Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Eline Eriksen (1854 - 1916)
Eriksen, Ane Eline Marie Catrine

1854-1916, husholdningsskoleforstander.

*21.2.1854 i Hedegård, Glesborg sg., †5.12.1916 i Sorø.

Forældre: gårdfæster, teglbrænder Johan Godtfred Andersen (1812-74) og Sophie Mariane Schmidt (1815-81).

~10.11.1879 med murer Marinus E., *2.10.1848 i Stoubyskov, Stouby sg., †ca. 1924 i USA, s. af lærer Niels E. og Abellise Levinsen.

Børn: Astrid Signe (1880), Niels Frede (1882), Sophie Mathilde Elise (1886).

EE var fra et fattigt landbohjem på Djursland og kom efter sin konfirmation ud at tjene. Hendes energi og praktiske dygtighed medførte, at hun fik betroede stillinger i større landhusholdninger, og hun blev tillige uddannet som mejerske. Som 25-årig blev hun gift og fik tre børn, men efter ti års ægteskab rejste manden alene til USA. Skilsmisse blev der ikke tale om. EE stod nu alene tilbage med børnene og klarede sig ved at drive pensionat og vaskeri i Thorsager på Djursland. “De ringe Dage” kaldte hun senere selv denne periode, der ikke blev lettere af, at hendes ene datter døde som femårig. I 1893 kom hun ved hjælp af en yngre broder, der var lærer på egnen, til Sorø Højskole som kokkepige. I denne stilling kunne hun have sine børn hos sig, og det skulle vise sig, at hendes dygtighed og menneskelige omsorg herefter kom til fuld udfoldelse. Højskolemoderen ◊•Jutta Bojsen-Møller blev året efter landsformand for Dansk Kvindesamfund (DK), der havde planer om unge kvinders huslige uddannelse. Hun foreslog en anden medarbejder på skolen ◊•Magdalene Lauridsen at oprette en husholdningsskole for unge kvinder i lighed med landbrugsskolerne for unge mænd. Magdalene Lauridsen gik ind på forslaget under forudsætning af, at den mere erfarne og praktisk dygtige EE ville gå med til forehavendet. Det gjorde hun, og allerede i 1895 begyndte Sorø Husholdningsskole i lejede lokaler med Magdalene Lauridsen som ejer og forstander og EE som medforstander. Det blev et lykkeligt samarbejde, hvor EE forestod undervisningen i køkkenet med stor dygtighed og samtidig var en rigtig “skolemoder”, mens Magdalene Lauridsen tog sig af administrationen, planlagde fagområdet og udviklede nye fag. Den nye skole lykkedes, og allerede i 1897 stod en helt ny bygning klar, etableret gennem et lokalt aktieselskab. Der var nu plads til 50 elever på kurser både sommer og vinter, og skolen opnåede at få et mindre statstilskud.

I 1902 grundlagde Magdalene Lauridsen Ankerhus Husholdningsseminarium, og efter nogle års samarbejde mellem de to skoler overtog EE fra 1906 alene ledelsen og ejerskabet af Sorø Husholdningsskole. Hun forstod at knytte dygtige lærere til skolen og vinde sine elevers fortrolighed og tillid. Under hendes ledelse blev Sorø Husholdningsskole en af de mest ansete og samlede omkring 2.300 elever fra hele Norden, men hun stod livet igennem i skyggen af Magdalene Lauridsen, der blev det store navn i husholdningssagen. Efter EEs død blev skolen videreført af •Elisabeth Vestergaard. EE var påvirket af Indre Missions formand ◊Vilhelm Beck, der var præst på hendes hjemegn, og havde hele livet stærke religiøse og sociale interesser. 1906-12 var hun hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Afholdsforening, og hun var desuden medlem af menighedsrådet i Sorø.

Mindesten fra 1919 af Ingeborg Plockross Irminger på Sorø Husholdningsskole.

Gustav Nedergaard: Magdalene fra Ankerhus, 1997. Sorø Husholdningsskole 1895-1995, 1995. Sorø Husholdningsskoles Elevforenings Blad 4/1917.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Gustav Nedergaard

 
Professioner
Forstandere · Skoleledere · Lærere
 
Organisationer
Sorø Husholdningsskole · Danmarks Afholdsforening
 
Emneord
Husholdningsskoler · Husholdning · Afholdsbevægelsen
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon