Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margrethe Jensen (1892 - 1977)
Jensen, Margrethe

1892-1977, børnehaveleder, fagforeningsformand.

*12.2.1892 i Vang sg., †2.4.1977 i Kbh.

Forældre: gårdejer Hans J. (1859-1940) og Anne Kirstine Pedersen (1857-1935).

Bofælle 1926-61: børnehaveleder Gerda Agnete Steensgaard, *20.10.1895 i Sønder Bjerge sg., †21.12.1988 i Kbh., d. af sognepræst Ditlev Frederik Vilhelm S. og Mette Marie Rasmussen.

MJ blev uddannet som børnehavepædagog på Fröbel-Højskolen i årene 1922-24 under søstrene ◊•Anna og •Bertha Wulffs ledelse. “Klassekæmperne” kaldte hendes årgang sig, og den rummede markante personligheder som •Inge Oldenburg. De forærede det bestandigt lokalesøgende seminarium startkapitalen til en byggefond, men først 51 år senere i 1975 kunne de overvære nedlæggelsen af grundstenen til et nyt seminarium i Roskilde. Efter uddannelsestiden arbejdede MJ som assistent ved Den Kellerske Åndssvageanstalt i Brejning ved Vejle, indtil hun i 1926 blev leder af den nyoprettede Absalon Sogns Menighedsbørnehave på Vesterbro, som Folkebørnehaveforeningen af 1915 stod bag. Hun gik under navnet Tante Margrethe og blev kendt for sit arbejde med at skabe en levende kontakt mellem børn, medarbejdere, forældre og sogn. En gang om måneden mødtes hun med børnehavens kvindelige støttekreds, og hun var i en årrække medlem af menighedsrådet.

Sideløbende med sit pædagogiske arbejde havde MJ et stærkt fagligt engagement. Hun blev 1937 bestyrelsesmedlem af fagforeningen Dansk Børnehaveråd (DBR), der var stiftet i 1932, og var 1945-60 landsformand. 1954-61 var hun endvidere formand for det nystiftede forbund Den forebyggende Børneforsorgs Personaleorganisation, der havde til formål at skaffe de tre fagforeninger DBR, Dansk Barneplejeråd og Dansk Fritidshjemsråd forhandlingsret med Socialministeriet, hvilket blev opnået i 1954. DBR udgjorde godt halvdelen af forbundets ca. 4.000 medlemmer, der alle var uddannede. I MJs formandstid blev børnehavesagen placeret i de offentlige myndigheders bevidsthed, idet både pædagogers løn- og ansættelsesvilkår såvel som organisationens krav til institutionernes normering og pladsforhold blev forhandlet. Helt afgørende for børnehavens udvikling var de tilskudsordninger, der i løbet af 1940’erne blev etableret, hvorefter de offentlige tilskud for heldagsbørnehaver udgjorde 70%, for halvdagsbørnehaver 35%. Men MJ var ikke tilfreds med de resultater, der blev nået. I sine årsberetninger understregede hun, at forhandlingerne ikke havde givet nok hverken i forhold til børnenes eller personalets vilkår. “Vi kan jo ikke fremvise lig,” var hendes barske bemærkning ved en forhandling om bedre pladsforhold til børnene over for en uforstående forhandlingspartner.

MJ var ikke bare optaget af løn- og ansættelsesforhold, men også af spørgsmålet om fagets udvikling og pædagogernes personlige dannelse. Det var således magtpåliggende for hende, at der blev etableret en videre- og efteruddannelse for pædagoger. Hun fastholdt børnehavens oprindelige idé som en pædagogisk støtte til familien, men forholdt sig åbent og undersøgende til den diskussion om børnehavens udformning, som blev rejst både her og i udlandet. MJs arbejde var båret af samarbejdsvilje og grundig forberedelse, og hendes evne til at lytte skabte løsninger, som mange følte sig omfattet af. Hun var udholdende i de til tider seje forhandlinger både inden for organisationerne og med myndighederne.

Fra 1926, da hun startede som børnehaveleder på Vesterbro, og til sin pensionering i 1961 levede MJ i bofællesskab med lederen af Enghave Sogns Menighedsbørnehave Gerda Steensgaard. Derefter krævede hjemmetilværelsen imidlertid mere plads, og Steensgaard flyttede til egen lejlighed. Indtil sin død var MJ levende optaget af den faglige debat, litteratur og samfundsforhold. Hun blev aktiv som frivillig medarbejder i Kirkens Korshærs varmestue i Saxogade, et arbejde, der også indebar ferieophold i Vestjylland med varmestuens hårdt belastede mænd. Hendes indsats var præget af et dybt engagement i mennesket og en levet kristendom, hvor næstekærlighed og en ægte interesse for andres vel kom til udtryk i handling. I alle sine arbejdsår havde hun ikke en eneste sygedag. MJ blev ridder af Dannebrogordenen i 1957.

Foto i Fröbel-Højskolen, Roskilde Pædagogseminarium.

Dansk Børnehaveråd 8/1957. Børn & Unge, særtryk 1972.

Helga Schwede

 
Professioner
Fagforeningsformænd · Børnehaveledere
 
Organisationer
Absalons Sogns Menighedsbørnehave · Dansk Børnehaveråd · Den forebyggende Børneforsorgs Personaleorganisation
 
Emneord
Fagforeninger · Fagforeningspolitik · Børnehaver · Hædersbevisninger · Daginstitutioner · Socialt arbejde
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Viborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon