Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Gudrun Franck (1906 - 1956)
Franck, Gudrun

1906-56, børnebibliotekar.

*12.9.1906 på Frbg., †9.4.1956 smst.

Forældre: skoledirektør ◊Sofus Johan Christian F. (1873-1945) og Magna Jensine Antonia Schou (1873-1964).

~9.7.1938 (b.v.) med biblioteksdirektør ◊Erik Allerslev Jensen, *22.5.1911 i Holstebro, †10.6.1994 på Frbg., s. af overlærer Sigurd J. og Meta Kirstine Hansen.

Børn: Lisbeth (1940), Rikke (1949).

GF var gennem faderen Sofus F., der var kendt for sine nye initiativer inden for skoleområdet og medstifter af Skolebiblioteksforeningen af 1917, fortrolig med tidens skoletanker og optaget af at forbedre børns vilkår. Efter studentereksamen 1925 fra Nørre Gymnasium og filosofikum 1927 fra Kbh.s Universitet var hun elev ved Frbg. Kommunes Biblioteker og tog eksamen fra Statens Biblioteksskole 1930. Afbrudt af nogle måneders studieophold ved Stockholms stadsbibliotek var hun hele livet ansat på Frbg., fra 1937 og til sin død som den første leder af Frbg. Kommunes Børnebiblioteker. I 1938 giftede hun sig med sin kollega Erik Allerslev Jensen, og sammen var de under Anden Verdenskrig aktive i modstandskampen. Under krigen deltog GF i hjælpearbejdet med forsendelse af pakker med fornødenheder til Norge.

GFs chef, stadsbibliotekar ◊G. Krogh-Jensen, var ophavsmand til de nye idéer om samarbejde mellem bibliotek og skole, som blev til den såkaldte Frbg.-ordning. Den tog udgangspunkt i et udstrakt samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker især om valg og indkøb af bøger. De to bibliotekstyper skulle have hver sit bibliotek med hver sit personale, men med en fælles overbygning af litteratur, der kunne rekvireres af begge parter. GF blev leder af dette pionerarbejde med først at opbygge det kommunale børnebibliotek og dernæst i samarbejde med lærerne at opbygge skolebibliotekerne. Projektet skabte stor respekt i Danmark og i de nordiske lande. Desuden gjorde hun en betydelig indsats for børnebibliotekarernes specialuddannelse, der var et supplement til grunduddannelsen ved Statens Biblioteksskole, og var lærer ved de første børnebibliotekarkurser i 1942 og 1946. Hun tog initiativ til, at svenske og norske kolleger kunne deltage i de danske børnebibliotekarkurser, og under et nordisk biblioteksmøde 1947 i Kbh. samlede hun en kreds af børnebibliotekarer, der dannede en kontaktgruppe med børnebibliotekar ◊•Helga Mollerup som leder. Det blev starten på Børnebibliotekarernes Faggruppe, der fik stor betydning for senere tiders børnebiblioteksarbejde. GF var formand for foreningen 1950-55.

GF var aktiv på mange felter. 1939-48 sad hun i bestyrelsen for Skolebiblioteksforeningen af 1917, og i nogle år var hun desuden hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Skolebiblioteksforening. Hun var medarbejder ved 2. udg. af Lærebog i Biblioteksteknik og dansk Biblioteksvæsen, 1945. I 1950 var hun medstifter af tidsskriftet Børn og Bøger, et tidsskrift for skole- og børnebiblioteker. Da GF havde forståelse for børnebiblioteksarbejdets betydning såvel socialt som pædagogisk, havde hun kontakt til skolepsykologer, læsepædagoger og forældrekredse. Hun holdt foredrag og skrev artikler og arbejdede for at indføre børneteater på bibliotekerne. 1945-52 sad hun i Statens Ungdomskommission, og i 1955 blev hun valgt ind i Undervisningsministeriets udvalg vedrørende underlødig litteratur. Som forlagskonsulent arbejdede hun desuden for at fremme udgivelse af god litteratur til børn og var 1951-56 medudgiver af værket Mit skatkammer. I 1956 var hun med til at starte den årlige børnebogsuge med uddeling af en pris til forfatteren af årets bedste børnebog. GF var en stærk og myndig personlighed, som nogen endda var lidt bange for. Samtidig var hun dybt respekteret for sin dygtighed, sin erfaring og sine høje idealer.

 

Børn og Bøger 1-2/1956.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ellen Vestergaard

 
Professioner
Bibliotekarer
 
Organisationer
Frederiksberg Kommunes Børnebiblioteker · Børnebibliotekarernes Faggruppe · Skolebiblioteksforeningen af 1917 · Danmarks Skolebiblioteksforening · Statens Ungdomskommission
 
Emneord
Modstandsbevægelsen · Anden Verdenskrig · Børnebiblioteker · Skolebiblioteker
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon