentskvartermester, proviantforvalter Erik Jensen W. og Else Marie Christiansdatter Fyhn.

Børn: Otto (1763).

JF er den første danske kvinde, der er kendt som professionelt udøvende kunstner. I denne egenskab er hun portrætteret af ◊Johan Hörner med pensel i hånden, rank og årvågen ved sit arbejdsbord med vandglas, farver og den gouache, hun arbejder på, foruden bøger, der hentyder til hendes intellekt og dannelse. Ligesom sin broder ◊Michael F. og søster ◊Elisabeth F. lærte hun at radere og male af faderen, der var tegnelærer på Søkadetakademiet og havde privat tegneskole hjemme. JF synes at have været den mest talentfulde af de tre, om end ingen af familien karakteriseres som mere end beskedne talenter. Bemærkelsesværdigt er det dog, at hun kun 15 år gammel signerede et par raderinger, der bidrog til faderens bog med prøver på grafiske teknikker, de såkaldte “Lære-Klude”. Mest kendt er de gouacher og akvareller, som hun efter faderens forbillede malede efter grafiske forlæg, især nederlandske fra 1600-tallet og samtidige franske. Disse små, farverige billeder var efterspurgt hos samtidens borgerskab, og af hendes temmelig omfattende produktion er en del bevaret, bl.a. i Kobberstiksamlingen, på Rosenborg, Kunstindustrimuseet og i privateje. Dog kendes også eksempler på selvstændige arbejder udført efter naturen, bl.a. en opstilling med frugter, malet i olie og skænket kongen i 1757.

Bortset fra en tid hos præsten ved Skt. Petri Kirke boede JF indtil sit giftermål 32 år gammel i forældrenes store gård i Østergade, hvor hun fremdeles udførte tegninger, raderinger og malerier. Hjemmet var intellektuelt, faderen ejede et godt bibliotek, var lærd og belæst og talte fem europæiske hovedsprog foruden latin. Fosierne holdt salon efter fransk forbillede, til tider med musik, udøvet af bl.a. S.C. Stanley og utvivlsomt af faderen, der også var organist ved Holmens Kirke. Her kom berømte kunstnere, søofficerer og kadetter; de mest kendte er grafikerne ◊J.M. Preisler, Gustav de Lode og Michael Keyl, malerne Hörner og ◊C.G. Pilo, billedhuggeren ◊Simon Carl Stanley, digteren ◊C.F. Wadskiær og flere andre forfattere. At dømme efter JFs stambog, der er bevaret på Det Kgl. Bibliotek, blev hun i denne kreds stærkt feteret som kunstner og som en væsentlig attraktion i det borgerlige kbh.ske selskabsliv. Blandt sine fagfæller synes hun at have stået Hörner nærmest. Han malede hendes broder og senere ægtefælle foruden det indtagende portræt af hende selv. Desuden kopierede JF to nu tabte interiørmalerier af Hörner, der viser denne kunstners hjemmeliv og giver et sjældendt indblik i den 1700-tals hverdag, der også var JTs. Hendes sidste skitsebog vidner om, at hun også i ægteskabet fortsatte med sin kunst.

Mal. fra 1758 af Johan Hörner i privateje. Selvportræt i Odense Bymuseum.

S. Aasted: Borgerkunst hos familien Fosie på Østergade, 1977. O. Westengaard: Oplysninger om Familien Westengaard, 1890. Nationalmuseets Arbejdsmark, 1968.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Elisabeth Fabritius

 
Professioner
Malere
 
Organisationer
 
Emneord
Billedkunst
 
Tidsperioder
1700-tallet
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon