Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Else Marie Friis (1947 - )
Friis, Else Marie

*1947, professor.

*18.6.1947 i Holstebro.

Forældre: boghandler Poul F. (1915-99) og Marie Møller (*1920).

I sin skoletid boede EMF i Skive, hvor hendes fader havde en boghandel. Hun og hendes storebroder Henrik F. tog 1966 studentereksamen fra det nærmeste gymnasium Viborg Katedralskole. Efter et år som au pair i Paris påbegyndte hun, inspireret af sin broder, et geologisk studium ved Århus Universitet. Hun blev snart optaget af brunkulsforskningen og arbejdede som instruktor, dvs. hjælpelærer, i botanik og geologi fra 1971. Søby-Fasterholt Brunkulsprojektet beskæftigede sig med de miocæne brunkuls palæoflora og -miljø. Hun deltog meget aktivt i feltarbejdet, der pågik 1968-72 i de store midtjyske brunkulsgrave. Hendes indgående studier af især frugter og frø gjorde hende til specialist i tertiære blomsterplanter.

1975 blev EMF mag.scient. Som kandidatstipendiat udbyggede hun de følgende år sin viden om det danske Mellem Miocæns klima, økologi og vegetation. Licentiatafhandlingen Microcarpological Studies of Middle Miocene Floras of Western Denmark, 1980, redegjorde for disse forhold, og hun beskrev mange nye arter af blomsterplanter. En populærvidenskabelig oversigtsartikel Planter og klima i Tertiærtiden, 1977, behandlede samme emnekreds og fastslog, at palæofloraen indikerede, at klimaet dengang var varmttempereret til subtropisk.

1980-81 var EMF British Council Research Scholar i London. En ny fase i hendes videnskabelige karriere indledtes, først og fremmest fordi hun og den dansk-svenske pollenspecialist Annie Skarby opdagede nogle forkullede og dermed utroligt velbevarede mikroskopiske blomsterfossiler fra den sidste del af Kridttiden. Opdagelsen blev gjort ved Åsen i Skåne i en kaolingrav. Nye elektronmikroskopiske undersøgelsesprocedurer afslørede blomsternes strukturer i de mindste detaljer. En fælles foreløbig beskrivelse publiceredes 1981 i det højtestimerede internationale tidsskrift Nature. EMF erkendte rækkevidden af opdagelsen og den store arbejdsindsats, det ville kræve at undersøge og artsbestemme alle blomsterne og beskrive deres udvikling og miljø. Hun bevarede tilknytningen til Århus Universitet, hvor hun 1981-87 fortsatte sin forskning, finansieret af penge dels fra Det Naturvidenskabelige Forskningsråd, dels fra Videnskabernes Selskab, der i 1982 uddelte 16 stipendier i anledning af ◊Niels Bohrs 100-års fødselsdag. Professor Gunnar Larsen kaldte hende lidt drillende “langtidsstipendiat”, måske fordi hun som stipendiat kunne reducere pligtarbejdet og koncentrere sig om frontforskningen i internationalt regi. Hendes indsats bar frugt. I 1987 publicerede hun sammen med palæobotanikerne W.G. Chaloner og P.R. Crane bindet The Origins of Angiosperms and Their Biological Consequenses, og samme år efterfulgte hun Britta Lundblad som professor og afdelingsleder i palæobotanik ved Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Ved museets 250-års jubilæum i 1989 overrakte “fremmedarbejderen” EMF “indvandreren”, den svenske dronning Silvia, et smukt præpareret skånsk blomsterfossil opkaldt efter hende, Silvianthemum suecicum.

EMFs studium af de mikroskopiske blomsterfossiler begyndte med materiale fra Skånes øvre kridt, men feltarbejdet med den omstændelige og omhyggelige prøvetagning og efterfølgende præparation fortsatte i Portugal og det østlige USA. Begge steder inddrog man ældre og ældre kridttidsaflejringer, et arbejde, hun har beskrevet i den populærvidenskabelige oversigtsartikel Blomster fra Kridttiden, 1994. Kridttidsfloraernes udforskning verden over har med EMF som en af hovedaktørerne afdækket blomsterplanternes udvikling i løbet af Kridttiden. For ca. 140 mio. år siden fandtes en rigdom af meget små blomsterplanter med farvede støvdragere med meget sterilt væv samt bægerblade, men uden honningkirtler. De blev bestøvet af fluer, biller og primitive sommerfugle. For ca. 90 mio. år siden havde udviklingen skabt en ny mangfoldighed af blomster, denne gang med farvede kronblade og honningkirtler som vigtige morfologiske træk. Vindbestøvning var ikke ukendt, og sædigheden, dvs. placeringen af blomsterblade og støvdragere over, omkring og under frugtknuden, varierede. Endnu er der ikke fundet blomsterplantefossiler fra Juratiden, men EMF og hendes nærmeste samarbejdspartnere har argumenteret for, at de dækfrøede blomsterplanter må have eksisteret allerede i denne geologiske periode.

EMF blev 1999 æresdoktor ved universitetet i Uppsala og er udenlandsk medlem af både Videnskabernes Selskab og Svenska Vetenskapsakademien. 1992 modtog hun Niels Roséns Linnépris i botanik fra Fysiografiska Sällskapet i Lund. Hun har været gæsteprofessor i Zürich, Schweiz, og en japansk kollega har navngivet en fossil planteslægt efter hende, Elsemaria. Hendes afhandlinger refereres hyppigt i den relevante videnskabelige litteratur. Som medlem af bl.a. Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd 1990-96 og bestyrelsen for Danmarks og Grønlands Geologiske Forskningsråd siden 1995 har hun været med til at udstikke retningslinierne for dansk naturvidenskabelig forskning.

Erik Kristiansen

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Professorer · Doktorer
 
Organisationer
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm · Videnskabernes Selskab · Svenska Vetenskapsakademien · Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd · Danmarks og Grønlands Geologiske Forskningsråd
 
Emneord
Udlandsophold · Geologi · Palæobotanik · Museer · Internationalt arbejde · Forskningspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Ringkøbing Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon