Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Harriet Førslev (1906 - 1971)
Førslev, Harriet Maybell

1906-71, flyver.

*4.8.1906 i Mølholm sg., †11.9.1971 i Kbh.

Forældre: grosserer Anders Lassen Bertelsen (1862-1942) og Kornelia Bertelsen (1872-1931).

~24.12.1930 med generalløjtnant ◊Carl Christian Jacob F., *27.1.1891 i Sneslev, Førslev sg., †senest 31.3.1959, s. af gårdejer Jacob Hansen og Louise Schou.

Som den første kvinde i Danmark, der fik flyvercertifikat, er HF en pionerskikkelse i dansk flyvning. Hun blev født i Mølholm ved Vejle, uddannet på Niels Brocks Handelsskole 1925 og student fra kursus i Kbh. 1927, hvorefter hun påbegyndte et studium som translatør i fransk. Her mødte hun flyverofficeren Christian F., der senere blev chef for Flyvevåbnet. De blev gift juleaften 1930. Inspireret af sin mand rejste HF til England, hvor hun på skolen i Hamble ved Southampton i 1932 fuldendte prøverne til privatflyvercertifikat, ifølge bladet Flyv “med særlig Glans”. I bladets lykønskning ved hjemkomsten hed det, at hun var “den af Skolens Elever, der har faaet Lov at gaa Solo efter den korteste Tids Dobbeltstyring”. Tre år efter tog Fanny Junkers som den første kvinde flyvercertifikat i Danmark. Det var som svæveflyver, at HF indlagde sig størst fortjeneste. I 1937 og 1938 tog hun til Grunau i Tyskland for at få sig en svæveflyveruddannelse og satte i denne forbindelse dansk varighedsrekord med 7 t. og 25 min. Under opholdet i Tyskland optog hun en instruktionsfilm om svæveflyvning. Aeronautisk Selskab inviterede hende som den første kvindelige foredragsholder i selskabets historie til at fortælle om uddannelsen og vise filmen. På alle måder engagerede hun sig i flyvesporten, og hun gav adskillige opvisninger i såvel Danmark som udlandet. I 1939 blev hun medarbejder på Flyvebladet, i årene 1940-45 var hun sekretær for Dansk Svæveflyver Union, medlem af Aeronautisk Selskabs bestyrelse og æresmedlem af Norsk Aeroklub.

Regeringen nedsatte efter Anden Verdenskrig et forsvarsudvalg, og da det i 1949 blev klart, at resultatet ville blive oprettelsen af et selvstændigt flyvevåben, besluttede en gruppe forsvarsinteresserede kvinder med •Else Martensen-Larsen som primus motor og HF som aktiv medspiller at arbejde for oprettelsen af et kvindekorps i det nye værn. Resultatet blev, at Kvindeligt Flyvekorps blev oprettet på korpsets protektrice dronning ◊•Ingrids fødselsdag i 1953. HF var medlem af den første bestyrelse og udnævntes i 1953 til korpsets æresformand. Korpsets ledelse lagde megen vægt på, at de tjenstgørende medlemmer deltog i forskellige sportsaktiviteter, som blev arrangeret for flyvevåbnets eget personale. Mange idrætsinteresserede medlemmer meldte sig, og for at understøtte dette arbejde skænkede HF en vandrepokal, der skulle tildeles vinderen af Kvindeligt Flyvekorps’ årlige mesterskab i terrænløb. I perioden mellem 1946 og 1950 boede HF med sin mand i Washington, hvor han fungerede som militær- og luftattaché. Parrets eventyrlyst gav sig udslag i, at de, da han blev pensioneret i 1956, drog ud på en 90.000 km biltur gennem Nord-, Central- og Sydamerika og hele Afrika. I 420 døgn rejste de rundt i deres “hus på hjul”, og HF skrev mange artikler om dette begivenhedsrige kapitel i deres liv.

HF var aktiv foredragsholder og skribent og bidrog på mange måder til udvikling og formidling af svæveflyvningen. Hun beskrives som en charmerende, modig, uforfærdet kvinde og en hjælpsom kammerat, og hun kom til at fungere som forbillede for mange kvinder. I 1959 forsvandt hendes mand, der på dette tidspunkt var svækket af sygdom, under en spadseretur fra hjemmet nær Furesøen, og først to måneder senere blev han fundet druknet. Tragedien mærkede hende, “men kun den allernærmeste vennekreds kunne registrere tegnene. Harriet Førslev bar aldrig sine følelser udvendig,” som det hed i en nekrolog. HF fik i 1932 Danske Flyveres sølvplaquette.

Foto i KB.

Jyllands-Posten 27.6.1943.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Else Trangbæk

 
Professioner
Flyvere · Foredragsholdere
 
Organisationer
Dansk Svæveflyver Union · Aeronautisk Selskab · Kvindeligt Flyvekorps
 
Emneord
Flyvning · Svæveflyvning · Udenlandske uddannelser · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon